Ohlášky

7. neděle velikonoční 2018

 • Posted on: 12 May 2018
 • By: Tonda

1) V pondělí 14. května, tedy zítra bude svátek svatého Matěje, apoštola. Mše svatá v 17:30 v Krči bude dětská.

2) Rovněž v pondělí 14. května, v 18:30 na Habrovce, bude farní biblická hodina.

3) V úterý 15. května v 18:00 hodin v Krči, bude setkání františkánů terciářů.

4) Rovněž v úterý 15. května, v předvečer svátku svatého Jana Nepomuckého, jsme zváni ke svatojanským oslavám. Ty začnou v 18:00 hodin mší svatou v katedrále, kterou bude celebrovat otec kardinál Dominik Duka. Po mši vyjde průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde bude krátká modlitba a závěr průvodu bude na Křížovnickém náměstí. Pak bude následovat koncert Navalis na Vltavě. Všichni jsme srdečně zváni.

5) Ve středu 16. května pak bude vlastní svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze, mučedníka a hlavního patrona Čech.

6) Rovněž ve středu 16. května v 18:45, Na Topolce, bude ekumenická biblická hodina.

7) Ve čtvrtek 17. května v 18:45 na faře bude schůze farní rady.

8) V sobotu 19. května v 10:00 hodin v katedrále, bude biskupské svěcení P. Zdenka Wasserbauera. Všichni jsme srdečně zváni.

9) Příští neděli 20. května bude slavnost Seslání Ducha svatého.

10) Předběžně připomínáme, že v pátek 25. května, proběhne Noc kostelů, jejíž program u nás letos bude ve farním kostele Narození Panny Marie.

11) V sobotu 9. června bude farní pouť do Starého Hrozňatova a Chebu. Ještě je stále několik volných míst, takže se můžete hlásit u Lukáše Porcala: 736 432 013. Připomínáme, že cena zájezdu je =400,- Kč. Sraz bude v 6:45 před budovou Městské části Praha 4, odjíždíme v 7:00 hodin a předpokládáme, že se vrátíme v 19:30.

6. neděle velikonoční 2018

 • Posted on: 5 May 2018
 • By: Tonda

1) V kalendáři farního listu je na zítřek psaná farní biblická hodina. Ta ale zítra nebude a přesouvá se na příští pondělí 14. května.

2) V úterý 8. května bude památka Panny Marie Prostřednice všech milostí. Zároveň je to státní svátek Dne osvobození a mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli. Pravidelná večerní mše odpadá.

3) Ve středu 9. května, ve 20:00 hodin na Habrovce, bude setkání příznivců mužské spirituality.

4) Ve čtvrtek 10. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně.

5) V sobotu 12. května jsme srdečně zváni na Svatou Horu, na arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Podrobnosti jsou na nástěnkách.

6) Sbírka příští neděli bude věnována na Arcidiecézi.

7) V sobotu 9. června do Starého Hrozňatova a Chebu. Sraz je v 6:45 před budovou Městské části Praha 4, odjíždíme v 7:00 hodin a předpokládáme, že se vrátíme v 19:30. Cena je =400,--Kč a hlásit se můžete u Lukáše Porcala: 736 432 013

5. neděle velikonoční 2018

 • Posted on: 28 April 2018
 • By: Tonda

1) Dnes v 16:00 na Habrovce bude divadelní představení „Pověsíme jenom faráře“, na které jsme všichni srdečně zváni.

2) V úterý 1. května bude památka svatého Josefa, dělníka. Je to také den mezinárodního svátku práce. U nás je to státní svátek a mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli. Pravidelná večerní mše odpadá.

3) Ve středu 2. května, v den památky svatého Atanáše, biskupa a učitele církve, v 9:00 hodin na Habrovce, bude setkání žen ze společenství Noemi.

4) Rovněž ve středu 2. května, ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

5) Ve čtvrtek 3. května bude svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů.

6) Rovněž ve čtvrtek 3. května v 17:30 na Habrovce budou mít františkáni terciáři mši svatou, kterou bude sloužit P. Vianney Dohnal.

7) V sobotu 9. června do Starého Hrozňatova a Chebu. Sraz je v 6:45 před budovou Městské části Praha 4, odjíždíme v 7:00 hodin a předpokládáme, že se vrátíme v 19:30. Cena je 400 Kč a hlásit se můžete u Lukáše Porcala: 736 432 013

8) Stále se na vás obracíme s prosbou o pomoc s kostelní květinovou výzdobu. Nových pomocníků s výzdobou je potřeba jak v Michli, tak v Krči, a je skutečně nutné, aby na tuto práci bylo více rukou. Proto moc prosíme, aby se někteří z vás této služby ujali. Mnohokrát vám předem děkujeme.

4. neděle velikonoční 2018

 • Posted on: 21 April 2018
 • By: Tonda

1) V pondělí 23. dubna, tedy zítra, bude svátek svatého Vojtěcha, biskupa, mučedníka, hlavního patrona českého národa a Pražské arcidiecéze. Při té příležitosti jste zváni k účasti na poutní mši svaté, která bude v 18:00 hodin v katedrále. Po ní bude rakev s ostatky kardinála Berana definitivně uložena k pražským biskupům, kteří jsou v katedrále pohřbeni.

2) Rovněž v pondělí 23. dubna v 11:00 hodin v ústřední síni Olšanského hřbitova bude pohřební rozloučení s naším zemřelým farníkem panem Janem Rosenfelderem.

3) V úterý 24. dubna, v den památky svatého Jiří, mučedníka, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

4) Ve středu 25. dubna bude svátek svatého Marka, evangelisty a mučedníka.

5) Rovněž ve středu 25. dubna, ve 14:30 v kostele svatého Jakuba v Kunraticích bude pohřeb našeho bývalého farníka pana Petra Fanty, který zemřel 18. dubna po vážné nemoci ve věku 69. let.

6) Příští neděli 29. dubna jsme všichni srdečně zváni na divadelní představení „Pověsíme jenom faráře“, které bude v 16:00 na Habrovce.

7) Připomínáme, že se můžete přihlašovat na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 9. června do Starého Hrozňatova a Chebu. Podrobnosti jsou ve Farním listě.

8) Stále se na vás obracíme s prosbou o pomoc s kostelní květinovou výzdobu. Nových pomocníků s výzdobou je potřeba jak v Michli, tak v Krči, a je skutečně nutné, aby na tuto práci bylo více rukou. Proto moc prosíme, aby se někteří z vás této služby ujali. Mnohokrát vám předem děkujeme.

3. neděle velikonoční 2018

 • Posted on: 14 April 2018
 • By: Tonda

1) V pondělí 16. dubna, tedy zítra, v den památky svaté Bernardety Subirousové, v 17:30 na Habrovce, začne příprava dětí k Prvnímu svatému přijímání. Ještě připomínáme i vám, rodičům dětí, které katecheze nenavštěvují a chtěli byste, aby navštěvovali, ozvěte se a pokusíme se najít řešení.

2) Ve středu 18. dubna v 18:45 u Československé církve evangelické bude ekumenická biblická hodina.

3) Všichni jsme srdečně zváni k přivítání ostatků kardinála Berana, které do České republiky budou přivezeny v pátek 20. dubna. V 19:00 hodin budou přivezeny do seminárního kostela svatého Vojtěcha v Dejvicích, kde budou nešpory s místními farníky. Pak budou ostatky převezeny na Strahov, kde ve 20:15 budou vystaveny před baziliku Panny Marie. Tady bude modlitební vigilie do soboty.

A právě v sobotu 21. dubna bude hlavní program, na který jsem přednostně zváni:

 • v 10:00 hodin vyjde průvod s ostatky ze Strahova a půjde na Hradčanské náměstí
 • v 10:30 budou ostatky na chvíli vystaveny v Arcibiskupském paláci
 • v 11:00 hodin bude slavnostní mše svatá, celebrovaná otcem kardinálem Dukou a pak bude rakev uložena v kapli svaté Anežky, kde bude vystavena do 23. dubna, tedy do svátku svatého Vojtěcha.

Ještě připomínáme, že bylo vlastním přáním kardinála Berana, aby byl pohřben ve své vlasti a to je hlavní důvod, abychom se tohoto přivítání zúčastnili.

4) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 29. dubna v 16:00 na Habrovce bude divadelní představení nazvané „Pověsíme jenom faráře“. Všichni jsme srdečně zváni a bližší informace najdete ve farním listu.

5) Rovněž předběžně oznamujeme a zveme na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 9. června do Starého Hrozňatova a Chebu. Podrobnosti jsou ve Farním listě.

6) Opět se na vás obracíme s prosbou o pomoc s kostelní květinovou výzdobu. Nových pomocníků s výzdobou už je skutečně potřeba, a to v Michli i v Krči. Jeden zájemce už sice je, ale zároveň je skutečně nutné, aby na tuto práci bylo více rukou. Proto vás prosíme, abyste se, pokud jen trochu můžete, této služby ujali. Mnohokrát vám předem děkujeme.

7) Připomínáme, jaku už bylo ohlášeno, že farnost stále hledá nového redaktora farního listu.

8) A v poslední ohlášce připomínáme, že je otevřená kavárnička, kam jsme srdečně zváni.

Stránky