Jste zde

Ohlášky

30. neděle v mezidobí 2016

1) V úterý 25. října bude slavnost Výročí Posvěcení farního kostela Narození Panny Marie v Michli.

2) Rovněž v úterý 25. října, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) V pátek 28. října bude svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů.

4) Připomínáme, že příští neděli 30. října ve 3:00 hodiny, se čas vrátí zpět na 2:00 hodiny a noc tak bude o 1 hodinu delší.

5) Brzy začne dostavba a rekonstrukce farního sálu. Z dřívější ohlášek už víte, že část peněz sice máme, ale počítá se i se sbírkou ve farnosti a s půjčkou. I když peněz díky darům pomalu přibývá, tak ke sbírce malých částek (po nedělní mši) do sklemnic se asi budeme muset opakovaně vracet: Mimo jiné i proto, že vybrané peníze umenší půjčku. Pokud tedy můžete a chcete přispět, tak na vás před kostelem čekají děti se sklenicemi.

29. neděle v mezidobí 2016

1) Dnes od 10:30 do 14:00 hodin na Habrovce proběhne ohlašovaný "Dětský bazárek", na který jste všichni srdečně zváni. Po jeho skončení bude ještě potřeba roztřídit neprodané věci, takže pokud můžete pomůct, hlaste se u Jindřišky Kyselové 604 296 938.

2) V úterý 18. Října, v den svátku svatého Lukáše, evangelisty, v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi a v 9:15 také na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 19. října v 18:30 na Habrovce bude ekumenická biblická hodina.

4) Tyto dny jsou u nás na návštěvě generální představený misionářů identes P. Luis Casasús a P. Alberto Giralda. Rádi bychom vás pozvali k setkání, a sice:

  • Ve středu 19. října zveme muže a ženy středního věku. Setkání bude v 19:00hodin na faře v Michli

  • Ve čtvrtek 20. října zveme vás, mladé a setkání bude také v 19:00 hodin na faře v Michli

  • V pátek 21. října, hned po večerní mši svaté, pak bude setkání s farností v kostele v Krči.

5) V sobotu 22. října bude památka svatého Jana Pavla II., papeže.

6) Sbírka příští neděle bude věnována na misie.

28. neděle v mezidobí 2016

1) Všichni jste srdečně zváni na dnešek, na 17:00 hodinu do sálu Habrovce, kde bude beseda s Michalem Kočišem, který se s P. Milošem účastnil Světových dnů mládeže v Krakově. Oba byli ve společné skupině, kterou tvořili mladí ze zemí, kde působí misionáři Identes.

2) V pondělí 10. října, tedy zítra, v 16:45 bude svátost smíření pro děti a v 17:30 pak bude dětská mše svatá.

3) V úterý 11. října v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

4) Ve středu 12. října ve 20:00 na Habrovce bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

5) Příští neděli 16. října od 10:30 do 14:00 hodin na Habrovce se uskuteční dvacátý "Dětský bazárek" všeho možného pro děti do patnácti let. Jako vždycky to budou oblečení, boty, hračky, hry, sportovní potřeby, kočárky, sedačky, apod. Příjem věcí bude v sobotu 15.10.2016 v sále od 16:00 do 19:00 nebo můžete věci nechávat během celého týdne na obvyklém místě v sále. Součástí bazárku bude prodej zavařenin a sušených bylinek paní Zelinkové. Prosím, aby se mi předem hlásily dobrovolnice na příjem věcí i nedělní třídění. Za pomoc velmi děkuji. Všichni jsou srdečně zváni!!! Jindřiška Kyselová 604 296 938.

6) Za necelý měsíc začne dostavba a rekonstrukce farního sálu. Rozpočet počítá, kromě peněz, které máme přislíbené z Arcibiskupství, i se sbírkou ve farnosti a s půjčkou. Na transparentní účet se zatím, díky velkým darům, podařila vybrat velmi povzbudivá částka a dneškem bychom vstoupili do samotné, „živé“ sbírky malých darů do sklenic. Za tuto sbírku se u vás přimlouvám, protože čím více vybereme, tím menší bude půjčka. Pokud chcete přispět, tak na vás čekají děvčata se sklenicemi a snad pro vás mají i malý dárek.

27. neděle v mezidobí 2016

1) Tuto neděli 2. října v 19:00 hodin na Habrovce bude pro zájemce komentovaná prohlídka s architektem přestavby arch. Hromkem. Na místě se dozvíme podrobnosti o stavbě, a lze si promluvit i o tom, co ještě by bylo třeba v interiéru doplnit.

2) V úterý 4. října bude památka svatého Františka z Assisi. Pro nás je to ovšem slavnost, protože kostel v Krči je svatému Františkovi zasvěcen. Mše svatá bude v 18:00 v Krči a mše v Michli se ruší. Po skončení mše bude v sále a na zahradě oslava, takže vás všechny prosíme, abyste jako vždycky přinesli k oslavě nějaké občerstvení k jídlu. Farnost zajistí víno a nealko.

3) Rovněž v úterý 4. října, v 09:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.

4) A také v úterý 4. října v 16:00 v Domově Sue Ryder bude mše svatá.

5) Ve středu 5. října, v den památky svaté Faustýny Kowalské, ve 20:00 na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

6) V pátek 7. října bude památka Panny Marie Růžencové.

7) V sobotu 8.října se uskuteční poutní zájezd do Panenského Týnce, Citolib, Rakovníka a Vroutku. Autobus je již zaplněn a přihlášené informujeme, že sraz je v 7:15 na parkovišti u Městského úřadu Prahy 4. Odjezd je v 7:30 a návrat v 19:00. Cena je 250,-- Kč.

8) Příští neděli 9. října v 17:00 hodin na Habrovce, bude beseda s Michalem Kočišem, který se společně s P. Milošem v červenci účastnili Světových dnů mládeže v Krakově. Společnou skupinu tvořili mladí z míst, kde působí misionáři Identes. Jste srdečně zváni.

9) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 16. října od 10:30 do 14:00 hodin na Habrovce se uskuteční dvacátý "Dětský bazárek". Konkrétní instrukce budou včas ohlášeny. Jindřiška Kyselová 604 296 938.

26. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 26. září, tedy zítra bude památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků.

2) V úterý 27. září, v 9:15 hodin na Habrovce, bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

3) Rovněž v úterý 27. září, v 17:00 hodin na Habrovce proběhne výběrové řízení firmy, která provede plánovanou rekonstrukci sálu. Pokud nenajdeme zástup na mši svatou v Michli, tak bude bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.

4) Ve středu 28. září bude slavnost svatého Václava. Mše svatá bude v 9:00 v Krči. Obvyklé mše ve 12:00 hodin v Michli i v 17:30 v Krči odpadají.

5) Ve čtvrtek 29. září bude svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.

6) Rovněž ve čtvrtek v 18:45 na faře, bude farní rada.

7) V pátek 30. září bude památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve.

8) Rovněž v pátek 30. září v 19:30 zveme znovu vás mladé do kavárničky na Habrovce, kde bychom se vás zeptali, za koho myslíte, že náš svět pokládá Krista. Rádi bychom slyšeli, co k tomu řekne a jak byste ke světu přistupovali.

9) V sobotu 1. října bude P. Antonín celý den mimo Prahu. Vynasnažíme se najít zástup na mši svatou. Pokud ho nenajde, tak opět bude bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.

10) Příští neděli 2. října v 19:00 hodin na Habrovce bude komentovaná prohlídka s architektem přestavby a zástupci všech společenství, která sál využívají. Schůzka bude sloužit ke sběru požadavků na vnitřní dispozice a vybavení sálu.

11) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 8. října se uskuteční poutní zájezd do Panenského Týnce, Citolib, Rakovníka a Vroutku. Cena je 250,-Kč. Podrobnosti jsou na nástěnce a přihlašovat se můžete u Lukáše Porcala - 736 432 013.

12) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 9. října v 17:00 hodin na Habrovce, bude beseda s Michalem Kočišem, který se společně s P. Milošem v červenci účastnili Světových dnů mládeže v Krakově. Společnou skupinu tvořili mladí z míst, kde působí misionáři Identes. Jste srdečně zváni.

13) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 16. října od 10:30 do 14:00 hodin na Habrovce se uskuteční dvacátý "Dětský bazárek". Konkrétní instrukce budou včas ohlášeny. Jindřiška Kyselová 604 296 938

25. neděle v mezidobí 2016

1) V úterý 20. září, v 9:00 hodin na Habrovce, bude setkání žen ze společenství Noemi, a v tutéž dobu bude úklid kostela v Krči, který tentokrát mají na starosti maminky ze Sedmikrásku.

2) Ve středu 21. září bude svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty.

3) Ve čtvrtek 22. září v 18:45 na faře bude farní rada.

4) V pátek 23. září v 19:30 zveme vás mladé do kavárničky na Habrovce, kde bychom s vámi rádi mluvili o evangelním duchu a o jeho předávání našemu světu. Zveme vás, abyste i vy řekli, co si myslíte a co bychom pro takovou věc mohli udělat.

5) Sbírka příští neděli bude věnována na církevní školství.

6) V souvislosti s rekonstrukcí farního sálu předběžně zveme na neděli 2. října na 19:00 hodinu zástupce všech společenství, která sál využívají, ke komentované prohlídce s architektem přestavby. Schůzka bude v sále a bude sloužit ke sběru požadavků na vnitřní dispozice a vybavení sálu.

7) Předběžně také ohlašujeme, že v sobotu 8. října se uskuteční poutní zájezd do Panenského Týnce, Citolib, Rakovníka a Vroutku. Cena je 250,-Kč. Podrobnosti jsou na nástěnce a přihlašovat se můžete u Lukáše Porcala - 736 432 013.

8) Rovněž předběžně ohlašujeme, že v neděli 16. října od 10:30 do 14:00 hodin na Habrovce se uskuteční dvacátý "Dětský bazárek". Konkrétní instrukce budou včas ohlášeny. Jindřiška Kyselová 604 296 938

24. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 12. září, tedy zítra, bude památka Jména Panny Marie. Mše svatá v 17:30 bude první pondělní dětskou mší tohoto školního roku a po ní se budou přijímat přihlášky dětí do katechezí.

2) V úterý 13. září, v den památky svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v 9:00 hodin na Habrovce, bude první poprázdninové setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 14. září bude svátek Povýšení Svatého Kříže.

4) Rovněž ve středu 14. září ve 20:00 hodin, v sála na Habrovce bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

5) Ve čtvrtek 15. září bude památka Panny Marie Bolestné.

6) V pátek 16. září bude památka svaté Ludmily, mučednice a patronky Čech.

7) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 8. října se uskuteční poutní zájezd do Panenského Týnce, Citolib, Rakovníka a Vroutku. Cena je 250,- Kč. Přihlášky a podrobnosti jsou u Lukáše Porcala - 736 432 013.

23. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 5. září, tedy zítra, bude památka blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty.

2) V úterý 6. září v 9:00 hodin bude úklid kostela v Michli. Je to úklid před nadcházející farní slavností, takže vás tím spíš prosíme o pomoc.

3) Rovněž v úterý 6. září odjíždí otec Miloš na přibližně dvouměsíční cestu do Bolívie.

4) A také v úterý 6. září v 16:00 hodin v domově Sue Ryder bude mše svatá.

5) Ve středu 7. září ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu je v 19:30.

6) Ve čtvrtek 8. září bude svátek Narození Panny Marie. Pro nás je to ovšem slavnost, protože, jak všichni víme, náš farní kostel je právě Narození Panny Marie zasvěcen. Mše svatá bude v 18:00 hodin v Michli a po ní bude oslava na faře a na zahradě. Všichni jste srdečně zváni a jako obvykle vás prosíme o pomoc s přípravou jídla k pohoštění. Farnost zajistí pití.

7) V pátek 9. září bude památka svatého Petra Klavera, kněze, řeholníka a misionáře.

21. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 22. srpna, tedy zítra, bude památka Panny Marie, Královny.

2) Rovněž v pondělí 22. srpna, ve 14:00 hodin, v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích, bude poslední rozloučení s naší drahou farnicí a přítelkyní, paní Ing. Růženou Duškovou. Datum zádušní mše svaté bude s rodinou teprve dohodnuto.

3) Ve středu 23. srpna, bude svátek svatého Bartoloměje, apoštola.

4) V sobotu 27. srpna bude památka svaté Moniky.

19. neděle v mezidobí 2016

1) Dnes po dopolední mši svaté v Krči bude křest chlapečka Jakuba Divokého.

2) V pondělí 8. srpna, tedy zítra, bude památka svatého Dominika, kněze a zakladatele.

3) V úterý 9. srpna bude svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein), panny a mučednice, a patronky Evropy.

4) Ve středu 10. srpna bude svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka.

5) Ve čtvrtek 11. srpna bude památka svaté Kláry, panny.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer