Jste zde

Ohlášky

4. neděle velikonoční 2016

1) V úterý 19. dubna v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.

2) Ve čtvrtek 21. dubna, bude památka svatého Anselma, biskupa a učitele církve.

3) Rovněž ve čtvrtek 21. dubna, v 17:00 v sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci bude setkání redaktorů farních zpravodajů a webových stránek farností.

4) Jak už mnozí víte, tak v úterý 12. dubna zemřel P. Jiří Kusý, který byl do nedávna farářem v Praze – Nuslích. Pohřeb bude mít ve čtvrtek 21. dubna v 11:00 hodin, v nuselském kostele.

5) V sobotu 23. dubna bude svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.

6) Sbírka příští neděle bude věnována na Ukrajinu.

7) V kostelích je papírový dotazník na možnou dobrovolnou pomoc farnosti. Pokud ale můžete, tak ho vyplňte prosíme elektronický. Je na farních stránkách v sekci aktuality. Budeme rádi, když o vyplnění požádáte svou rodinu, přátele a známé, kteří mají k naší farnosti nějaký vztah. Odkaz jim přepošlete a můžete ho rozeslat i do adresářů jednotlivých společenství. Potom byste se také mohli poptat na výsledek.

3. neděle velikonoční 2016

1) Srdečně děkujeme všem účastníkům včerejší brigády na Habrovce. Práce se stihly, ale bylo by hezké, kdyby na příští brigádě bylo účastníků přece jen víc a kdyby se také zapojili noví. Děti si od teď zase mohou užívat trampolíny a nově navezeného písku.

2) Připomínám, že od pondělí 11. do neděle 17. dubna, bude týden modliteb za duchovní povolání.

3) V pondělí 11. dubna, tedy zítra, v den památky svatého Stanislava, biskupa a mučedníka, bude dětská mše svatá.

4) Rovněž v pondělí 11. dubna, v 18:30 bude farní biblická hodina.

5) V úterý 12. dubna v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

6) Ve středu 13. dubna, v den památky svatého Martina I., papeže a mučedníka, ve 20:00 hodin v sále na Habrovce, bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

7) Rovněž ve středu 13. dubna, 18:45 bude ekumenická biblická hodina.

8) V sobotu 16. dubna bude památka svaté Bernardety Soubirousové.

9) Předběžne ohlašujeme, že v sobotu 14. května se uskuteční farní pout. Postupně navštívíme kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích, klášter v Teplé a opatství v Novém Dvoře. Hlásit se můžete telefonicky u Lukáše Porcala. Podrobný program naleznete ve farním listu a na nástěnce.

10) Pastorační rada prosí farníky o aktualizaci dotazníků k dobrovolné výpomoci s provozem ve farnosti. Prosíme farníky o odevzdání vyplněných dotazníků do příslušných boxů v kostelích v Michli a v Krči do 15. května. Elektronickou verzi je možné vyplnit na webu farnosti.

2. neděle velikonoční 2016

1) V pondělí 4. dubna, tedy zítra, budou slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.

2) Rovněže v pondělí 4. dubna začne příprava dětí na První svaté přijímání. Prosíme katechety, aby děti, které ještě nepřijímají a jsou už v odpovídajícím věku, vyčlenili pro přípravu, kterou povede otec Antonín. Přípravy budou probíhat ve stejnou dobu jako katecheze. Avšak zítra, vzhledem k slavnosti Zvěstování, zahájíme přípravu účastí na mši svaté a bylo by dobré, kdyby se mše účastnil všechny děti, které na katecheze docházejí.

3) V úterý 5. dubna v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

4) Ve středu 6. dubna ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

5) Ve čtvrtek 7. dubna bude památka svatého Jana Křtitele de la Salle, kněze a pedagoga.

6) V pátek 8. dubna bude památka svatého Alberta, kněze.

7) V sobotu 9. dubna bude brigáda na Habrovce. Je třeba připravit zahradu na jaro a léto, postavit trampolínu, upravit kompost a také bude třeba udělat některé drobnější opravy.

8) Předběžne ohlašujeme, že v sobotu 14.května se uskuteční farní pout. Postupně navštívíme kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích, klášter v Teplé a opatství v Novém Dvoře. Hlásit se můžete telefonicky u Lukáše Porcala. Podrobný program naleznete ve farním listu a na nástěnce.

9) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016

1) V pondělí 28. Března, tedy zítra, budou mše svaté:

 • v 8:00 hodin v Michli
 • v 9:00 hodin v Krči

2) V úterý 29. března v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) V pátek 1. dubna dopoledne k nám přijde na vizitační návštěvu vikář III. pražského vikariátu otec Josef Pecinovský.

4) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 9. dubna bude brigáda na Habrovce. Je třeba připravit zahradu na jaro a léto a také bude třeba udělat některé drobnější opravy.

5) Od pondělí 4. dubna začne příprava dětí na První svaté přijímání. Proto prosíme katechety, aby děti, které ještě nepřijímají a jsou už v odpovídajícím věku, vyčlenili pro přípravu, kterou povede otec Antonín. Tato ohláška platí všem a prosíme, buďte katechetům i otci Antonínovi nápomocni.

6) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 14. května se uskuteční farní pout. Postupně navštívíme kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích, klášter v Teplé a opatství v Novém Dvoře. Hlásit se můžete telefonicky u Lukáše Porcala. Podrobný program bude ve farním listu a na nástěnce.

7) Z důvodu urgentní situace před velikonocemi vyjde nové číslo farního listu až příští neděli 3. dubna. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Květná neděle 2016

1) V pondělí 21. března, tedy zítra, v 16:45 na Habrovce bude kající pobožnost dětí se svatou zpovědí.

2) V úterý 22. března v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.

3) Ve čtvrtek 24. března jsme všichni pozváni otcem kardinálem k účasti na misa chrismatis, která začne v 9:30 v katedrále.

4) Rovněž ve čtvrtek 24. března začíná velikonoční triduum. Bohoslužba Zeleného čtvrtka bude v Michli s následujícím programem:

 • v 16:30 modlitba svatého růžence

 • v 17:00 Křížová cesta

 • v 18:00 hodin mše svatá na památku ustanovení eucharistie

5) Na Velká Pátek 25. března budou velkopáteční obřady v Krči s programem:

 • v 16:30 modlitba svatého růžence

 • v 17:00 Křížová cesta

 • v 18:00 hodin Velkopáteční obřad s uctíváním Svatého Kříže

6) Během Velkopátečních obřadů bude v kostele umístěná kasička pro Velkopáteční sbírku na Svatou Zemi.

7) Na Bílou Sobotu 26. března budou obřady v Michli:

 • v 8:00 hodin modlitba u Božího Hrobu

 • ve 20:00 hodin Vigilie Vzkříšení

8) Na slavnost Zmrtvýchvstání příští neděli 27. března budou mše svaté:

 • v 8:00 hodin v Michli

 • v 9:30 hodin v Krči

 • v 11:00 hodin v Krči

9) Předběžně ohlašujeme, že na velikonoční pondělí 28. března budou mše svaté:

 • v 8:00 hodin v Michli

 • v 9:00 hodin v Krči

10) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 14. května se uskuteční farní pouť. Navštívíme poutní místo Skoky, klášter v Teplé a opatství v Novém Dvoře. Přihlašovat se můžete u Lukáše Porcala telefonicky - 736 432 013. Cena zájezdu je 350,- Kč. Podrobnosti budou v brzké době uveřejněny ve Farním listu.

5. neděle postní 2016

1) Připomínáme, že dnes je Výroční den zvolení papeže Františka.

2) V úterý 15. března v 10:00 hodin v sále na Habrovce proběhne konference kněží III. pražského vikariátu. Bude třeba pomoci s nachystáním občerstvení a po konferenci pak s umytím nádobí, a s úklidem. Občerstvení zakoupí farnost.

3) Ve středu 16. března v 18:45 Na Paloučku bude ekumenická biblická hodina.

4) Ve čtvrtek 17. března bude památka svatého Patrika, biskupa, misionáře a patrona Irska.

5) V sobotu 19. března, na Slavnost svatého Josefa ve 14:00 hodin v sále na Habrovce, bude postní duchovní obnova farnosti, kterou povede P. Petr Beneš. Tématem bude „V Něm byl život a ten život byl světlem lidí“. Budou dvě přednášky, křížová cesta a na závěr, v 18:00 hodin bude mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.

6) Příští neděle 20. března bude neděle Květná - Pašijová a při té příležitosti se na vás obracíme s prosbou o lektorskou službu při čtení Pašijí. Zároveň vás prosíme o ochotu, když budete požádáni o lektorkou službu i během velikonočního Tridua a bude k prospěchu celé farnosti, když stávající skupinku našich lektorů v budoucnu podpoří noví čtenáři. Mnozí z vás jste určitě obdařeni vším potřebným, co si liturgická četba Písma svatého žádá.

7) Rovněž hledáme nové ministranty. Nemusí to být vždy jen malí školáci. Můžete to být i vy, kteří jste už dospělí. Pokud k tomu potřebujete podporu, pak vězte, že vás plně podporujeme stejně jako vás o to prosíme.

8) Vybízíme k dobrovolné pomoci 15ti členné skupině křesťanských uprchlíků z Erbílu v Severním Iráku, která přiletí do Prahy 20. března. Budou to 3 čtyřčlenné rodiny, jeden manželský pár a jeden mladý muž. Tuto dobrovolnou službu organizuje nadační fond Generace 21, který má podporu vlády ČR. Konkrétní pomoc je následující:

 • Skupinka bude prvních 5 týdnů bydlet na Praze 4 a právě s jejich zabydlováním bude nutná dobrovolná služba. Každý, kdo zde bude ochotný pomáhat se musí účastnit školení, které proběhne 14. března, tedy už zítra, a to v 18:30 v sídle Armády spásy v Lidické ulici 18a. Zde proškolení dobrovolníci budou také podepisovat smlouvy o mlčenlivosti. Mlčenlivost a diskrétnost má ochránit naše hosty i dobrovolníky a všechny spolupracující subjekty před medii a před extrémistickými skupinami. Organizátoři prosí, aby požadavek mlčenlivosti byl všemi respektován. Koordinátorkou je paní Martina Bejšovcová, 723 333 374

 • Další pomoc spočívá v hledání bydlení, kde by rodiny, po prvních pěti týdnech mohly už samostatněji bydlet.

9) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 9. dubna bude brigáda na Habrovce.

10) Předběžně ohlašujeme, že na 14. května je plánována farní pouť. Obracíme se však na vás s prosbou, zda nevíte o knězi, který by vás na pouti mohl doprovázet. Otec Antonín i otec Miloš budou ten den zaneprázdněni a nebudou se moci uvolnit. Nejde změnit ani termín pouti, takže s předstihem vás moc prosíme, abyste pomohli kněze najít.

3. neděle postní 2016

1) V pondělí 7. března, tedy zítra bude dětská mše svatá.

2) Ve středu 9. března ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání, příznivců mužské spirituality.

3) Ve čtvrtek 10. března v 18:45 na faře bude setkání farní rady.

4) Příští neděli 13. března bude Výroční den zvolení papeže Františka.

5) Sbírka příští neděle bude věnována na Arcidiecézní charitu.

6) Ohlašujeme, že v úterý 15. března v 10:00 hodin v sále na Habrovce proběhne konference kněží III. pražského vikariátu. Obracíme se s prosbou o pomoc na ženy, které by v ten den dopoledne měly čas a mohly by nachystat občerstvení, po konferenci pak umýt nádobí a uklidit. Občerstvení zakoupí farnost.

7) Připomínáme vám postní duchovní obnovu farnosti, která proběhne v sobotu 19. března odpoledne ve farním sále a povede ji P. Petr Beneš. Všichni jste srdečně zváni.

