Ohlášky

Farní ohlášky - 2019. 12. 08.

  • Posted on: 7 December 2019
  • By: P. Antonio

Neděle 8. – 2. neděle Adventní
Sbírka ● Na bohoslovce
9:00–15:00 ● Krč - sál ● Sbírka materiálu pro uprchlíky v Bosně
12:00 ● Krč – kostel ● Svatý Mikuláš na Habrovce

Pondělí 9. – SLAVNOST PANNY MARIE POČATÁ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti
19:00 ● Michle – kostel ● Koncert sboru Byzantion. Zazní východoslovanská duchovní hudba autorů křesťanského novověku a vánoční písně z celé Evropy.

Úterý 10.
9:00 ● Krč - sál ● Čtyřlístek - Vánoční (výroba přáníčka, ozdob…)
18:15–19:00 ● Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologie 2.

Středa 11.
18:15 ● Krč – sál ● Farní biblická hodina ● Iz 51
19:00 ● Krč – kostel ● Osmák – Úklid + Setkání s modlitbou
0:00 ● Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Čtvrtek 12.
18:15–19:00 ● Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologie 1.

Sobota 14.
17:30 ● Michle - kostel ● Zádušní mše sv. za Marii Procházkovou

Neděla 15. – 3. neděle Adventní
16:00 ● Krč – sál ● Přednáška – J. Zajíc – Skauting a Krčské oddíly: 1968–2019
17:00 ● Michle – kostel ● Adventní koncert

Předběžně:
Pondělí 16.
16:45 ● Krč – sál ● Společní slavení svátostí smíření pro děti
17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti

Více informace najdete na farních nástěnkách a tady.

Farní ohlášky - 2019. 12. 01.

  • Posted on: 30 November 2019
  • By: P. Antonio

Neděle 1. – 1. neděle Adventní • 9:00–15:00 ● Krč – sál ● Adventní bazar • 17:00 ● Michle – kostel ● Adventní koncert na podporu Misionářů Identes v Bolívii – Zpívají: Žáci Anny Vršinské – Doprovodní slovo: Blanka Pechová – Prodej ručně vyráběných svíček a mýdel.

Pondělí 2 • 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti

Úterý 3. – Památka Sv. Františka Xaverského, kněz, patron misionářů • 9:00 ● Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek • 16:00 ● Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. • 17:30 ● Krč – kostel / sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání • 18:15–19:00 ● Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologie 2.

Středa 4 • 20:00 ● Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čtvrtek 5. • 18:15–19:00 ● Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologie 1.

Pátek 6 • 17:30 ● Krč – kostel ● Mše sv. k 15. výročí úmrtí Fernanda Riela, zakladatele Misionářů Identes

Sobota 7. • 9:00–14:00 ● Krč – sál / kostel ● Adventní duchovní obnovu s biskupem Václavem Malým.

Neděla 8. – 2. neděle Adventní • Sbírka ● Na bohoslovce • 12:00 ● Krč – kostel ● Sv. Mikuláš na Habrovce

Více informace najdete na farních nástěnkách a tady, na našich webových stránkách.

Farní ohlášky - 2020. 06. 21.

  • Posted on: 20 June 2020
  • By: P. Antonio

Neděle 21. – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí 22.
 17:00–18:45  Michle – kostel  Kytarový koncert žáků manželů Divišových – Dva koncerty za sebou (s malou pauzou).
 17:30  Krč – kostel  Závěrečná mše sv. pro děti. Přípravy od 17:00 v sále.

Úterý 23.
 18:15  Michle – fara  Seminář – P. Alberto  Mystická antropologie.

Středa 24. – Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Pátek 26.
 18:00–19:45  Michle – kostel  Kytarový koncert žáků manželů Divišových – Dva koncerty za sebou (s malou pauzou).

Neděle 28. – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 Svatopetrská sbírka na bohoslovce – Při každé mši sv.

Předběžná ohláška

Úterý 30.
 17:30  Michle – kostel  Mše sv.  Celebruje biskup Zdenek Wasserbauer
 Po mši sv.  Michle – fara  Požehnání rekonstruované fary a přípitek.

Více informace najdete na farních nástěnkách a na těchto webových stránkách.

Farní ohlášky - 2020. 06. 14.

  • Posted on: 20 June 2020
  • By: P. Antonio

Neděle 14. – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí 15. – SV. VÍT, MUČEDNÍK

Úterý 16.
 18:00  Krč – kavárna  Sekulární františkáni – Společné modlitby
 18:15  Michle-fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie

Středa 17.
 18:45  Ekumenická biblická hodina  ZRUŠENÁ

Čtvrtek 18.
 19:00  Michle – fara  Pastorační rada farnosti

Pátek 19. – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO
 23:59  Uzávěrka farního listu.

Sobota 20. – Neposkvrněný Srdce Panny Marie

Neděle 21. – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Více informace najdete na farních nástěnkách a na těchto webových stránkách.

Stránky