DAR HABROVCE

  • 5 June 2016
  • mihal

Prosíme o spolupráci při dostavbě a vybavení Habrovky

Areál Habrovka byl po skromném provozu (od roku 1990), po dílčí
rekonstrukci (2000) udržován a rozvíjen jen díky iniciativě farníků a
příznivců, často svépomocí. Po dalších 16 letech provozu a po
opravě kavárny (2007) se Římskokatolická farnost u kostela
Narození Panny Marie Praha-Michle rozhodla v termínu podzim
2016 – jaro 2017 provést celkovou rekonstrukci farního sálu na
Habrovce spojenou s jeho rozšířením (přístavbou).

Většinu financí na stavební část máme zajištěnu, část přislíbenu, ale
zbývající značnou část prostředků pro dostavbu a vybavení
(spotřebiče, nábytek, nádobí, ozvučení, kuchyně, koberce, věšáky,
akustika, apod.) chceme získat společně - s vaší pomocí.

Obracíme se proto na vás, naše milé farníky, hosty a příznivce, kteří
se okolo Habrovky pohybujete a máte ji rádi, s prosbou o finanční
přispění. Z darů se neplatí daň a proto celá částka bude pro sál na
Habrovce využita.

Přestavba


Pro příspěvky byl založen transparentní bankovní účet u Fiobanky

2000991165/2010


Děkujeme za jakýkoli dar!


Rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely – dle zákona pro dary nad 1000 Kč.
docx Darovací smlouva

Potvrzení vystavuje Jan Muzikář jan.muzikar@simply5.czRubrika: 

Komentáře

Pokud jste dali dar farnosti, pro vaše snížení daní si napište pro potvrzení o daru farnímu vikáři (pošlete jméno, adresu a kdy jste poslali dar). Kontakt je vikar@michlehabrovka.cz