Jste zde

Ohlášky

4. neděle v mezidobí 2016

1) V úterý 2. února, v den svátku Uvedení Páně do chrámu, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Rovněž v úterý 2. února v 16:00 hodin v domově Sue Ryder bude mše svatá.

3) Rovněž v úterý 2. února v 17:30 v Krči bude mše svatá františkánů terciářů, po které následuje jejich setkání.

4) Ve středu 3. února bude památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka.

5) Rovněž ve středu 3. února ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvů je v 19:30.

6) V pátek 5. února bude památka svaté Agáty, panny a mučednice.

7) Rovněž v pátek 5. února v 19:30 na Habrovce bude setkání pro mladé, s projekcí děl vybraných malířů 19. a 20. století.

8) V sobotu 6. února bude památka svatých Mikiho a druhů, mučedníků.

9) V neděli 7. února v 15:00 bude v sále na Habrovce maškarní bál pro děti.

10) Zájemcům o studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy připomínáme, že přihlášku na příští akademický rok mohou podat do 29. února. Bližší informace jsou na stránkách: www.ktf.cuni.cz

11) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

3. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 25. ledna, tedy zítra, bude svátek Obrácení svatého Pavla.

2) V úterý 26. ledna bude památka svatých Timoteje a Tita, biskupů.

3) Ve čtvrtek 28. ledna bude památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

4) Rádi také zveřejňujeme informaci případným zájemcům o studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Kdo by se rozhodl začít studium v akademickém roce 2016-2017, tak musí podat přihlášku do 29. února. Bližší informace jsou na stránkách: www.ktf.cuni.cz

2. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 18. ledna, tedy zítra, bude památka Panny Marie, Matky jednoty církve.

2) V úterý 19. ledna v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

3) Ve středu 20. ledna v 18:45 hodin Na Topolce bude ekumenická biblická hodina.

4) Ve čtvrtek 21. ledna bude památka svaté Anežky, panny a mučednice.

Svátek Křtu Páně 2016

1) Dnes v 16:00 hodin v kostele v Krči bude tříkrálový koncert nadačního fondu Klíček, na který jsme všichni srdečně zváni.

2) V pondělí 11. ledna, tedy zítra, bude dětská mše svatá.

3) Rovněž v pondělí 11. ledna v 18:30 v kavárničce bude farní biblická hodina.

4) V úterý 12. ledna v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

5) Ve středu 13. ledna ve 20:00 hodin v sále bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

6) Ve čtvrtek 14. ledna v 18:45 na faře v Michli bude setkání farní rady.

2. neděle po Narození Páně 2016

1) Dnes jsme všichni, zejména rodiče s dětmi, srdečně zváni k účasti na Tříkrálovém průvodu, který ve 14:30 vyjde z kostela svatého Tomáše na Malé Straně. Půjde přes Karlův most na Staroměstské náměstí k živému Betlému. Tam Králové předají Ježíkovi své dary a účastníkům své poselství. Na závěr všem požehná otec kardinál Dominik Duka. Podrobný program je na plakátcích na nástěnkách nebo na stránkách: www.praha.charita.cz anebo www.trikralovasbirka.cz

2) V úterý 5. ledna v 9:30 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Rovněž v úterý 5. ledna v 16:00 hodin v Sue Ryder bude mše svatá.

4) Ve středu 6. ledna bude slavnost Tří králů - Zjevení Páně. Je to doporučeným svátek a srdečně vás zveme na mši svatou, která bude jako obvykle ve 12:00 hodin v Michli a v 17:30 v Krči.

5) Rovněž ve středu 6. ledna ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

6) Příští neděli 11. ledna bude svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba.

7) Rovněž příští neděli 11. ledna v 16:00 hodin v kostele v Krči bude tříkrálový koncert nadačního fondu Klíček, na který jsme všichni srdečně zváni.

Slavnost Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 2015

1) V pondělí 28. prosince, tedy zítra, bude svátek Betlémských mláďátek, prvomučedníků.

2) V úterý 29. prosince bude památka svatého Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka.

3) Ve čtvrtek 31. prosince, na závěr kalendářního roku bude památka svatého Silvestra, papeže. Mše svatá na poděkování Bohu bude v 16:00 hodin v Krči.

4) V pátek 1. ledna 2016 bude slavnost Panny Marie, Matky Boží. Je to zasvěcený svátek a světový den modliteb za mír. Mše svaté budou:

 • v 8:00 hodin v Michli
 • v 10:00 hodin v Krči
 • v 19:00 hodin v Krči

5) Příští neděli 3. ledna 2016 jsme všichni, zejména rodiče s dětmi, srdečně zváni k účasti na Tříkrálovém průvodu, jehož organizaci od nás převzala Arcidiecézní charita. Podrobný program je na plakátcích na nástěnkách nebo na stránkách: www.praha.charita.cz anebo www.trikralovasbirka.cz Zde v ohláškách jen připomínáme, že průvod vychází (3. ledna) ve 14:30 z kostela svatého Tomáše na Malé Straně a půjde přes Karlův až most na Staroměstské náměstí k živému Betlému, kde Králové předají Ježíkovi své dary a účastníkům své poselství. Na závěr všem požehná otec kardinál Dominik Duka.

4. neděle adventní 2015

1) V úterý 22. prosince v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

2) Ve čtvrtek 24. prosince bude Štědrý Den. Mše svaté budou:

 • v 16:00 hodin pro rodiny v Michli
 • ve 24:00 hodin půlnoční v Krči.

3) V pátek 25. prosince na Slavnost Narození Páně budou mše svaté:

 • v 8:00 v Michli
 • v 9:30 v Krči
 • v 11:00 v Krči (dětská)

4) V sobotu 26. prosince na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka, budou mše svaté:

 • v 8:00 hodin v Michli
 • v 10:00 hodin v Krči

5) Příští neděli 27. prosince na svátek Svaté Rodiny budou mše svaté jako o prázdninách:

 • v 8:00 hodin v Michli
 • v 10:00 hodin v Krči
 • v 19:00 hodin v Krči

3. neděle adventní 2015

1) Srdečně děkujeme za pomoc všem brigádníkům, při včerejším stěhování na faře.

2) V pondělí 14. prosince, tedy zítra bude památka svatého Jana z Kříže, kněze a učitele církve.

3) Rovněž v pondělí 14. prosince v 9:00 hodin v kostele v Krči bude pohřební mše svatá za našeho zemřelého farníka a drahého přítele Jana Dosoudila. Uložení do hrobu bude následovat po mši v 11:00 hodin.

4) Také v pondělí 14. prosince v 16:45 na Habrovce bude předvánoční kající pobožnost dětí se svatou zpovědí.

5) A také v pondělí 14. prosince v 18:30 v kavárničce na Habrovce bude farní biblická hodina.

6) V úterý 15. prosince v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

7) Ve středu 16. prosince v 18:45 Na Paloučku v Nuslích bude ekumenická biblická hodina.

2. neděle adventní 2015

1) Dnes, po dětské mši ve farním sále nás navštíví svatý Mikuláš, který by se rád pozdravil se všemi dětmi a obdaroval je hezkým dárkem. Všichni jste srdečně zváni.

2) V pondělí 7. prosince bude památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve. Mše svatá v 17:30 bude pro děti.

3) V úterý 8. prosince bude slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

4) Rovněž v úterý 8. prosince v v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

5) Také v úterý 8. prosince v 16:00 hodin v Domově Sue Ryder bude mše svatá.

6) Ve středu 9. prosince v 19:00 hodin v sále na Habrovce proběhne komentovaná fotoreportáž o dobrovolnické pomoci uprchlíkům u hranic na Balkáně. Akci organizuje skautský oddíl Statečná srdce, ale účastnit se můžeme také.

7) Rovněž ve středu 9. prosince ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

8) V sobotu 12. prosince bude památka Panny Marie Guadalupské, Patronky Mexika a celé Latinské Ameriky.

9) Rovněž v sobotu 12. prosince jsme zváni na Hradčany na slavnostní otevření Svaté Brány. Touto liturgií zahájíme Rok Božího Milosrdenství. Začne v 10:00 hodin v bazilicce svatého Jiří, odkud se půjde do katedrály, kam se vstoupí hlavní branou, kterou církev pro tento významný rok určila za jednu ze Svatých bran v Pražské arcidiecézi. V katedrále pak následuje mše svatá, kterou celebruje otec kardinál Dominik Duka.

10) Také v sobotu 12. prosince, však potřebujeme pomoct na faře v Michli. Po rekonstrukci je třeba tam znovu nastěhovat věci. Blíží se vánoce a stěhování už odložit nejde. Brigáda začne v 9:00 hodin. Dost věcí už jsme přestěhovali, takže v sobotu bude hlavní přestěhovat těžké věci a nastěhovat nádobí do společenské místnosti. Myslím, že v počtu přibližně 15 mužů a 10 žen můžeme být dost rychle hotovi.

11) Příští pondělí 14. prosince v 16:45 na Habrovce bude předvánoční kající pobožnost dětí se svatou zpovědí.

1. neděle adventní 2015

1) Dnes od 9:00 do 15:00 hodin ve farním sále probíhá Adventní bazar, na který jsme všichni srdečně zváni.

2) V pondělí 30. listopadu, tedy zítra, bude svátek svatého Ondřeje, apoštola.

3) V úterý 1. prosince, v den památky svatého svatého Edmunda Kampiána, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.

4) Ve středu 2. prosince, v den památky svaté Bibiany, mučednice, v 18:00 hodin v kostele v Michli, bude koncert s názvem: „Putování za betlémskou hvězdou“, který pro nás připravila paní Anna Vršinská ve spolupráci s žáky Základní umělecké školy Dudická. Podrobnější informace jsou na nástěnkách a ve farním listu.

5) Rovněž ve středu 2. prosince ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu je v 19:30.

6) Ve čtvrtek 3. prosince bude památka svatého Františka Xaverského.

7) V pátek 4. prosince bude památka svaté Barbory, mučednice.

8) Příští neděli, po dětské mši na Habrovce nás navštíví svatý Mikuláš. Srdečně zveme především vás děti, protože aby se s vámi rád setkal a obdaroval vás hezkým dárkem.

9) Sbírka příští neděle bude věnována na bohoslovce.

10) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer