Jste zde

Ohlášky

2. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 17. ledna, v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Ve středu 18. ledna bude památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a tento den také začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

3) Rovněž ve středu 18. ledna v 18:45 na faře bude ekumenická biblická hodina.

4) Ve čtvrtek 19. ledna v 18:45 na faře bude schůze farní rady.

5) Připomínáme, že je k dispozici knížka s názvem „Cesta ke kostelu“, vydaná k příležitosti 75. výročí posvěcení kostela svatého Františka v Krči. Jejím autorem je náš farník pan Stanislav Varhaut.

Svátek Křtu Páně 2017

1) Dnes v 16:00 hodin v kostele v Krči bude Tříkrálový koncert Nadačního fondu Klíček, na který jsme všichni srdečně zváni.

2) V pondělí 9. ledna, tedy zítra, bude dětská mše svatá a po ní, v 18:30 v sakristii kostela v Krči, bude farní biblická hodina.

3) V úterý 10. ledna, v 9:00 hodin na faře bude setkání žen ze společenství NOEMI.

4) Ve středu 11. ledna ve 20:00 hodin na faře, bude setkání příznivců mužské spirituality.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 2017

1) V úterý 3. ledna v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Rovněž v úterý 3. ledna, v 16:00 hodin v Sue Ryder bude mše svatá.

3) Ve středu 4. ledna ve 20:00 hodin, v kostele v Krči, bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

4) V pátek 6. ledna bude slavnost Zjevení Páně.

5) Příští neděli 8. ledna bude svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.

6) Rovněž příští neděli 8. ledna v 16:00 hodin v kostele v Krči bude Tříkrálový koncert Nadačního fondu Klíček. Všichni jste srdečně zváni.

Slavnost Narození Páně 2016

1) V pondělí 26. prosince, tedy zítra bude svátek svatého Štěpána, prvomučedníka. Připomínáme, že mše svaté budou:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

2) V úterý 27. prosince bude svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty.

3) Ve středu 28. prosince bude svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

4) V pátek 30. prosince bude Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.

5) V sobotu 31. prosince, v den památky svatého Silvestra a k příležitosti zakončení kalendářního roku, bude mše svatá na Poděkování Bohu v 16:00 hodin na Habrovce.

6) Příští neděli 1. ledna bude Slavnost Panny Marie, Matky Boží a je to rovněž den světových modliteb za mír. Mše svaté v naší farnosti budou jako o prázdninách, tedy:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

 • v 19:00 hodin v Krči

4. neděle adventní 2016

1) V pondělí 19. prosince, tedy zítra, v 16:45 bude předvánoční svátost smíření pro děti.

2) V úterý 20. prosince v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 21. prosince v 18:45 na faře Topolce bude ekumenická biblická hodina.

4) V sobotu 24. prosince bude Štědrý den. Mše svaté budou:

 • v 16:00 hodin v Michli pro rodiny s dětmi

 • ve 24:00 hodin v Krči bude Půlnoční.

5) Příští neděli 25. prosince na Slavnost Narození Páně budou mše:

 • v 8:00 hodin v Michli

 • v 9:30 v Krči

 • v 11:00 hodin v Krči bude dětská mše

6) V pondělí 26. prosince na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka budou mše:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

7) Srdečně děkujeme všem dárcům za příspěvky na rekonstrukci sálu a kavárny na Habrovce. Suma farní sbírky už je 1,76 mil. Kč!!! Konkrétně je to 83 vkladů od 70 dárců nejen z naší farnosti, a desítky z vás přispívali i do sklenic před kostelem. Naše sklenice budou připravené i příští neděli na Boží hod vánoční, po obou mší a pro zahřátí se bude podávat horký čaj a svařené víno. Takže, na chvíli nespěchejme a zdržme se spolu u kostela na přátelské slovo.

8) S příležitostí vánoc bychom vás také rádi poprosili o příspěvek na jednu z misií misionářů identes v Bolívii. Jedná se o misii v tropické oblasti v místě, které se jmenuje San Miguelito, kde máme farnost pro 7 velmi chudobných osad, kterým poskytujeme duchovní službu. Zároveň jim pomáháme v jejich sociálních potřebách, ale hlavně v potřebách jejich zdraví. Chtěli bychom jim poslat alespoň 500 dolarů. Na pondělním koncertě v Michli se vybralo 4.200,- Kč, což je v přepočtu asi 170 dolarů. Předem vám ze srdce děkujeme.

3. neděle adventní 2016

1) V pondělí 12. prosince, tedy zítra, bude památka Panny Marie Guadalupské, Patronky Mexika a celé Latinské Ameriky. Mše svatá v 17:30 bude pro děti.

2) Rovněž v pondělí 12. prosince v 18:00 hodin v kostele v Michli bude předvánoční charitativní koncert žáků Základní umělecké školy Vadima Petrova, nazvaný Putování za betlémskou hvězdou.

3) A také v pondělí 12. prosince v 18:30 v kostele na Habrovce bude farní biblická hodina.

4) V úterý 13. prosince v den památky svaté Lucie, panny a mučednice, v 9:00 hodin na faře bude setkání žen ze společenství Noemi.

5) Ve středu 14. prosince v den památky svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve, ve 20:00 hodin na faře, bude setkání příznivců mužské spirituality.

6) V sobotu 17. prosince v 10:00 hodin v Krči bude pohřební mše svatá za naši zemřelou farnici a drahou přítelkyni, paní Libuši Pospíšilovou.

7) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 19. prosince v 16:45 v Krči bude předvánoční kající pobožnost dětí se svatou zpovědí.

2. neděle adventní 2016

1) Připomínáme, že zítřejší katecheze už budou na faře, v 17:30 jako obvykle.

2) V úterý 6. prosince to bude 12 roků od úmrtí zakladatele misionářů identes Fernanda Riela a zveme vás na vzpomínkovou mši, která bude jako obvykle v 17:30 v Michli.

3) Rovněž v úterý 6. prosince v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

4) A také v úterý 6. prosince v 16:00 hodin v Sue Ryder, bude mše svatá.

5) Ve středu 7. prosince ve 20:00 hodin v kostele v Krči bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

6) Ve čtvrtek 8. prosince bude slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie.

7) Rovněž ve čtvrtek 8. prosince v 18:00 jsme zváni do katedrály na vzpomínkovou mši 70. výročí biskupského svěcení kardinála Josefa Berana.

8) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 12. prosince v 18:00 hodin v kostele v Michli bude předvánoční charitativní koncert žáků Základní umělecké školy Vadima Petrova, nazvaný Putování za betlémskou hvězdou.

1. neděle adventní 2016

1) Dnes od 9:00 do 15:00 hodin v sále proběhne adventní bazar, na který jste všichni srdečně zváni. Při té příležitosti se na vás obracíme s prosbou o pomoc s balením neprodaných věcí a s úklidem po ukončení bazaru.

2) Kvůli rekonstrukci je nutné vystěhovat věci ze sálu a obracíme se na vás s naléhavou prosbou o pomoc. Stěhovat se bude v následujících dnech příštího týdne:

 • v pondělí 28. listopadu od 17:30 hodin, koordinátorem bude Tomáš Matuška (splněno nad plán ;-)

 • v úterý 29. listopadu od 17:30 hodin, koordinátorem bude Michal Švarc (ano - hlaste se)

 • ve středu 30. listopadu do 17:30 hodin, koordinátorem bude Petr Hobza (předběžně ne - v úterý by se to mělo dokončit)

 • v sobotu 3. prosince po rekolekci se stěhování dokončí

3) Podle farního listu budou katecheze od prosince na faře. Zítra tedy ještě mají být v sále, ale při stěhování věcí se dá čekat chaos. Proto zítřejší katecheze raději odvoláváme a od příštího týdne už budou na faře.

4) V úterý 29. listopadu v 9:15 faře bude setkání maminek s dětmi, Čtyřlístek.

5) Ve středu 30. listopadu bude svátek svatého Ondřeje, apoštola.

6) V sobotu 3. prosince v Krči budou ve farnosti adventní rekolekce, které povede karmelitán otec Pavel Pola. Začnou v 10:00 hodin a zakončeny budou mší svatou v 18:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

7) Příští neděli 4. prosince po dětské mši svaté nás navštíví svatý Mikuláš, aby se pozdravil s dětmi a přinesl jim dárek.

8) Sbírka příští neděli bude věnována na seminář.

9) Opakujeme ohlášku, že před každou nedělní mší v Michli, během adventu se budou hrát a zpívat staročeské roráty.

Slavnost Ježíše Krista, Krále 2016

1) Dnes, k příležitosti svaté Cecílie, v 15:00 hodin na faře bude setkání členů někdejšího pěveckého sboru farního kostela v Michli.

2) V pondělí 21. listopadu, tedy zítra, bude památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

3) V úterý 22. listopadu v den svaté Cecílie, patronky duchovní hudby, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

4) Ve čtvrtek 24. listopadu v den památky svatých Ondřeje Dung Laca, kněze a jeho druhů, mučedníků, v 18:45 na faře bude schůzka farní rady.

5) V sobotu 26. listopadu na Habrovce bude brigáda, která bude rozdělená do dvou fází:

 • v 9:00 hodin bude brigáda na Habrovce. Je nutné shrabat listí, vyčistit okapy, opravit světla v kostele a přenést těžké dřevěné stoly do sálu pro potřeby bazaru.

 • ve 13:00 hodin pak začne příprava adventního bazaru.

6) V neděli 27. listopadu bude 1. neděle adventní a od 9:00 do 15:00 hodin v sále bude probíhat adventní bazar. Po jeho ukončení bude nutné sbalit neprodané věci a uklidit. Věci k prodeji můžete nosit během týdne a nechávat je v kavárničce nebo v sakristiích. Také prosíme o zajištění občerstvení, jehož prodejem se také navyšuje tržba bazaru. Jinak všechny podrobnosti jsou v listopadovém čísle farního listu.

7) V týdnu od 28. listopadu do 4. prosince se musí stihnout vystěhovat všechny věci ze sálu, s kavárničky a ze všech místností kolem, protože objekt se předává firmě Starkon, která bude sál rekonstruovat. Práce bude hodně a prosíme všechny, kdo můžete, abyste přišli pomoct. Do příští neděle se připraví plán stěhování, abyste mohli přicházet, kdy budete moct: dopoledne, odpoledne nebo večer. Konec rekonstrukce se předpokládá v dubnu příštího roku, takže je také důležité, aby se s ní začne co nejdřív.

8) Připomínáme, že do 1. neděle adventní se mohou přihlašovat zájemci o přijetí svátosti biřmování. Příprava by začala zároveň s adventem.

9) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 3. prosince v Krči budou ve farnosti adventní rekolekce, které povede karmelitán otec Pavel Pola. Začnou v 10:00 hodin a zakončeny budou mší svatou v 18:00 hodin.

10) Ohlašujeme, že před každou nedělní mší v Michli, během adventu se budou hrát a zpívat staročeské roráty.

33. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 14. listopadu, tedy zítra, v 17:30 na Habrovce bude dětská mše svatá.

2) V pondělí 14. listopadu, v 18:30 na Habrovce bude farní biblická hodina.

3) V úterý 15. listopadu v den svatého Alberta Velikého, v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

4) Rovněž v úterý 15. listopadu, v 9:30 bude úklid kostela v Krči, který tentokrát mají na starosti maminky za Sedmikrásku.

5) A ještě v úterý 15. listopadu v 18:00 hodin na Habrovce budou mít františkáni terciáři nešpory s následnou modlitbou svatého růžence.

6) Ve středu 16. listopadu, v 18:45 Na Paloučku, bude ekumenická biblická hodina.

7) Ve čtvrtek 17. listopadu bude státní svátek Dne boje za svobodu. Je to volný den a mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli. Večerní mše odpadá.

8) Příští neděli 20. listopadu bude Slavnost Ježíše Krista, Krále.

9) Předběžně ohlašujeme, že v 1. neděli adventní 27. listopadu, proběhne adventní farní bazar. Chystat se bude už od soboty 26. listopadu, od 13:00 hodin a jinak všechny podrobnosti najdete v listopadovém Farním listu.

10) Připomínáme také, že do 1. neděle adventní se mohou přihlašovat zájemci o přijetí svátosti biřmování. Příprava by začala zároveň s adventem.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer