Nejbližší události ve farnosti a okolí:

::stránky jsou v opravě, abychom zlepšili vzhled i funkčnost::rozmístění prvků se může měnit, také příp. obrázky mohou být náhodné a ilustrativní::
::všechny informace však zůstávají pod svými položkami v menu ::poslední zprávy jsou zde::

********

2021 KVĚTEN * FARNÍ KALENDÁŘ

výběr z očekávaných událostí v květnu

4. se vrací Seminář Mystické Antropologii... "pod rouškou".
Alespoň do konce tohoto měsíce se koná na faře každý úterý od 18:15.

Tradiční svatojanská arcidiecézní sbírka dostává nový název: 
Od 16. 5. t.r. bude Sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi

Pokud chcete na něj přispět přes farní (provozní) bankovní účet,
prosím, uveďte následovné:
„Do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi“
VS: 50308

Liturgie přijetí do katechumenátu pro dospělé
(nikdy předtím nepokřtěné osoby nad 14 let)

bude v Katedrále sv. Vita
v sobotu 22. od 16:30. 
V této chvíli je za naší farnost přihlášena jedna osoba. 
Pokud byste osobně měli
zájem
nebo znáte někoho, kdo se cítí povolán ke křesťanství, 
máte příležitost se ještě nám ozvat. 
Příprava na iniciační svátosti (Křest, Biřmování a Eucharistie) 
potrvá až do Velikonoc r. 2022.

Vzápětí svátost Biřmování bude udělena také v Katedrále 
a to v neděli 23. při mši sv. v 10:00 hod
Za naší farnost se účastní pět bířmovánců. 

A 30. proběhne První sv. Přijímání 
při mši sv. v kostele sv. Františka z Assisi v 11:00 hod. 
Deset dětí se už na to těší. 
Protože se děti museli připravit po menších skupinách i jednotlivě, 
předběžně oznámíme rodičům a katechetům, 
že
asi týden před oslavou P. Alberto bude mít s dětmi 
závěrečnou katechezi a přípravu obřadu
Den a hodinu ještě určíme.

  *******

  Slovo arcibiskupa k duchovním povoláním o 4. velikonoční neděli Dobrého Pastýře

  "... A tak s odvoláním na dvě zmíněné velké osobnosti naší církve
  obracím se k Vám mladým mužům a ženám, či chlapcům a dívkám,
  abyste pokud zaznamenáte ve svém nitru Ježíšova slova: „Pojď a následuj mě!“,
  měli odvahu jít za ním..." (čtětě dál)

  ********

  Zde můžeme vidět, co všechno dokážeme, pokud zůstáváme otevření a pospolu...
  tady je stručná vzpomínka na viditelné výsledky:
  Naše Velikonoční pozdravy a poděkování
  zdravotníkům ve Fakultní Thomayerově nemocnici 
  ve středu Svatého týdne 2021
   

  + + +

  Ale u toho nezůstáváme.
  Podporujeme i další charitativní akce.
  Právě v této nelehké době se
  odvažujeme za dodržení všech opatření otevřít
  naš tradiční Dětský bazárek.
  Od pátku 23. do neděle 25. dubna 

  Podrobné informace naleznete zde.

  ********

  2021 KVĚTEN * FARNÍ KALENDÁŘ

   *******

   Pokud jste v roce 2020 věnovali farnosti finanční dar,
   anebo chcete přispívat na chod farnosti... 
   klikněte zde.

   ********

   Pro pravidla účasti na bohoslužbách
   sledujte prosíme
   aktuální informace MZČR a zprávy na webu ČBK
   A vězte, že na Habrovce (Kostel sv. Františka z Assisi) je další prostor k dispozici i na zahradě,
   kam lze zapnout reproduktor z kostela.

   Trvale platí že:

   • V naší farnosti zachováváme pravidelné otevirání kostelů a rozvrh mší, svátost smíření atd.
   • Nadále je třeba dodržovat pravidlo 3R: užívání roušky, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů. A větrání prostoru kostela.
   • Eucharistii přijímáme na ruku; avšak bereme na vědomí rozumné výjimky (rodič s dítětem v náručí, člověk opírající se o berle...)
   • Mimo mši je podáváno sv. přijímání těm, kteří se nemohli mše účastnit.
   • Kněží jsou k dispozici kdykoliv na faře pro jednotlivé přijetí farníků (svátosti, rozhovory, katecheze, atd.); návštěvu je třeba domluvit předem (viz Kontakty). 

   ********

   Modlitba ke sv. Josefovi

   dle apoštolského listu Svatého otce Františka „Patris Corde“
   u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve
   dne 8. prosince 2020

   Buď zdráv, ochránce Vykupitele
   a snoubenče Panny Marie!
   Tobě Bůh svěřil svého Syna,
   do tebe Maria vložila svou důvěru;
   s tebou Kristus dorostl v muže.

   Svatý Josefe, buď i naším otcem
   a veď nás cestou života.
   Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
   a ochraňuj nás před každým zlem.
   Amen.

   (Překlad Liturgické komise ČBK, únor 2021)
   *****

   ******

   Rodina Idente

   Milí farníci,
   píši vám stručně, jak se hodí pro webové stránky.

   Téma: Rodina Idente v naší farnosti.

   Víte – alespoň si to myslím – že členi Rodiny Idente jsou přátelé misionářů a misionářek identes. Také si myslím, že víte, že P. Antonio a já jsme misionáři identes.

   Rodina Idente nemá závazky, ale je jí nabídnuta účast na činnosti (především se jedná o setkání formačního či liturgického rázu - přednášky, oslavy, pouti, bohoslužby, modlitby a další). Když jsem řekl, že Rodina Idente nemá závazky, mluvil jsem přesně: člen Rodiny Idente se někdy ukazuje jednou za rok anebo za dva či tři roky; další člen chodí na všechny akce, nejenom Rodiny Idente, ale i misionářů identes (pokud se z nějakého důvodu jedná o akci vyhrazenou členům Institutu Idente).

   Paní Martina Košinová, členka farní rady, je pověřena, aby sestavila seznam zájemců, kteří by chtěli být informováni o činnostech Rodiny Idente, hlavně v naší farnosti, a případně se jich účastnit.

   Kontakt na paní Košinovou je následující: martinakosinova@seznam.cz

   Milí farníci, myslím si, že Rodina Idente může být pro vás hezkou a užitečnou příležitostí.

   Mějte se hezky i při této pandemii.
   P. Alberto

   ******

   Úvahy (Vzdechy) španělského faráře z Prahy - Michle během pandemie najdete česky zde.

   ******

   4. září 2020  Pozvání od administrátora farnosti P. Alberto Giralda, M.Id. na
   Školní rok 2020-2021

   KATECHEZE A SETKÁNÍ NA FAŘE
   Baarova 52/23 Praha 4 – Michle

   Křest dětí
   Příprava se koná jednotlivě. Domluva přímo s rodiči.
   Tel. kontakt: 775 969 411

   Přijetí nových zájemců (dospělých) na Křest, Biřmování a sv. Přijímání.
   Tel. kontakt: 775 969 411

   Katecheze pro katechumeny, které májí dostat svátosti (Křest, Biřmování a sv. Přijímání) na Bílé sobotě 2021 v Katedrále:
   Sobota, každý 14 dnů, už od 12. září, od 9:00 hod. do 10:00 hod.
   Tel. kontakt: 775 969 411
   NB: na této katechezi můžou se účastnit i ti, kteří přistoupí jenom k Biřmování. (místo a datum Biřmování budou upřesněny).

   Katecheze pro dětí, které přistoupí k 1. Sv. Přijímání
   Sobota, každý 14 dnů, už od 19. září, od 10:00 hod. do 11:00 hod.
   Tel. kontakt: 775 969 411
   Předpokládané datum a místo přijetí
   sv. Přijímání: Habrovka, při Mši v 11:00 hod. v květnu 2021.

   Příprava na manželství
   Příprava se koná jednotlivě. Domluva přímo se snoubenci.
   Tel. kontakt: 775 969 411

   Seminář o mystické antropologii
   Každý úterý, už od 15. září, od 18:15 do 19:15 hod.
   Tel. kontakt: 775 969 411

   Setkání mladých
   Každá středa, už od 9. září, v 19:30 hod. Téma: evangelium následující neděle.
   Tel. kontakt: 775 969 411

   Rodina Idente
   Prohloubení víry.
   Jednou měsíčně: každá poslední sobota měsíce, už od 26. září, od 10:30 do 11:30 hod.
   a příležitostně na pozvání.
   Tel. kontakt: 775 969 411

   Veškeré farní akce konané na Habrovce jsou vyvěšeny na těchto webových stránkách, nebo vyhlášené ve farním listu čí na kostelních nedělních ohláškách.

   NB. Je možnost se osobně domluvit s kněžími, pro speciální případy, na jiných terminech.
   Jiné farní programy, které se pravidelně konají během roku, zůstávají nedotčeni tímto programem.


   ******
    Biblické texty z uplynulé a nadcházející neděle

   Pokud chcete dostávat farní informace také mailem,
   pošlete svou adresu na: michlehabrovka@gmail.com

   ******

   Pokud se se chcete dozvědět více o farnosti, k orientaci vám poslouží hlavní menu.
   Pro pomoc s řešením životní situace zkuste sekci Kontakty.
   V sekci Aktuality se snažíme udržovat informace o současném dění (ohlášky, oznámení, Farní list).
   Přejeme Vám, ať  zde nalézáte, co potřebujete.