Farní ohlášky - 2020. 10. 11.

  • 10 October 2020
  • P. Antonio

11. ŘÍJNA 2020

Neděle 11. – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí 12.  Kvůli krizovým opatřením a podle státního ustanovení, ode dneška, pondělí 12. 10., do neděle 25. 10. včetně mohou se do hromadných akcí ve vnitřních prostorech účastnit až 10 osob. V naší farnosti, při tom, zachováme všechny programy a služby; také zachováme pravidelný rozvrh mší sv. Proto ti, co se při mši nevejdou do kostela, mohou až po její skončení dostat svátost Eucharistii. Možné výjimky osobně konzultovat s kněžími.  Nadále platí: výjimečná hygiena ruce, užívání rouška a dodržování alespoň 2 metrové rozestupy. Také, přijmout Eucharistii na ruku.  17:30 ● Krč – sál ● Katecheze (v kalendáři omylem v 17:00)

Úterý 13.  9:30 ● Krč – sál ● Čtyřlístek  18:15 ● Michle – fara ● Seminář Mystické antropologií

Středa 14.
 18:15 ● Krč – kavárna ● Farní biblická hodina  20:00 ● Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Patek 16.
 19:00 ● Krč – sál ● Přednáška ● Prof. Tomáš Petráček – ZRUŠENÁ

Sobota 17.  10:00 ● Michle – fara ● Katecheze pro děti – 1. Sv. Přijímání

Neděle 18 – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Sbírka na misie – Odkládá se na neurčito  Dětský bazar – Odkládá se na Listopad

Více informace najdete na farních nástěnkách a na těchto webových stránkách.

Farní list na říjen

  • 24 September 2020
  • KAKY
 
 
 
 
 
 

V říjnovém čísle najdete několik článků ze života farnosti, reportáž z návštěvy Modřanské vinice našeho farníka, pozvánku na dětský bazárek, zápis z Pastorační rady. K zamyšlení doporučujeme články připravené Jiřím Zajícem: promluva papeže Františka a krátké zamyšlení nad důvěryhodností informačních zdrojů.

Farní list: 

Farní ohlášky - 2020. 09. 06.

  • 6 September 2020
  • P. Antonio
  1. ZÁŘÍ 2020

Neděle 6. – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Začíná běžní nedělní rozvrh 8:00 ● Michle – kostel ● Mše sv. 9:30 ● Krč – kostel ● Mše sv. 11:00 ● Krč – kostel ● Mše sv. 19:00 ● Krč – kostel ● Mše sv.

Úterý 8. – Svátek Narození Panny Marie – Farní slavnost
9:00 ● Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 17:30 ● Michle – kostel ● Mše sv. ze slavnosti 18:30 ● Michle – farní dvůr ● Oslava

Středa 9.
18:15 ● Krč – kavárna ● Farní biblická hodina 20:00 ● Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Neděle 13 – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Sbírka na Svatou Zemi (přeložena od Velkého pátku)

Stránky