Ohlášky

3. neděle postní 2018

  • Posted on: 3 March 2018
  • By: Tonda

1) V úterý 6. března v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

2) Rovněž v úterý 6. března, v 16:00 hodin v Domově Sue Ryder bude mše svatá.

3) Ve středu 7. března, v den památky svatých Perpetui a Felicity, mučednic, ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

4) V pátek 8. března bude památka svatého Dominika Savia, patrona mládeže.

5) V sobotu 10. března bude mít náš spolubratr Michal Kočiš své první řeholní sliby, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme. Při té příležitosti vás prosíme o modlitby za Michala i za všechny misionáře identes.

6) Příští neděle 11. března bude nedělí družnou a sbírka bude věnována na charitu.

7) Předběžně ohlašujeme, že na Květnou neděli 25. března, v 15:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání s historikem Milošem Doležalem. Tématem setkání bude: Mučedníci z Vysočiny.

2. neděle postní 2018

  • Posted on: 24 February 2018
  • By: Tonda

1) Dnes v 16:00 hodin na Habrovce bude setkání s naším farníkem, přítelem a starým skautem, panem Milošem Blažkem. Všichni jste srdečně zváni.

2) V úterý 27. února v 9:15 bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) V sobotu 3. března na faře v Michli budou postní rekolekce farnosti. Začnou ve 14:00 hodin a zakončeny budou večerní mší svatou. Hosta, který by rekolekce vedl se nám tentokrát nepodařilo najít, takže se rekolekcí ujmou P. Antonín a P. Antonio Vicente. Programem rekolekcí budou blahoslavenství.

4) Připomínáme, že v sobotu 10. března bude mít náš spolubratr Michal Kočiš své první řeholní sliby, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme a prosíme vás o modlitby za něj a za všechny misionáře identes.

1. neděle postní 2018

  • Posted on: 17 February 2018
  • By: Tonda

1) V úterý 20. února v 18:00 na Habrovce bude setkání františkánů terciářů. Na programu jsou nešpory a modlitba růžence.

2) Ve středu 21. února bude památka svatého Petra Damianiho, biskupa a učitele církve.

3) Rovněž ve středu 21. února v 18:45 na Topolce bude ekumenická biblická hodina.

4) Ve čtvrtek 22. února bude svátek Stolce svatého Petra.

5) V pátek 23. února bude památka svatého Polikarpa, biskupa a mučedníka.

6) Rovněž v pátek 23. února v 19:30 na Habrovce bude promítnut film: «Jak bychom dnes zemřít měli», kterým zahajujeme pouť do Čihoště. Na vlastní pouť se pak vydáme v sobotu 24. února ráno, vlastní dopravou, tedy auty. Ještě stále je možné se přihlašovat u Lukáše Svobody, jehož kontakt je: 604 109 081 nebo: lukas1svoboda@seznam.cz Závěrem ještě připomínáme, abyste zvážili více kilometrů dlouhou křížovou cestu kolem Čihoště, což pro někoho může být nemalá zátěž.

7) Příští neděli 25. února v 16:00 hodin na Habrovce bude setkání s naším farníkem, přítelem a starým skautem, panem Milošem Blažkem. Všichni jste srdečně zváni.

8) Sbírka příštíá neděle bude na Haléř svatého Petra.

9) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 3. března odpoledne proběhnou v naší farnosti postní rekolekce. Původně byly rekolekce plánovány později, ale došlo k nečekané změně, kvůli které se jejich datum muselo posunout na 3. března. Doufáme, že během té krátké doby najdeme někoho ochotného, kdo by rekolekce vedl. Příští neděli to snad budeme vědět.

10) Předběžně také ohlašujeme, že v sobotu 10. března bude mít náš spolubratr Michal Kočiš své první řeholní sliby, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme a prosíme vás o modlitby za něj a za všechny misionáře identes. Někteří jste už sice slyšeli, že Michalovy sliby měly být původně k datu svatého Josefa, ale změna, kvůli které se posouvají rekolekce, nakonec posunula i sliby.

6. neděle v mezidobí 2018

  • Posted on: 10 February 2018
  • By: Tonda

1) V pondělí 12. února bude dětská mše svatá.

2) Rovněž v pondělí 12. února v 18:30 na Habrovce bude farní biblická hodina.

3) A také v pondělí 12. února v 15:00 hodin jste srdečně zváni na mši svatou do nemocniční kaple svatého Václava v Thomayerově nemocnici. K příležitosti Světového dne nemocných ji bude celebrovat strahovský opat Mons. Michael Josef Pojezdný.

4) V úterý 13. února v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

5) Středa 14. února bude Středou popeleční, kterou začíná postní doba. Popelec bude udílen při mši svaté v poledne v Michli i večer v Krči, a připomínáme, že Popeleční středa je dnem přísného postu od masa a také postem osobní újmy. Půst od masa se nevztahuje na osoby, které ze zdravotních důvodů maso jíst musí.

6) Rovněž ve středu 14. února ve 20:00 hodin na Habrovce bude setkání příznivců mužské spirituality.

7) Připomínáme, že stejně jako každý rok během postní doby, budou vždycky ve čtvrtek a v pátek Křížové cesty. Tyto dny budou kostely otevřeny už od 16:30 na modlitbu růžence. V 17:00 hodin pak naváže Křížová cesta a v 17:30 bude mše svatá.

8) Ve čtvrtek 15. února bude památka blahoslavených Bedřicha Bachsteina a jeho 13-ti druhů, františkánských mučedníků v Praze.

9) V pátek 16. února ve 14:00 hodin v kostele v Krči bude pohřební rozloučení s naší drahou farnicí, paní Helenou Rudišovou, která zemřela 1. února po delší nemoci ve věku 88 let.

10) Připomínáme ohlášku, že od pátku 23. do soboty 24. února proběhne pouť do Čihoště, na kterou se už můžete přihlašovat. Je k ní sice plakátek ve farním listu, ale musíme vám sdělit upřesňující informace. Předně je třeba vědět, že se pojede vlastní dopravou, tedy auty a to se musí zavčas a konkrétně domluvit. Pak také zvažte i to, že se půjde více kilometrů dlouhá křížová cesta kolem Čihoště a pro někoho to může být nemalá zátěž. Přihlašovat se můžete u Lukáše Svobody. Kontakt na něj je: 604 109 081, lukas1svoboda@seznam.cz. I když na pouť nepojedete, tak jste zvaní k jejímu zahájení v pátek 23. února v 19:30 na Habrovce, kde bude promítán film: «Jak bychom dnes zemřít měli».

5. neděle v mezidobí 2018

  • Posted on: 3 February 2018
  • By: Tonda

1) Příští týden jsou prázdniny, takže zítřejší katecheze odpadají.

2) V úterý 6. února v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

3) Rovněž v úterý 6. února v 16:00 v domově Sue Ryder bude mše svatá.

4) Ve středu 7. února ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

5) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 12. února bude dětská mše svatá.

6) Také předběžně ohlašujeme, že stejně jako každý rok během postní doby, budou vždycky ve čtvrtek a v pátek Křížové cesty. Tyto dny budou kostely otevřeny už od 16:30 na modlitbu růžence. V 17:00 hodin pak naváže Křížová cesta a v 17:30 bude mše svatá.

7) Ohlašujeme, že od páku 23. do soboty 24. února proběhne pouť do Čihoště, na kterou se už můžete přihlašovat. Je k ní sice plakátek ve farním listu, ale musíme vám sdělit upřesňující informace. Předně je třeba vědět, že se pojede vlastní dopravou, tedy auty a to se musí zavčas a konkrétně domluvit. Pak také zvažte i to, že se půjde více kilometrů dlouhá křížová cesta kolem Čihoště a pro někoho to může být nemalá zátěž. Přihlašovat se můžete u Lukáše Svobody. Kontakt na něj je: 604 109 081, lukas1svoboda@seznam.cz I když na pouť nepojedete, tak jste zvaní k jejímu zahájení v pátek 23. února v 19:30 na Habrovce, kde bude promítán film: «Jak bychom dnes zemřít měli».

Stránky