Farní list na září

 • 28 August 2020
 • Josef B.
 
 
 
 
 
 

Optimistický Úvodník P. Alberta // Na čem záleží papeži Františkovi // Dětské katecheze s vínem? // Ochutnávka před říjnovou přednáškou // Představení dalšího společenství - Chlapi // Pozvání na výborné filmy (jediné promítání v ČR), malí muzikanti, kalendář a výsledky sbírek.

Farní list - letní dvojčíslo 2020

 • 29 June 2020
 • KAKY
 
 
 
 
 
 

Milí přátelé, jsou tu prázdniny a s nimi letní dvojčíslo Farních listů. Snažíme se publikovat články, které se týkají života farnosti nebo nás duchovně obohatí. V době letních měsíců se navíc můžeme články inspirovat při plánování našich výletů. Například v příspěvku od Lukáše Svobody o blahoslaveném P. Englemarovi Unzeitigovi se dočteme o zaniklé pošumavské vesnici Zadní Zvonková, místu spojeném s působením tohoto odvážného kněze. Osada ležela v hraničním pásmu a po odsunu německých obyvatel byla srovnána se zemí. Zbyl jen kostel sv. Jana Nepomuckého. Pokud Vás lákají dálky, můžete se inspirovat článkem od Milana Pospíšila o Společenství modlitby Taizé na Habrovce. Milan píše především o historii vzniku společenství, ale třeba se po přečtení článku rozhodnete navštívit místa spojená s komunitou Taizé přímo ve Francii. Ať již Vás kroky na Vašich cestách zavedou kamkoli, přejeme Vám, ať Vás neopouští dobrá nálada a šťastně se vrátíte domů. A třeba nám o svých zážitcích můžete také napsat ;-)

Farní ohlášky - 2020. 06. 07.

 • 6 June 2020
 • P. Antonio

Neděle 7. – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Úterý 9.
 09:00  Krč – kavárna  Noemi
 18:15  Michle-fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie
 21:00  Vinohrady – Sv. Ludmila (na náměstí)  Mše sv.

Středa 10.
 18:15  Krč – kavárna  Farní biblická hodina  Iz 55-56
 20:00  Krč – sál  Mužská spiritualita – Chlapi

Čtvrtek 11. – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (doporučený svátek)
17:00  Katedrála  Mše sv.  Hradčanské nám  Eucharistické procesí

Pátek 12.
 Noc Kostelů - Naši farnost se tento rok aktivně neúčastní.

Neděle 14. – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Více informace najdete na farních nástěnkách a na těchto webových stránkách.

Červnové číslo

 • 2 June 2020
 • KAKY
 
 
 
 
 
 
 1. května vyšlo nové číslo Farních listů, a s radostí ohlašujeme, že jej najdete opět i v tištěné formě ve svém kostele. A na co bychom Vás rádi nalákali? Například Jiří Zajíc připravil další ze seriálu článků úvah papeže Františka, tentokrát na téma mezilidské komunikace. Zde je malá upoutávka: "Lidé „komunikují“ nejenom proto, aby si předávali informace, ale protože se pokoušejí o utváření společenství. Slova tedy mají být mostem, sbližujícím různé pozice, aby se stanovilo společné území, místo setkání, konfrontace a růstu. Výchozí podmínkou takového sbližování je ochota k trpělivému vyslechnutí stanovisek druhého člověka, protože podmínkou upřeného pohledu je svolení k tomu, že také druhý člověk se na nás zahledí. V komunikaci se dáváme jeden druhému navzájem. "

Farní ohlášky - 2020. 05. 31.

 • 30 May 2020
 • P. Antonio

Neděle 31. – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
 11:00  Krč – kostel  Mše sv. – 1. Sv. Přijímání dětí

Pondělí 1. Památka Panny MARIE, MATKY CÍRKVE
 Mezinárodní den dětí.

Úterý 2.
 18:00  kostel/kavárna  Sekulární františkáni – Mše sv. a Setkání
 18:15  Michle-fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie

Středa 3.
 20:00  Krč – sál  Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čtvrtek 4. – Svátek JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

Neděle 7. – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách

Stránky