Jste zde

Ohlášky

2. neděle velikonoční 2016

1) V pondělí 4. dubna, tedy zítra, budou slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.

2) Rovněže v pondělí 4. dubna začne příprava dětí na První svaté přijímání. Prosíme katechety, aby děti, které ještě nepřijímají a jsou už v odpovídajícím věku, vyčlenili pro přípravu, kterou povede otec Antonín. Přípravy budou probíhat ve stejnou dobu jako katecheze. Avšak zítra, vzhledem k slavnosti Zvěstování, zahájíme přípravu účastí na mši svaté a bylo by dobré, kdyby se mše účastnil všechny děti, které na katecheze docházejí.

3) V úterý 5. dubna v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

4) Ve středu 6. dubna ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

5) Ve čtvrtek 7. dubna bude památka svatého Jana Křtitele de la Salle, kněze a pedagoga.

6) V pátek 8. dubna bude památka svatého Alberta, kněze.

7) V sobotu 9. dubna bude brigáda na Habrovce. Je třeba připravit zahradu na jaro a léto, postavit trampolínu, upravit kompost a také bude třeba udělat některé drobnější opravy.

8) Předběžne ohlašujeme, že v sobotu 14.května se uskuteční farní pout. Postupně navštívíme kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích, klášter v Teplé a opatství v Novém Dvoře. Hlásit se můžete telefonicky u Lukáše Porcala. Podrobný program naleznete ve farním listu a na nástěnce.

9) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016

1) V pondělí 28. Března, tedy zítra, budou mše svaté:

 • v 8:00 hodin v Michli
 • v 9:00 hodin v Krči

2) V úterý 29. března v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) V pátek 1. dubna dopoledne k nám přijde na vizitační návštěvu vikář III. pražského vikariátu otec Josef Pecinovský.

4) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 9. dubna bude brigáda na Habrovce. Je třeba připravit zahradu na jaro a léto a také bude třeba udělat některé drobnější opravy.

5) Od pondělí 4. dubna začne příprava dětí na První svaté přijímání. Proto prosíme katechety, aby děti, které ještě nepřijímají a jsou už v odpovídajícím věku, vyčlenili pro přípravu, kterou povede otec Antonín. Tato ohláška platí všem a prosíme, buďte katechetům i otci Antonínovi nápomocni.

6) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 14. května se uskuteční farní pout. Postupně navštívíme kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích, klášter v Teplé a opatství v Novém Dvoře. Hlásit se můžete telefonicky u Lukáše Porcala. Podrobný program bude ve farním listu a na nástěnce.

7) Z důvodu urgentní situace před velikonocemi vyjde nové číslo farního listu až příští neděli 3. dubna. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Květná neděle 2016

1) V pondělí 21. března, tedy zítra, v 16:45 na Habrovce bude kající pobožnost dětí se svatou zpovědí.

2) V úterý 22. března v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.

3) Ve čtvrtek 24. března jsme všichni pozváni otcem kardinálem k účasti na misa chrismatis, která začne v 9:30 v katedrále.

4) Rovněž ve čtvrtek 24. března začíná velikonoční triduum. Bohoslužba Zeleného čtvrtka bude v Michli s následujícím programem:

 • v 16:30 modlitba svatého růžence

 • v 17:00 Křížová cesta

 • v 18:00 hodin mše svatá na památku ustanovení eucharistie

5) Na Velká Pátek 25. března budou velkopáteční obřady v Krči s programem:

 • v 16:30 modlitba svatého růžence

 • v 17:00 Křížová cesta

 • v 18:00 hodin Velkopáteční obřad s uctíváním Svatého Kříže

6) Během Velkopátečních obřadů bude v kostele umístěná kasička pro Velkopáteční sbírku na Svatou Zemi.

7) Na Bílou Sobotu 26. března budou obřady v Michli:

 • v 8:00 hodin modlitba u Božího Hrobu

 • ve 20:00 hodin Vigilie Vzkříšení

8) Na slavnost Zmrtvýchvstání příští neděli 27. března budou mše svaté:

 • v 8:00 hodin v Michli

 • v 9:30 hodin v Krči

 • v 11:00 hodin v Krči

9) Předběžně ohlašujeme, že na velikonoční pondělí 28. března budou mše svaté:

 • v 8:00 hodin v Michli

 • v 9:00 hodin v Krči

10) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 14. května se uskuteční farní pouť. Navštívíme poutní místo Skoky, klášter v Teplé a opatství v Novém Dvoře. Přihlašovat se můžete u Lukáše Porcala telefonicky - 736 432 013. Cena zájezdu je 350,- Kč. Podrobnosti budou v brzké době uveřejněny ve Farním listu.

5. neděle postní 2016

1) Připomínáme, že dnes je Výroční den zvolení papeže Františka.

2) V úterý 15. března v 10:00 hodin v sále na Habrovce proběhne konference kněží III. pražského vikariátu. Bude třeba pomoci s nachystáním občerstvení a po konferenci pak s umytím nádobí, a s úklidem. Občerstvení zakoupí farnost.

3) Ve středu 16. března v 18:45 Na Paloučku bude ekumenická biblická hodina.

4) Ve čtvrtek 17. března bude památka svatého Patrika, biskupa, misionáře a patrona Irska.

5) V sobotu 19. března, na Slavnost svatého Josefa ve 14:00 hodin v sále na Habrovce, bude postní duchovní obnova farnosti, kterou povede P. Petr Beneš. Tématem bude „V Něm byl život a ten život byl světlem lidí“. Budou dvě přednášky, křížová cesta a na závěr, v 18:00 hodin bude mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.

6) Příští neděle 20. března bude neděle Květná - Pašijová a při té příležitosti se na vás obracíme s prosbou o lektorskou službu při čtení Pašijí. Zároveň vás prosíme o ochotu, když budete požádáni o lektorkou službu i během velikonočního Tridua a bude k prospěchu celé farnosti, když stávající skupinku našich lektorů v budoucnu podpoří noví čtenáři. Mnozí z vás jste určitě obdařeni vším potřebným, co si liturgická četba Písma svatého žádá.

7) Rovněž hledáme nové ministranty. Nemusí to být vždy jen malí školáci. Můžete to být i vy, kteří jste už dospělí. Pokud k tomu potřebujete podporu, pak vězte, že vás plně podporujeme stejně jako vás o to prosíme.

8) Vybízíme k dobrovolné pomoci 15ti členné skupině křesťanských uprchlíků z Erbílu v Severním Iráku, která přiletí do Prahy 20. března. Budou to 3 čtyřčlenné rodiny, jeden manželský pár a jeden mladý muž. Tuto dobrovolnou službu organizuje nadační fond Generace 21, který má podporu vlády ČR. Konkrétní pomoc je následující:

 • Skupinka bude prvních 5 týdnů bydlet na Praze 4 a právě s jejich zabydlováním bude nutná dobrovolná služba. Každý, kdo zde bude ochotný pomáhat se musí účastnit školení, které proběhne 14. března, tedy už zítra, a to v 18:30 v sídle Armády spásy v Lidické ulici 18a. Zde proškolení dobrovolníci budou také podepisovat smlouvy o mlčenlivosti. Mlčenlivost a diskrétnost má ochránit naše hosty i dobrovolníky a všechny spolupracující subjekty před medii a před extrémistickými skupinami. Organizátoři prosí, aby požadavek mlčenlivosti byl všemi respektován. Koordinátorkou je paní Martina Bejšovcová, 723 333 374

 • Další pomoc spočívá v hledání bydlení, kde by rodiny, po prvních pěti týdnech mohly už samostatněji bydlet.

9) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 9. dubna bude brigáda na Habrovce.

10) Předběžně ohlašujeme, že na 14. května je plánována farní pouť. Obracíme se však na vás s prosbou, zda nevíte o knězi, který by vás na pouti mohl doprovázet. Otec Antonín i otec Miloš budou ten den zaneprázdněni a nebudou se moci uvolnit. Nejde změnit ani termín pouti, takže s předstihem vás moc prosíme, abyste pomohli kněze najít.

3. neděle postní 2016

1) V pondělí 7. března, tedy zítra bude dětská mše svatá.

2) Ve středu 9. března ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání, příznivců mužské spirituality.

3) Ve čtvrtek 10. března v 18:45 na faře bude setkání farní rady.

4) Příští neděli 13. března bude Výroční den zvolení papeže Františka.

5) Sbírka příští neděle bude věnována na Arcidiecézní charitu.

6) Ohlašujeme, že v úterý 15. března v 10:00 hodin v sále na Habrovce proběhne konference kněží III. pražského vikariátu. Obracíme se s prosbou o pomoc na ženy, které by v ten den dopoledne měly čas a mohly by nachystat občerstvení, po konferenci pak umýt nádobí a uklidit. Občerstvení zakoupí farnost.

7) Připomínáme vám postní duchovní obnovu farnosti, která proběhne v sobotu 19. března odpoledne ve farním sále a povede ji P. Petr Beneš. Všichni jste srdečně zváni.

8) Podařila se zorganizovat sbírka na podporu dětí Dosoudilů. Sbírka je zaštítěna Nadačním fondem pomoci Karla Janečka a informace k ní naleznete na následujícím odkazu: http://nfpomoci.cz/projekty/novy-zacatek-ctyrem-detem/ Případné informace k sbírce rád zodpoví Lukáš Svoboda.

9) Chtěli bychom jménem celého Institutu misionářek a misionářů identes poděkovat za vaši úsilí a štědrost ve vánoční sbírce pro naši misii s dětmi a mládeží v Bolívii. Sesbíralo se překrásných 66.100,- Kč a 1.000,- USD, které již byly poslány do Bolívie. Vyprošujeme pro všechny dobrodince Boží milosti v tomto Svatém roce milosrdenství.

2. neděle postní 2016

1) V úterý 1. března v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Rovněž v úterý 1. března v 16:00 hodin v domově Sue Ryder bude mše svatá.

3) A také v úterý 1. března v 17.30 v kostele v Krči bude mše svatá františkánů terciářů. Po ní následují nešpory a setkání bratrského společenství v domečku. Téma bude Rok Milosrdenství.

4) Ve středu 2. března ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

5) Omlouváme se, že ještě nevyšlo nového číslo farního listu. Zavinila to nemoc naší redaktorky i jejího dítěte. Nové číslo vyjde příští neděli.

6) Příští neděle 6. března bude nedělí družnou.

7) Sbírka příští neděle bude věnována na Světové dny mládeže 2016 v Krakově.

8) Předběžně ohlašujeme, že v úterý 15. března v 10:00 hodin v sále na Habrovce proběhne konference kněží III. pražského vikariátu. Obracíme se s prosbou o pomoc na ženy, které by ten den dopoledne měly čas a mohly by nachystat občerstvení, po konferenci pak umýt nádobí a uklidit. Občerstvení zakoupí farnost.

9) Rovněž předběžně ohlašujeme postní duchovní obnovu farnosti, která proběhne v sobotu 19. března odpoledne ve farním sále a povede ji P. Petr Beneš. Všichni jste srdečně zváni.

1. neděle postní 2016

1) V pondělí 15. února, památka blahoslaveného Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.

2) V úterý 16. února v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

3) Ve středu 17. února, v den památky svatého Fabiána, papeže a mučedníka, v 18:45 na Habrovce bude ekumenická biblická hodina.

4) V pátek 19. února v 19:30 na Habrovce by misionáři identes při setkání s mladými představili prázdninové aktivity. Srdečně vás, mladé na toto setkání zveme.

5) Vzadu na poličkách je papír s vytisknutou tabulkou pro jmenný rozpis křížových cest během postu a prosíme vás, abyste se do ní zapisovali.

5. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 8. února, v den památky svaté Bakhity, panny, bude dětská mše svatá.

2) Rovněž v pondělí 8. února v 18:30 v kavárničce bude farní biblická hodina.

3) V úterý 9. února v 9:00 hodin bude setkání žen ze společenství Noemi.

4) Středa 10. února je Středou Popeleční, se kterou začíná postní doba. Popelec bude udílen při obou mších; ve 12:00 hodin v Michli a v 17:30 v Krči. Připomínáme také, že je to den přísného postu od masa a újmy.

5) Rovněž ve středu 10. února ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

6) Ve čtvrtek 11. února bude památka Panny Marie Lurdské. Je to světový den nemocných a při mši svaté v 17:30 bude našim nemocným a starým farníkům udílena svátost nemocných.

7) Po celou postní dobu vždy ve čtvrtek a v pátek v 17:00 bude křížová cesta. Oba kostely budou v tyto dny otevřeny už v 16:30 pro modlitbu růžence.

8) V pátek 12. února v 19:30 na Habrovce bude setkání pro mladé, s představením světového parlamentu pro mladé - World Youth Parliament.

4. neděle v mezidobí 2016

1) V úterý 2. února, v den svátku Uvedení Páně do chrámu, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Rovněž v úterý 2. února v 16:00 hodin v domově Sue Ryder bude mše svatá.

3) Rovněž v úterý 2. února v 17:30 v Krči bude mše svatá františkánů terciářů, po které následuje jejich setkání.

4) Ve středu 3. února bude památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka.

5) Rovněž ve středu 3. února ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvů je v 19:30.

6) V pátek 5. února bude památka svaté Agáty, panny a mučednice.

7) Rovněž v pátek 5. února v 19:30 na Habrovce bude setkání pro mladé, s projekcí děl vybraných malířů 19. a 20. století.

8) V sobotu 6. února bude památka svatých Mikiho a druhů, mučedníků.

9) V neděli 7. února v 15:00 bude v sále na Habrovce maškarní bál pro děti.

10) Zájemcům o studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy připomínáme, že přihlášku na příští akademický rok mohou podat do 29. února. Bližší informace jsou na stránkách: www.ktf.cuni.cz

11) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

3. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 25. ledna, tedy zítra, bude svátek Obrácení svatého Pavla.

2) V úterý 26. ledna bude památka svatých Timoteje a Tita, biskupů.

3) Ve čtvrtek 28. ledna bude památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

4) Rádi také zveřejňujeme informaci případným zájemcům o studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Kdo by se rozhodl začít studium v akademickém roce 2016-2017, tak musí podat přihlášku do 29. února. Bližší informace jsou na stránkách: www.ktf.cuni.cz

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer