Jste zde

Ohlášky

19. neděle v mezidobí 2016

1) Dnes po dopolední mši svaté v Krči bude křest chlapečka Jakuba Divokého.

2) V pondělí 8. srpna, tedy zítra, bude památka svatého Dominika, kněze a zakladatele.

3) V úterý 9. srpna bude svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein), panny a mučednice, a patronky Evropy.

4) Ve středu 10. srpna bude svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka.

5) Ve čtvrtek 11. srpna bude památka svaté Kláry, panny.

18. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 1. srpna, tedy zítra, bude památka svatého Alfonse Maria z Liguori, kněze a učitele církve.

2) Rovněž v pondělí 1. srpna v 18:30 v katedrále, bude otec kardinál Domink Duka sloužit mši svatou za zabitého francouzského kněze P. Jacquesa Hamela.

3) V úterý 2. srpna, v den památky svatých Eusebia, biskupa a mučedníka, a svatého Petra Meynarda, kněze, uběhne 8 let od kněžského svěcení o. Antonína.

4) Ve čtvrtek 4. srpna bude památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze a patrona kněží.

5) V pátek 5. srpna bude památka posvěcení Římské baziliky Panny Marie.

6) V sobotu 6. srpna bude svátek Proměnění Páně.

17. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 25. července, tedy zítra, bude svátek svatého Jakuba, apoštola. Mše svatá bude ráno v 9:00 hodin. Musí být přesunuta, protože večer, právě v 17:30, přijede z Německa můj spolubratr Theo Wenzel a já mu musím jít naproti na hlavní nádraží. Jinak to nejde, protože Theo to u nás moc dobře nezná a nikdo jiný mu naproti jít nemůže a zástup za sebe večer nemám. Omlouvám se a děkuji za pochopení.

2) V úterý 26. července bude památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

3) Ve středu 27. července bude památka svatých Gorazda a jeho druhů, misionářů v Bulharsku.

4) V pátek 29. července bude památka svaté Marty.

5) V sobotu 30. července bude památka svatého Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve.

15. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 11. července bude svátek svatého Benedikta, opata a patrona Evropy.

2) Ve čtvrtek 14. července bude památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka a hlavního patrona Plzeňské arcidiecéze.

3) V pátek 15. července bude památka svatého Bonaventury, kněze a učitele církve.

4) Rovněž v pátek 15. července v 17:30 v kostele v Krči bude zádušní mše svatá za našeho zemřelého drahého farníka pana Václava Vítka. Všichni farníci i přátelé mimo farnost jsou k této mši svaté srdečně zváni.

5) V sobotu 16. července bude památka Panny Marie Karmelské.

6) Předběžně ohlašujeme, že ve středu 20. července se ruší mše jak ve 12:00 hodin v Michli, tak i v 17:30 v Krči. Je tomu tak pro nepřítomnost kněží ve farnosti. Otec Miloš ten den odjíždí na setkání mládeže v Krakově a otec Antonín se ten den vrací ze Španělska až po 20:00. hodině.

14. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 4. července bude památka svatého Prokopa, opata.

2) V úterý 5. července bude Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, slovanských apoštolů a hlavních patronů Moravy. Mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli a večerní mše odpadá.

3) Ve středu 6. července bude památka svaté Marie Gorettiové, panny a mučednice. Je to také vzpomínka na upálení Mistra Jana Husa a státní svátek. Mše svatá bude v 9:00 hodin v Krči. Mše ve 12:00 v Michli a večerní mše v Krči odpadají.

13. neděle v mezidobí 2016

1) V úterý 28. června, v 9:00 na Habrovce, bude setkání žen ze společenství Noemi.

2) Ve středu 29. června bude Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů. Je to také slavnost pro misionáře identes, kteří tento den slaví 57 let od svého vzniku.

3) Ve čtvrtek 30. června bude památka svatých prvomučedníků římských.

4) S platností od příští neděle, tedy od 3. července (včetně) do konce prázdnin bude prázdninový rozvrh nedělních mší. Tedy:

v 08:00 v Michli

v 10:00 v Krči

v 19:00 v Krči

5) Minulou neděli jsme se obraceli s výzvou k chlapcům, děvčatům a jejich tátům, aby se od příštího školního roku společně osmělili a jako ministranti společně posílili službu u oltáře. Tato výzva samozřejmě platí a dnes se ještě navíc obracíme s výzvou na vás, dospělé a starší žáci, kteří byste mohli a měli posílit službu čtenářů písma svatého, především při nedělních mších. Tato potřeba je stále naléhavější, tak vás moc prosíme, abyste se i sami dávali jako čtenáři k dispozici.

6) Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.

7) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

12. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 20. června, tedy zítra, v 16:45 na Habrovce, bude předprázdninová svatost smíření pro děti.

2) V úterý 21. června, v 9:15 na Habrovce, bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) V pátek 24. června bude svátek Narození svatého Jana Křtitele.

4) V sobotu 25. června, v 10:00 hodin v katedrále, bude svěcení kněží. Za Pražskou arcidiecézi budou vysvěceni čtyři novokněží.

5) Příští neděli 26. června bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

6) Poslední ohláška patří vám dětem a tatínkům, abyste se neostýchali a přišli nám pomoct k oltáři ministrovat. Mohou přijít chlapci i děvčata, a nejlépe bude, když s nimi přijdou tátové. Všichni potřebujeme blízkost oltáře a potřebujeme ji společně. My kněží, vy, kteří sem přicházíte, a určitě to potřebuje i samotná mše svatá. Náš Nebeský Otec se z toho bude nezměrně radovat. Jeho radost ať je i naše radost; Jeho starost ať je i naše starost; a všichni společně budeme Jeho důvěrnými přáteli.

11. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 13. června, tedy zítra, bude památka svatého Antonína Paduánského, kněze a řeholníka. Mše svatá v 17:30 na Habrovce bude pro děti.

2) V úterý 14. června, v den památky svatého Anastáze, kněze a mučedníka, v 9:15 na Habrovce, bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.

3) Ve středu 15. června bude památka svatého Víta, mučedníka.

4) V pátek 17. června v 19:30 v sále na Habrovce proběhne divadelní představení „František blázen“. Bude to divadlo jednoho herce Jana Horáka a zváni jsou všichni, především děti od doporučených šesti let.

5) V pátek 17. června v 18:00 hodin v kostele Václava v Praze Nuslích začne mší svatou setkání starších ministrantů přibližně od 15 do 25 let, které skončí v sobotu 18. června také v 18:00 hodin. V sobotu dopoledne bude duchovní program, oběd, fotbálek v tělocvičně a film (podle výběru). Je třeba mít s sebou: 200 Kč na jídlo a oblečení do tělocvičny. Setkání proběhne pod vedením P. Benedikta Hudemy, který je výchovou ministrantů v Pražské arcidiecézi pověřen.

6) V sobotu 18. června od 10:00 bude v rámci Roku milosrdenství Pouť seniorů a nemocných s možností průchodu Svatou branou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

7) Všechny vás prosíme o modlitbu za děti Leontýnu a Jeronýma Horynovi, kteří příští neděli 19. června, při dětské mši svaté v 11:00 hodin na Habrovce, přistoupí k Prvnímu svatému přijímání.

8) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 20. června v 16:45 na Habrovce, bude předprázdninová svatá zpověď dětí.

10. neděle v mezidobí 2016

1) Dnes po dětské mši svaté asi ve 12:00 hodin bude setkání kněží a rodičů, kteří se účastní dětské mše svaté.

2) V pondělí 6. června, v den památka svatého Norberta, biskupa a zakladatele, v 18:30 na Habrovce bude farní biblická hodina.

3) V úterý 7. června v 9:15 na Habrovce, bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

4) Rovněž v úterý v 17:30 na Habrovce bude mše svatá Františkánů terciářů a po ní budou mít setkání.

5) Ve středu 8. června v 18:45 Na Paloučku bude ekumenická biblická hodina.

6) Rovněž ve středu 8. června ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

7) V pátek 10. června proběhne již osmý ročník Noci kostelů, jehož program letos sestavila paní Blanka Pechová. Začne mší svatou v obvyklém čase v 17:30 a skončí ve 23:00 hodin závěrečným požehnáním na cestu. Celý program si můžete přečíst na internetu a na letáčcích.

8) V sobotu 11. června bude svátek svatého Barnabáše, apoštola.

9) Poslední ohláška je upozornění na opakované krádeže osobních věcí (kabelky, peněženky, klíče, kasičky, atd), ke kterým dochází v pražských kostelích na západním břehu Vltavy. Krádeží je za velmi krátký čas až povážlivě mnoho a vždycky k nim došlo ve chvílích nepozornosti. Prosíme vás tedy, abyste v kostelích na své věci dbali.

9. neděle v mezidobí 2016

1) Jak už bylo avizováno, tak dnes na 17:00tou hodinu srdečně zveme vás, dospělé farníky, na faru do Michle k setkání s primasem misonářů identes P. Jesusem Fernandesem a s generální představenou Mari Carmen Villuela.

2) V pondělí 30. května bude památka svaté Zdislavy.

3) V úterý 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie.

4) Rovněž v úterý 31. května v 9:00 na Habrovce, bude setkání žen ze společenství Noemi.

5) Také v úterý 31. května ve 14:00 hodin organizuje školský odbor Městské části Prahy 4 Den dětí. Na programu budou různé hry a soutěže. K poslechu bude hrát hudba a bude také občerstvení.

6) Ve středu 1. června ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

7) V pátek 3. června bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svatá bude jako obvykle v 17:30, ale přesouvá se z Krče do Michle, protože právě v tento den začíná v Krči Festival Habrovka, který potrvá do soboty 4. června a na který jsme srdečně zváni.

8) V sobotu 4. června bude památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

9) Křesťanští manželé z Iráku, Alan a Farah, projevili zájem najít si novou domovskou farnost a právě naše farnost má příležitost jim tento nový domov poskytnout. Je to pro všechny hezká budoucnost a v cestě jí nestojí nic, snad kromě rozdílných jazyků. Ale společnou dobrou vůlí se to snadno překoná.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer