Farní kalendář

2021 KVĚTEN - FARNÍ KALENDÁŘ

  • 1 May 2021
  • P. Antonio

2021 Květen X Farní Kalendář

Klíče: NP Nezávazná památka Ÿ P Památka Ÿ Sv Svátek Ÿ Sl Slavnost
Významný den: 
 X církevní Ÿ ü ne církevní

 

Konání akcí je závislé na vládních a církevních nařízeních.
Prosím, předem se informujte o jejich uskutečnění.

So

1

np

Sv. Josef dělník

 

 

ü

Svátek práce

 

 

 

20. arcidiecézní pouť za duchovní povolání

 

 

10:00

Křížová cesta s bohoslovci

 

 

11:30

Poutní mše sv.

Ne

2

5.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Po

3

sv

SV. FILIP A JAKUB, APOŠTOLové

 

 

17:30

Krč – sál ● Katecheze dětí

Út

4

9:30

Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

 

 

17:30

Krč – kostel/sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a Setkání

 

 

18:15

Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St

5

20:00

Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čt

6

np

Sv. Jan Sarkander, kněz a mučedník 

7

 

 

So

8

np

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

 

 

ü

Den vítězství

Ne

9

6.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

X

Den modliteb za pronásledované křesťany

 

 

ü

Svátek matek

Po

10

17:30

Krč – sál ● Katecheze dětí

 

 

20:00

Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Út

11

9:00

Krč – kavárna ● Noemi

 

 

9:15

Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek

 

 

18:15

Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St

12

sv

Výročí posvěcení katedrály sv. Vita

 

 

ü

Mezinárodní den ošetřovatelek

 

 

18:15

Krč – kavárna ● Farní biblická hodina ● Zj

Čt

13

sl

Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek

 

 

 

Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

14

sv

Sv. Matěj, apoštol

So

15

 

 

Ne

16

7.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

Sbírka ● Do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi

Po

17

sv

Sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník, HLAVNÍ patron Čech

 

 

 

51. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana
Michelský kaplan mezi 1. 9. 1914 a 1. 9. 1917

 

 

17:30

Krč – sál ● Katecheze dětí

Út

18

p

Sv. Jan I, papež a mučedník

 

 

9:30

Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

 

 

18:00

Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec

 

 

18:15

Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St

19

 

Mons. Zdenek Wasserbauer ● biskupské svěcení ● 3. výročí

 

 

18:45

Podolí–Na Topolce 14 ● Ekumenická biblická hodina ● Rm

Čt

20

np

Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz

 

 

np

Sv. Bernardin Sienský, kněz

 

 

19:00

Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

21

np

Sv. Kryštof Magallanes, kněz, a druhové, mučedníci

 

 

23:59

Uzávěrka farního listu

So

22

np

Sv. Rita z Cascie, řeholnice

 

 

16:30

Hradčany – Katedrála ● Přijetí do katechumenátu

Ne

23

sl

Seslání ducha svatého

 

 

10:00

Hradčany – Katedrála ● Svátost biřmování

 

 

 

liturgické meziDobí

Po

24

X

Den modliteb za církev v Číně

 

 

17:30

Krč – sál ● Katecheze dětí

Út

25

np

Sv. Beda Ctihodný, kněz a učitel církve

 

 

np

Sv. Řehoř VII, Papež

 

 

np

Sv. Marie Magdaléna de Pazzi, panna

 

 

ü

Mezinárodní den ztracených dětí

 

 

9:00

Krč – sál ● Čtyřlístek

 

 

18:15

Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St

26

np

Sv. Filip Neri, kněz

Čt

27

sv

Ježíš kristus, NEJVYŠŠÍ a věčný velekněz

28

 

Krč – kostel a zahrada https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJt4Akvf3NH6lpzUv7XdYuDJ1NomXa8bSMwUOApkXSt0Mo7IYfkA

So

29

np

Sv. Pavel VI., papež

Ne

30

sl

Nejsvětější Trojice

 

 

 

Misionáři Identes P Sv. Ferdinand, král

 

 

11:00

Krč – kostel První sv. Přijimání

Po

31

sv

NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

 

 

X

Svátek porodních asistentek

 

 

17:30

Krč – sál ● Katecheze dětí

 

Stránky