Aktivity

Duchovní činnost
farnosti, kláštery, svatyně, duchovní obnovy pro mladé (Motus Christi), letní tábory pro děti a mládež (ekumenizmus).

Sociální činnost
dětské domovy, nemocnice, podpora sociálně slabých přes různé projekty a nadace (např. Projekt o studentech - dobrovolnících s Katedrou Misiologie a misionáři Identes v Bolívii).

Kultura
Kulturní nadace Fernando Rielo, Nadace Idente pro studium a výzkum, Konkurz mystické poezie.

Mládež
Mládež Idente, Světový parlament mládeže.

Vzdělávaní
univerzity, základní a střední školy.

Misionářky a misionáři Identes
(spa)
Rodina Idente
(spa)
Mládež Idente
(eng)
Světový parlament mládeže
(eng)
Svatojakubská cesta
(cze)