Farní ohlášky - 2021. 05. 02.

 • 1 May 2021
 • P. Antonio

2. května 2021

Neděle 2. – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Pondělí 3. – Svátek Sv. Filipa a Jakuba, apoštoly

Úterý 4. –

 • 9:30      Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
 • 17:30    Krč – kostel / sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a Setkání
 • 18:15     Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

Středa 5. –

 • 20:00    Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čtvrtek 6. – Sv. Jan Sarkander, kněz a mučedník

Sobota 8. – Panna Maria, Prostřednice všech milostí

 • Den vítězství – Statní svátek

Neděle 9. – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Den modliteb za pronásledované křesťany
 • Svátek matek

Důležité předběžné ohlášky

Sobota 22. – Vigilie Seslání Ducha Svatého

 • 16:30    Hradčany – Katedrála sv. Vita ● Liturgie přijetí do katechumenátu pro dospělé (nikdy předtím nepokřtěné osoby nad 14 let). V této chvíli je za naší farnost přihlášena jedna osoba. Pokud byste osobně měli zájem nebo znáte někoho, kdo se cítí povolán ke křesťanství, máte příležitost se ještě nám ozvat. Poté, příprava na iniciační svátosti (Křest, Biřmování a Eucharistie) potrvá až do Velikonoc r. 2022.

Neděle 30. – Slavnost Nejsvětější Trojice

 • 11:00    Krč – kostel / sál ● Mše sv. s oslavou 1. Svatého Přijímání děti. Deset dětí se už na to těší. Protože se děti museli připravit po menších skupinách i jednotlivě, předběžně oznámíme rodičům a katechetům, že asi týden před oslavou P. Alberto bude mít s dětmi závěrečnou katechezi a přípravu obřadu. Den a hodinu ještě určíme.

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách.

Rubrika: