Jste zde

Ohlášky

24. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 12. září, tedy zítra, bude památka Jména Panny Marie. Mše svatá v 17:30 bude první pondělní dětskou mší tohoto školního roku a po ní se budou přijímat přihlášky dětí do katechezí.

2) V úterý 13. září, v den památky svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v 9:00 hodin na Habrovce, bude první poprázdninové setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 14. září bude svátek Povýšení Svatého Kříže.

4) Rovněž ve středu 14. září ve 20:00 hodin, v sála na Habrovce bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

5) Ve čtvrtek 15. září bude památka Panny Marie Bolestné.

6) V pátek 16. září bude památka svaté Ludmily, mučednice a patronky Čech.

7) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 8. října se uskuteční poutní zájezd do Panenského Týnce, Citolib, Rakovníka a Vroutku. Cena je 250,- Kč. Přihlášky a podrobnosti jsou u Lukáše Porcala - 736 432 013.

23. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 5. září, tedy zítra, bude památka blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty.

2) V úterý 6. září v 9:00 hodin bude úklid kostela v Michli. Je to úklid před nadcházející farní slavností, takže vás tím spíš prosíme o pomoc.

3) Rovněž v úterý 6. září odjíždí otec Miloš na přibližně dvouměsíční cestu do Bolívie.

4) A také v úterý 6. září v 16:00 hodin v domově Sue Ryder bude mše svatá.

5) Ve středu 7. září ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu je v 19:30.

6) Ve čtvrtek 8. září bude svátek Narození Panny Marie. Pro nás je to ovšem slavnost, protože, jak všichni víme, náš farní kostel je právě Narození Panny Marie zasvěcen. Mše svatá bude v 18:00 hodin v Michli a po ní bude oslava na faře a na zahradě. Všichni jste srdečně zváni a jako obvykle vás prosíme o pomoc s přípravou jídla k pohoštění. Farnost zajistí pití.

7) V pátek 9. září bude památka svatého Petra Klavera, kněze, řeholníka a misionáře.

21. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 22. srpna, tedy zítra, bude památka Panny Marie, Královny.

2) Rovněž v pondělí 22. srpna, ve 14:00 hodin, v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích, bude poslední rozloučení s naší drahou farnicí a přítelkyní, paní Ing. Růženou Duškovou. Datum zádušní mše svaté bude s rodinou teprve dohodnuto.

3) Ve středu 23. srpna, bude svátek svatého Bartoloměje, apoštola.

4) V sobotu 27. srpna bude památka svaté Moniky.

19. neděle v mezidobí 2016

1) Dnes po dopolední mši svaté v Krči bude křest chlapečka Jakuba Divokého.

2) V pondělí 8. srpna, tedy zítra, bude památka svatého Dominika, kněze a zakladatele.

3) V úterý 9. srpna bude svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein), panny a mučednice, a patronky Evropy.

4) Ve středu 10. srpna bude svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka.

5) Ve čtvrtek 11. srpna bude památka svaté Kláry, panny.

18. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 1. srpna, tedy zítra, bude památka svatého Alfonse Maria z Liguori, kněze a učitele církve.

2) Rovněž v pondělí 1. srpna v 18:30 v katedrále, bude otec kardinál Domink Duka sloužit mši svatou za zabitého francouzského kněze P. Jacquesa Hamela.

3) V úterý 2. srpna, v den památky svatých Eusebia, biskupa a mučedníka, a svatého Petra Meynarda, kněze, uběhne 8 let od kněžského svěcení o. Antonína.

4) Ve čtvrtek 4. srpna bude památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze a patrona kněží.

5) V pátek 5. srpna bude památka posvěcení Římské baziliky Panny Marie.

6) V sobotu 6. srpna bude svátek Proměnění Páně.

17. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 25. července, tedy zítra, bude svátek svatého Jakuba, apoštola. Mše svatá bude ráno v 9:00 hodin. Musí být přesunuta, protože večer, právě v 17:30, přijede z Německa můj spolubratr Theo Wenzel a já mu musím jít naproti na hlavní nádraží. Jinak to nejde, protože Theo to u nás moc dobře nezná a nikdo jiný mu naproti jít nemůže a zástup za sebe večer nemám. Omlouvám se a děkuji za pochopení.

2) V úterý 26. července bude památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

3) Ve středu 27. července bude památka svatých Gorazda a jeho druhů, misionářů v Bulharsku.

4) V pátek 29. července bude památka svaté Marty.

5) V sobotu 30. července bude památka svatého Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve.

15. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 11. července bude svátek svatého Benedikta, opata a patrona Evropy.

2) Ve čtvrtek 14. července bude památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka a hlavního patrona Plzeňské arcidiecéze.

3) V pátek 15. července bude památka svatého Bonaventury, kněze a učitele církve.

4) Rovněž v pátek 15. července v 17:30 v kostele v Krči bude zádušní mše svatá za našeho zemřelého drahého farníka pana Václava Vítka. Všichni farníci i přátelé mimo farnost jsou k této mši svaté srdečně zváni.

5) V sobotu 16. července bude památka Panny Marie Karmelské.

6) Předběžně ohlašujeme, že ve středu 20. července se ruší mše jak ve 12:00 hodin v Michli, tak i v 17:30 v Krči. Je tomu tak pro nepřítomnost kněží ve farnosti. Otec Miloš ten den odjíždí na setkání mládeže v Krakově a otec Antonín se ten den vrací ze Španělska až po 20:00. hodině.

14. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 4. července bude památka svatého Prokopa, opata.

2) V úterý 5. července bude Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, slovanských apoštolů a hlavních patronů Moravy. Mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli a večerní mše odpadá.

3) Ve středu 6. července bude památka svaté Marie Gorettiové, panny a mučednice. Je to také vzpomínka na upálení Mistra Jana Husa a státní svátek. Mše svatá bude v 9:00 hodin v Krči. Mše ve 12:00 v Michli a večerní mše v Krči odpadají.

13. neděle v mezidobí 2016

1) V úterý 28. června, v 9:00 na Habrovce, bude setkání žen ze společenství Noemi.

2) Ve středu 29. června bude Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů. Je to také slavnost pro misionáře identes, kteří tento den slaví 57 let od svého vzniku.

3) Ve čtvrtek 30. června bude památka svatých prvomučedníků římských.

4) S platností od příští neděle, tedy od 3. července (včetně) do konce prázdnin bude prázdninový rozvrh nedělních mší. Tedy:

v 08:00 v Michli

v 10:00 v Krči

v 19:00 v Krči

5) Minulou neděli jsme se obraceli s výzvou k chlapcům, děvčatům a jejich tátům, aby se od příštího školního roku společně osmělili a jako ministranti společně posílili službu u oltáře. Tato výzva samozřejmě platí a dnes se ještě navíc obracíme s výzvou na vás, dospělé a starší žáci, kteří byste mohli a měli posílit službu čtenářů písma svatého, především při nedělních mších. Tato potřeba je stále naléhavější, tak vás moc prosíme, abyste se i sami dávali jako čtenáři k dispozici.

6) Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.

7) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

12. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 20. června, tedy zítra, v 16:45 na Habrovce, bude předprázdninová svatost smíření pro děti.

2) V úterý 21. června, v 9:15 na Habrovce, bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) V pátek 24. června bude svátek Narození svatého Jana Křtitele.

4) V sobotu 25. června, v 10:00 hodin v katedrále, bude svěcení kněží. Za Pražskou arcidiecézi budou vysvěceni čtyři novokněží.

5) Příští neděli 26. června bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

6) Poslední ohláška patří vám dětem a tatínkům, abyste se neostýchali a přišli nám pomoct k oltáři ministrovat. Mohou přijít chlapci i děvčata, a nejlépe bude, když s nimi přijdou tátové. Všichni potřebujeme blízkost oltáře a potřebujeme ji společně. My kněží, vy, kteří sem přicházíte, a určitě to potřebuje i samotná mše svatá. Náš Nebeský Otec se z toho bude nezměrně radovat. Jeho radost ať je i naše radost; Jeho starost ať je i naše starost; a všichni společně budeme Jeho důvěrnými přáteli.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer