Farní ohlášky - 2020. 05. 24.

 • 24 May 2020
 • P. Antonio

Na základě upřesnění vlády ze dne 15. května pro další fázi uvolňování pravidel, budou od pondělí 25. května povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. Ty bude možné slavit za dodržení stávajících pravidel: mj. rozestupy dva metry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob); povinně vydesinfikování ruce před vstupem do kostela; užívání rouška vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. Zůstaňte informováni kvůli nepředvídatelným změnám.

Neděle 24. – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za sdělovací prostředky

Pondělí 25.
Mezinárodní den ztracených dětí

Úterý 26.
9:00  Krč – kavárna  Noemi
9:15  Krč – kostel  Úklid
18:15  Michle-fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie 2.

Čtvrtek 28.
9:30  Hradčany – katedrála  (Odložena od Zeleného Čtvrtka) mše sv. při svěcení olejů. Protože přístup bude omezen převážně na kněze, pokud máte zájem, můžete ji sledovat přes Internet na https://katedrala.tv/.

Pátek 29.
19:15  Michle – fara  Pastorační rada farnosti

Sobota 30. – Památka sv. Zdislavy

Neděle 31. – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
11:00  Krč – zahrada  Mše sv. – 1. Sv. Přijímání dětí.

Více informace najdete na farních nástěnkách a na těchto stránkách.

Farní ohlášky - 2020. 03. 15.

 • 15 March 2020
 • P. Antonio

Na nástěnkách a na webové stránky farnosti můžete nahlédnout vyjádření administrátora farnosti ke stavu nouze. Zůstaňte informováni kvůli nepředvídatelným změnám.

***VŠECHNY FARNÍ AKCE JSOU ZRUŠENY AŽ DO ODVOLÁNÍ, ALE MIN. DO 24.3.2020. ***

V NUTNÝCH PŘÍPADECH (POHŘEB, SVÁTOSTI) KONTAKTUJTE DUCHOVNÍ FARNOSTI

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách.

ČBK koronavirus - 2020. 03. 10.

 • 11 March 2020
 • P. Antonio

Bratři a sestry,

ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat.

Z opatření vyplývá, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob.

Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.

Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.

Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

 1. března 2020
  Biskupové Čech a Moravy

Farní ohlášky - 2020. 03. 08.

 • 9 March 2020
 • P. Antonio

Od r. 2000 náš farník p. Stanislav Hromčík vykonal pro farnost mnoho práci, převážně stavební, úklidové a zahradnické; a jsme mu za to velmi vděční. Avšak teď zažívá smutek: minulu středu mu zemřela manželka, pí. Alena. Prosíme alespoň o modlitbu za ně.

Blahopřejeme našemu farníkovi Josefa Pechy k 80. narozeninám.

Neděle 8. – 2. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí 9.
 17:30  Krč – sál  Katecheze dětí.
 17:30  Krč-kostel  Obřad prvního skrutinia dospělého katechumena při mši sv.

Úterý 10.
 9:00 Krč – kostel / sál  Sedmikrásek
 18:15  Michle - fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie 2.

Středa 11.
 18:15  Krč – kavárna  Farní biblická hodina  Iz 54
 20:00 Krč – sál  Mužská spiritualita – Chlapi

Čtvrtek 12.
 17:00 Michle – kostel  Křížová cesta.
 18:15  ZRUŠENO Michle - fara Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie 1. - .
19:00 Krč-sál  Přednáška - Biskup Tomáš Holub  Synod mládeže

Pátek 13. – Výroční den zvolení papeže Františka
 16:30  Krč – kostel  Mše sv. pro Skauty
 17:00  Krč – kostel  Křížová cesta.

Sobota 14.
 15:00  Krč – kostel  Obřad křtu dětí

Neděle 15. – 3. NEDĚLE POSTNÍ

PŘEDBĚŽNÉ OHLÁŠKY

Sobota 21.
 09:00-15:00  Michle – kostel / fara  Postní rekolekce  Vede: P. Karel Satoria

Neděle 22.
 16:00  Spořilov – kostel sv. Anežky České  Benefiční koncert pro Máňu a Honzu – Výtěžek koncertu je věnován rodině v nouzi. Vystoupí naše farnice Bára Matějů, Mário Bihári, skupina Michal Hromek Consort, Grande Bande a další.

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách.

Stránky