2020 - Finanční dar - Potvrzení

  • 20 April 2021
  • P. Antonio

Pokud jste v roce 2020 věnovali farnosti finanční dar, můžete si snížit základ daně (tj. snížit vaši odváděnou daň).
Stačí získat potvrzení o daru od farního vikáře (pošlete jméno, adresu a kdy jste poslali dar).
Kontakt je vikar@michlehabrovka.cz  . Vše samozřejmě můžete vyřizovat i osobně či telefonicky na faře.
********
Vážení příznivci a farníci, dovolujeme si Vám nabídnout alternativu, jak přispívat na chod farnosti.
Víme, že řadu z vás postihla nynější situace i ekonomicky, ale pokud ne, máme k vám prosbu:
Zvažte, prosíme, založení trvalého příkazu ze svého účtu ve prospěch farního účtu. Výše je samozřejmě zcela na vás, a farnosti tak trvalý příjem, nebudete muset myslet na hotovost do kostela s sebou, a pokud do zprávy pro příjemce uvedete "dar pro farnost" a svou adresu (nebo ji poskytnete později), obdržíte začátkem následujícího roku potvrzení o úhrnu darů (a můžete uplatnit slevu na dani).
Jednorázové dary jsou samozřejmě také vítány a platí o nich totéž.

Děkujeme, provoz (topení, svícení, liturgické potřeby) běží stále stejně i za časů covid-19.  Vaše Farní pastorační rada.

Rubrika: