Jste zde

Ohlášky

4. neděle postní 2017

1) V úterý 28. března v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

2) Ve středu 29. března v 11:00 v kostele svatého Ignáce, bude pohřeb našeho drahého farníka a přítele pana MUDr. Václava Dvořáka, který zemřel ve středu 22. března, po dlouhé a těžké nemoci ve věku 55 let. Z důvodu pohřbu odvoláváme středeční mši svatou ve 12:00 hodin.

3) V sobotu 1. dubna ve 14:00 hodin na faře proběhnou postní rekolekce, které povede jáhen u svaté Ludmily, pan Pavel Křížek. Všichni jste srdečně zváni.

4) Předběžně ohlašujeme, že příští pondělí, 3. dubna v 16:45 bude postní svátost smíření dětí.

5) Rovněž předběžně se obracíme na vás děti a také na vaše rodiče, abyste se, stejně jako každý rok na Květnou neděli, hlásili panu Lukáši Svobodovi na čtení Pašijí. Přihlaste se včas, ať se všechno stihne dobře připravit.

3. neděle postní 2017

1) V pondělí 20. března bude slavnost Svatého Josefa. Víme že datum této slavnosti je 19. března. Jenže letos vychází 19. březen na neděli, která jako Den Páně, má přede dnem svatého Josefa přednost. Proto je letos tento přesun.

2) Rovněž v pondělí 20. března bude dětská mše svatá.

3) Ve čtvrtek 23. března v 18:45 na faře bude farní rada.

4) V pátek 24. března bude mše svatá už v 17:00 hodin. K této výjimečné změně dochází proto, že o. Antonín bude tou dobou v Berlíně na řeholních slibech spolusester a o. Miloš, který dokončuje nostrifikaci svých studií, musí ten den zcela nečekaně a zároveň nevyhnutelně odcestovat do Českých Budějovic do školy. Hledali jsme kněze na zástup a vypomůže nám o. Slámečka. Ten je však také limitován a mše v 17:30 je pro něj pozdě. Je ale ochotný ji sloužit v 17:00 hodin, a protože jsme mši svatou chtěli zachovat, tak jsme k této výjimce nakonec přistoupili. Změnu budeme během týdne připomínat.

5) V sobotu 25. března bude slavnost Zvěstování Páně.

6) Rovněž v sobotu 25. března potřebujeme pro společnou práci vaši pomoc. Zveme vás na brigádu na Habrovku: od 9:30 budeme potřebovat vyhrabat kameny po terénní úpravě zahrady, vezměte prosím kovové hrábě, lopatu a kolečko. Pro případnou změnu dle počasí a stavu prací sledujte prosím farní mail a farní webové stránky.

7) Sbírka příští neděle bude věnována na charitní činnost v Arcidiecézi.

8) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 1. dubna proběhnou v naší farnosti postní rekolekce.

9) Příští víkend dochází ke změně času na letní.

2. neděle postní 2017

1) V pondělí 13. března, v den památky svaté Patricie, mučednice, bude výroční den zvolení papeže Františka.

2) V úterý 14. března v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 15. března v 18:45 Na Topolce bude ekumenická biblická hodina.

4) V pátek 17. března bude památka svatého Patrika, biskupa a patrona Irska.

5) V sobotu 18. března bude památka svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve.

1. neděle postní 2017

1) V úterý 7. března v 9:00 na faře bude setkání žen ze společenství Noemi.

2) Rovněž v úterý 7. března v 16:00 v domově Sue Ryder bude mše svatá.

3) Ve středu 8. března ve 20:00 hodin na faře bude setkání příznivců mužské spirituality.

4) Předběžně oznamujeme, že v pondělí 13. března je druhé pondělí v měsíci a měla by být dětská mše svatá. Budou však prázdniny, takže tato pondělní dětská mše se přesouvá o týden na 20. března.

5) Připomínáme, že u vchodu do kostela je tabulka rozpisu křížových cest. Vybízíme vás všechny, starší i mladší, abyste to měli na srdci a vedení některé křížové cesty se ujali, a předem se do tabulky zapsali.

8. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 28. února v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek, kde se bude připravovat popel na Popeleční středu. Takže, kdo máte doma z loňska kočičky, které můžete na popel obětovat nebo i jiné suché větvičky, tak nám je do zítřejšího večera můžete nosit.

2) Ve středu 1. března bude Popeleční středa, kterou začíná postní doba. Popelec bude udílen při obou mších a pro vás, kteří popelec ve středu nestihnete, bude udílen ještě v neděli po každé mši svaté. Připomínáme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu od masa a půstu újmy v jakékoli věci, ve které máme zalíbení. Půst od masa se nevztahuje na ty, kteří ze zdravotních důvodů maso jíst musí.

3) Po celou postní dobu, budou pobožnosti Křížové cesty. Budou každý čtvrtek a pátek se stejným pořadem v obou kostelích. Tedy:

  • 16:30 modlitba růžence
  • 17:00 Křížová cesta
  • 17:30 mše svatá

4) Rovněž ve středu 1. března ve 20:00 hodin v kostele v Krči bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

5) Ve čtvrtek 2. března bude památka svaté Kunhuty, která je patronkou obětí pomluv.

6) V pátek 3. března bude památka svatého Kazimíra, patrona sousedního Polska a také Litvy.

7) Chceme vás upozornit, že věci z Habrovky, které do zrekonstruovaného prostoru nelze použít, jsou ještě nakrátko k mání, tedy odvozu a rozebrání. Jsou to věci jako: sprchový kout, dveře interiérové, dveře od skříní, umyvadla+baterie, WC mísy a některé kuchyňské skříňky. Brzy přibudou: mříže, vstupní dveře a špaletová okna. Kdo si něco odnese, ušetří farnosti za odvoz a skládkování. Tuto možnost můžete nabídnout i známým. Věci v zahradě nad sálem si berte rovnou a dřevěné věci jsou v sálu. Při nejasnostech kontaktujte členy pracovní skupiny a Josefa Basík.

7. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 21. února bude památka svatého Petra Damianiho, biskupa a učitele církve.

2) Ve středu 22. února bude svátek Stolce svatého Petra.

3) Ve čtvrtek 23. února bude památka svatého Polykarpa, biskupa a učitele církve.

6. neděle v mezidobí 2017

1) V pondělí 13. února bude dětská mše svatá.

2) Rovněž v pondělí 13. února v 18:30 v sakristii na Habrovce bude farní biblická hodina.

3) V úterý 14. února v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek

4) Ve středu 15. února, v 18:45 v ulici Žateckých bude ekumenická biblická hodina.

5) Příští neděli 19. února ve 14:00 hodin v sokolovně v Krči bude Sedmikráskový bál. Vstupné je dobrovolné a všichni jsme srdečně zváni.

6) Sbírka příští neděle je na Haléř svatého Petra.

7) Uzavíráme příspěvky na podporu naší misie San Miguelito v Bolívii. Celkem se vybralo =64.970,-- Kč, tedy =2.555,--USD, což je mnohem víc než jsme očekávali. Peníze budou použity na pomoc osadám přiléhajícím k misii San Miguelito, za kterou vám ze srdce děkujeme, ale obzvláště vám děkujeme za samotné obyvatele misie.

5. neděle v mezidobí 2017

1) V pondělí 6. února bude památka svatého Pavla Mikiho a jeho druhů, mučedníků.

2) V úterý 7. února v 9:00 na faře, bude setkání žen ze společenství NOEMI.

3) Ve středu 8. února, ve 20:00 hodin na faře v Michli bude setkání příznivců mužské spirituality.

4) Ve čtvrtek 9. února bude památka svatého Miguela Ferbese Coredero, řeholníka a patrona Ekvádoru.

5) V sobotu 11. února bude památka panny Marie Lurdské. Je to mezinárodní den nemocných a při té příležitosti bude, po večerní mši svaté, udílena svátost nemocných. Připomínáme, že svátost mohou přijmout:

  • nemocní, jejichž choroba má vážný a déle trvající vliv na jejich zdravotní stav

  • všichni starší lidé, kteří cítí, že vlivem stáří nevratně trpí jejich zdravotní stav

Vy, kteří nebudete moct přijít v sobotu, budete mít příležitost svátost nemocných přijmout ještě v neděli 12. února, po každé mši.

6) Výtěžek Tříkrálové sbírky naší farnosti byl =9.364,--Kč. Děkujeme všem dárcům, ale také děkujeme všem koledníků, dětem, rodičům a každému, kdo se sbírkou pomáhal.

7) Děkujeme všem za příspěvky na úpravy a dostavbu sálu. K 1. únoru 2017 se na účet přijalo celkem 2 129 225,-- Kč, což je krásné a pro přípravný výbor je to radost a úleva! Opravu tak bude možné udělat dobře, abychom za pár let neměli starosti my nebo následovníci. Podle vývoje stavby a příspěvku arcibiskupství budeme ve sbírce případně pokračovat později. Ještě v únoru lze uplatnit do daní za rok 2016 potvrzení o daru. Podrobnosti jsou na farním webu.

Jak nejlépe využít potvrzení o daru

Děkujeme za jakýkoli váš dar. Potvrzení o daru může využít zaměstnanec, podnikatel i právnická osoba ke snížení daně z příjmu.
1) Fyzické osoby
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

4. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 31. ledna, v den památky svatého Jana Bosca, kněze a zakladatele, v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Ve středu 1. února, ve 20:00 hodin v kostele v Krči, bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

3) Ve čtvrtek 2. února bude svátek Uvedení Páně do chrámu. Večer po mši svaté v Michli se bude uklízet Betlém a při té příležitosti by se také vyměnily žárovky kostelního osvětlení. Práce asi nebude víc než na hodinu, ale vaši pomoc potřebovat budeme. Prosíme tedy vás, muže, spíše mladší, abyste přišli a pomohli nám.

4) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer