Základní informace

Úvod Popis a umístění Předpokládané činnosti Náklady za užívání Dotované činnosti

Úvod

Tyto Informace a podmínky usměrňují provoz v areálu na Habrovce v Krči, aby se posilovaly dobré vztahy mezi členy farní obce a veřejností, aby se areál Habrovka stal příležitostí pro praktické uskutečňování radostné zvěsti. Provoz se kromě tohoto řádu řídí závaznými církevními předpisy a obecně závaznými právními předpisy ČR. Podmínky rovněž slouží k udržení sálu Habrovka v co nejlepším technickém stavu.
na začátek

Popis a umístění

Farní sál se nachází v krásné zahradě vedle kostela sv. Františka z Assisi (5 minut chůze od metra Budějovická). Farní sál je komplexní budova, součástí které je sál, kavárna, dvě klubovny a sociální zařízení. Komplex je po rekonstrukci s bezbariérovým přístupem a možností parkování.
Jednotlivé části budovy nebo zahradu je možné užívat jednotlivě nebo společně.
Správcem je Farnost Michle, Praha 4.
na začátek

Předpokládané činnosti

 • Prostor pro činnost farnosti jako jsou katecheze dětí, činnost farních společenství, farních shromáždění a oslavy (svatby, křtiny apod.).
 • Prostor pro činnost obecně prospěšných humanitárních a charitativních organizací a pro obecně prospěšnou humanitární a charitativní činnost jiných organizací.
 • Činnosti mající význam pro rozvoj občanské společnosti v místě (otevřená klubová činnost, koncerty, divadla, promítání, cvičení apod.).
 • Jiné činnosti, které neodporují obecné lidské slušnosti a nejsou namířeny proti víře, zejména proti křesťanství. (podnikové školení, soukromá oslava, svatba, koncert,…).
na začátek

Náklady za užívání

Ceny se řídí ceníkem, který zohledňuje zejména:
 • snahu, aby sál sloužil farníkům i veřejnosti ve smyslu projektu, který byl součástí žádosti o dotaci na jeho obnovu,
 • náklady na lidskou práci, údržbu, obnovu opotřebeného vybavení, údržbu zahrady, teplo, vodu, elektřinu, likvidaci odpadu, kanalizaci.
Při zapůjčení klíčů uživateli je možno si vyžádat zálohu za klíče, popř. na náklady na odstranění drobných škod. To nezbavuje uživatele povinnosti odstranit jakékoli škody, které užíváním vzniknou. Záloha je vratná. Uživatel nemá právo pronajímat sál dalším osobám.
na začátek

Dotované činnosti

Církevní i necírkevní subjekty mohou podávat strukturované návrhy projektů, které posoudí pověřené grémium farnosti. Posuzována bude zejména celková prospěšnost projektu, jeho soulad s celkovým zaměřením využití objektu a možnost koexistence s jinými programy. Preferujeme dlouhodobé projekty a pravidelnou činnost. Výhradní užívání není možné.
na začátek

Struktura projektů pro pravidelnou činnost:
 1. Provozovatel činnosti (název, jméno, adresa, kontakty, telefon, email)
 2. Předmět činnosti
 3. Účel, smysl činnosti (komu a jak má být činnost prospěšná)
 4. Nároky na prostor a čas v nabízeném objektu (kolik hodin, kolikrát týdně, příp. které dny)
 5. Nároky na úložné prostory (potřeba uložit předměty pro opakující se činnosti)
 6. Trvalá omezení ostatních uživatelů (omezí činnost něčím ostatní uživatele i v době, kdy nebude provozována, jak a čím?)
 7. Jméno, podpis příp. razítko předkladatele
Povinně: 1 strana A4
Volitelně: libovolné přílohy
na začátek