8) Podařila se zorganizovat sbírka na podporu dětí Dosoudilů. Sbírka je zaštítěna Nadačním fondem pomoci Karla Janečka a informace k ní naleznete na následujícím odkazu: http://nfpomoci.cz/projekty/novy-zacatek-ctyrem-detem/ Případné informace k sbírce rád zodpoví Lukáš Svoboda.

9) Chtěli bychom jménem celého Institutu misionářek a misionářů identes poděkovat za vaši úsilí a štědrost ve vánoční sbírce pro naši misii s dětmi a mládeží v Bolívii. Sesbíralo se překrásných 66.100,- Kč a 1.000,- USD, které již byly poslány do Bolívie. Vyprošujeme pro všechny dobrodince Boží milosti v tomto Svatém roce milosrdenství.

2. neděle postní 2016

1) V úterý 1. března v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Rovněž v úterý 1. března v 16:00 hodin v domově Sue Ryder bude mše svatá.

3) A také v úterý 1. března v 17.30 v kostele v Krči bude mše svatá františkánů terciářů. Po ní následují nešpory a setkání bratrského společenství v domečku. Téma bude Rok Milosrdenství.

4) Ve středu 2. března ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

5) Omlouváme se, že ještě nevyšlo nového číslo farního listu. Zavinila to nemoc naší redaktorky i jejího dítěte. Nové číslo vyjde příští neděli.

6) Příští neděle 6. března bude nedělí družnou.

7) Sbírka příští neděle bude věnována na Světové dny mládeže 2016 v Krakově.

8) Předběžně ohlašujeme, že v úterý 15. března v 10:00 hodin v sále na Habrovce proběhne konference kněží III. pražského vikariátu. Obracíme se s prosbou o pomoc na ženy, které by ten den dopoledne měly čas a mohly by nachystat občerstvení, po konferenci pak umýt nádobí a uklidit. Občerstvení zakoupí farnost.

9) Rovněž předběžně ohlašujeme postní duchovní obnovu farnosti, která proběhne v sobotu 19. března odpoledne ve farním sále a povede ji P. Petr Beneš. Všichni jste srdečně zváni.

1. neděle postní 2016

1) V pondělí 15. února, památka blahoslaveného Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.

2) V úterý 16. února v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

3) Ve středu 17. února, v den památky svatého Fabiána, papeže a mučedníka, v 18:45 na Habrovce bude ekumenická biblická hodina.

4) V pátek 19. února v 19:30 na Habrovce by misionáři identes při setkání s mladými představili prázdninové aktivity. Srdečně vás, mladé na toto setkání zveme.

5) Vzadu na poličkách je papír s vytisknutou tabulkou pro jmenný rozpis křížových cest během postu a prosíme vás, abyste se do ní zapisovali.

5. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 8. února, v den památky svaté Bakhity, panny, bude dětská mše svatá.

2) Rovněž v pondělí 8. února v 18:30 v kavárničce bude farní biblická hodina.

3) V úterý 9. února v 9:00 hodin bude setkání žen ze společenství Noemi.

4) Středa 10. února je Středou Popeleční, se kterou začíná postní doba. Popelec bude udílen při obou mších; ve 12:00 hodin v Michli a v 17:30 v Krči. Připomínáme také, že je to den přísného postu od masa a újmy.

5) Rovněž ve středu 10. února ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

6) Ve čtvrtek 11. února bude památka Panny Marie Lurdské. Je to světový den nemocných a při mši svaté v 17:30 bude našim nemocným a starým farníkům udílena svátost nemocných.

7) Po celou postní dobu vždy ve čtvrtek a v pátek v 17:00 bude křížová cesta. Oba kostely budou v tyto dny otevřeny už v 16:30 pro modlitbu růžence.

8) V pátek 12. února v 19:30 na Habrovce bude setkání pro mladé, s představením světového parlamentu pro mladé - World Youth Parliament.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer