Farní sál Habrovka u kostela sv. Františka z Assisi