Jste zde

Ohlášky

13. neděle v mezidobí 2017

1) V pondělí 3. července bude svátek svatého Tomáše, apoštola.

2) V úterý 4. července bude svátek svatého Prokopa, opata.

3) Ve středu 5. července bude slavnost svatých Cyrila a Metoděje, apoštolů slovanů a spolupatronů Evropy. Je to státní svátek a mše svatá bude v 9:00 hodin v Krči. Mše ve 12:00 a v 17:30 odpadají.

4) Ve čtvrtek 6. července bude památka svaté Marie Gorettiové, panny a mučednice. Je to také den vzpomínky na upálení mistra Jana Husa a rovněž státní svátek.

5) Chceme vás pozvat na pohřební rozloučení s naší farnicí a přítelkyní, paní Milenou Smělou, která zemřela v noci ze čtvrtka na pátek ve věku 77 let. Pohřeb bude v pátek 7. července, v 11:00 hodin v Michli.

6) V sobotu 15. července ve 12:00 hodin v Krči si udělí svátost manželství pan Stanislav Lacko a slečna Eva Nová.

12. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 27. června, v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

2) Ve čtvrtek 29. června bude slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů. Zároveň je to den, kdy v roce 1959 na Tenerife, byli založeni misionáři identes.

3) V pátek 30. června bude památka svatých Prvomučedníků římských.

4) Mše svaté příští neděli 2. července už budou podle prázdninového rozvrhu, tedy:

  • v 8:00 hodin v Michli

  • v 10:00 hodin v Krči

  • v 19:00 hodin v Krči

5) Ještě připomínáme, že za měsíc a půl začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Pro vás, mladé je to mimořádná příležitost zakusit společenství církve se svými vrstevníky, takže vás s otevřeným srdcem vybízíme, abyste této možnosti využili. Přihlásit se můžete na webu: olomouc2017.signaly.cz

6) Nezapomeňte si vzít prázdninové číslo farního listu.

11. neděle v mezidobí 2017

1) Srdečně vás, milí farníci, zveme na setkání s naším představeným otcem Jesusem, které bude dnes, v 17:00 hodin na faře.

2) V pondělí 19. června budou poslední katecheze v tomto školním roce.

3) V úterý 20. června, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

4) Ve středu 21. června v 18:45 na Topolce bude ekumenická biblická hodina.

5) V pátek 23. června bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

6) V sobotu 24. června bude slavnost Narození Svatého Jana Křtitele.

7) Sbírka příští neděli 25. června bude věnována na bohoslovce.

8) Předběžně ohlašujeme, že za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Pro vás, mladé je to mimořádná příležitost zakusit společenství církve se svými vrstevníky, takže vás s otevřeným srdcem vybízíme, abyste této možnosti využili. Přihlásit se můžete na webu: olomouc2017.signaly.cz

Slavnost Nejsvětější Trojice 2017

1) Dnes, při dětské mši v 11:00 hodin v Krči, poprvé přistoupí ke svatému přijímání naše malá farnice a kamarádka Monika Janečková.

2) V pondělí 12. června, tedy zítra, bude dětská mše svatá.

3) V úterý 13. června, bude památka svatého Antonína Paduánského, kněze a učitele církve.

4) Ve středu 14. června ve 20:00 hodin na Habrovce bude setkání příznivců mužské spirituality.

5) Rovněž ve středu večer k nám přijede čelní představený misionářů identes otec Jesús (čti Chesus) a s ním přijede i otec Alberto.

6) Ve čtvrtek 15. června bude slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude jako obvykle v 17:30 v Michli. Zároveň jsme zváni na mši svatou do katedrály, která bude v 17:00 hodin a po ní bude eucharistické procesí na Hradčanském náměstí.

7) Na sobotu 17. června srdečně zveme vás, všechny mladé, k setkání s otcem Jesúsem, které bude v 17:00 hodin na faře.

8) A vás, kteří už nejmladší nejste, zveme k setkání v neděli 18. června, také v 17:00 hodin na faře.

9) Předběžně ohlašujeme, že příští pondělí, 19. června budou poslední katecheze tohoto školního roku.

Slavnost Seslání Ducha svatého 2017

1) V pondělí 5. června, tedy zítra, bude památka svatého Bonifáce, biskupa a patrona Německa.

2) V úterý 6. června, v den památky svatého Norberta, v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Rovněž v úterý 6. června, v 16:00 hodin v domově Sue Ryder, bude mše svatá.

4) Ve středu 7. června ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

5) Ve čtvrtek 8. června bude svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze.

6) V pátek 9. června v kostele v Krči proběhne Noc kostelů.

7) Ohlašujeme, že příští neděli 11. června, na slavnost Nejsvětější Trojice, při dětské mši v 11:00 hodin v Krči, poprvé přistoupí ke svatému přijímání naše malá farnice a kamarádka Monika Janečková.

7. neděle velikonoční 2017

1) V úterý 30. května, v den památky svaté Zdislavy, v 9:00 na Habrovce, bude setkání žen ze společenství Noemi.

2) Ve středu 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie

3) V pátek 2. června se přesouvá mše svatá z Krče do Michle, protože začíná Festival Habrovka, který potrvá do soboty večera.

4) Příští neděli 4. června bude slavnost Seslání Ducha svatého, kterou končí velikonoční doba.

5) Předběžně ohlašujeme, že v pátek 9. června v kostele v Krči proběhne Noc kostelů.

6) Rovněž předběžně ohlašujeme, že v neděli 11. června, na slavnost Nejsvětější Trojice, poprvé přistoupí ke svatému přijímání naše malá farnice Monika Janečková.

6. neděle velikonoční 2017

1) V úterý 23. května v 9:15 na Habrovce, bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

2) Ve čtvrtek 25. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně a začíná novena k slavnosti Seslání Ducha svatého. Je to doporučený svátek a všechny vás zveme na mši svatou, která bude jako obvykle v 17:30 v Michli.

3) V pátek 26. května bude památka svatého Filipa Neriho, kněze.

5. neděle velikonoční 2017

1) Dnes ve 14:00 hodin bude slavnostní otevření zrekonstruovaného farního sálu. Na programu bude poděkování všem, kdo rekonstrukci podpořili, dále požehnání, pak přípitek a hudební vystoupení. Potom budeme pokračovat ve volnější zábavě, podobně jako o družné neděli. Připomínáme, že občerstvení k jídlu přinesete vy a farnost zajistila přípitek, víno a nealko. Všichni jste srdečně zváni.

2) V pondělí 15. května, tedy zítra, v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona českého národa, bude v 18:00 hodin v katedrále poutní mše svatá, kterou bude celebrovat otec kardinál Dominik Duka. Po mši vyjde průvod na Karlův most, který bude zakončen v kostele Křížovníků na Křížovnickém náměstí. Tento svátek vnímejme nejen jako slavnost kněží, ale jako slavnost všech Pražanů a celého národa. Všichni jsme srdečně zváni. Zároveň však mše svatá ve farnosti bude jako obvykle v 17:30.

3) V úterý 16. května v den svátku svatého Jana Nepomuckého, v 9:15 na Habrovce, bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.

4) Ve středu 17. května v 18:45 v ulici Žateckých, bude ekumenická biblická hodina.

5) Ve čtvrtek 18. května v 18:45 na faře bude schůze farní rady.

6) V sobotu 20. května, v den památky svatého Klementa Maria Hafbauera, se uskuteční farní pouť do do Žarošic, Dolních Kounic a Moravského Krumlova. Ještě se můžete přihlašovat, protože v autobuse zůstává 10 volných míst. Sraz bude v 6:15 u budovy Městské části Praha 4 a odjíždíme v 6:30. Návrat předpokládáme ve 20:00 hodin.

4. neděle velikonoční 2017

1) Připomínáme, že dnes je den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

2) V pondělí 8. května, tedy zítra, bude památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Připomínáme, že tento den je také státní svátek a mše svatá bude jako obvykle v 17:30 v Krči.

3) V úterý 9. května v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek..

4) Ve středu 10. května ve 20:00 na faře, bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

5) Ve čtvrtek 11. května v 18:45 hodin na faře bude schůze farní rady.

6) V pátek 12. května bude v naší arcidiecézi svátek posvěcení katedrály.

7) V sobotu 13. května památka Panny Marie Fatimské.

8) Sbírka příští neděle bude 14. května bude na Arcidiecézi.

9) Rovněž ohlašujeme, že příští neděli 14. května bude otevření farního sálu. Mše svaté v Krči budou jako obvykle v 9:30 a 11:00 hodin. Slavnostní otevření začne ve 14:00 hodin s následujícím programem:

  • poděkování všem, kteří se podíleli a podílí na životě farnosti, a všem, kdo rekonstrukci podpořili svým darem, prací, modlitbou anebo jakkoliv jinak

  • pak následuje požehnání

  • po něm slavnostní otevření s poslechem vynikajících hudebnic a hudebníků

  • a poté bude pokračovat zábava a farní odpoledne.

Pastorační rada se nakonec rozhodla nespojovat otevření sálu s Farním shromážděním, jak bylo v březnovém zápisu. Bylo by to komplikované.

10) Připomínáme, že v pondělí 15. května, tedy v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona českého národa, bude v 18:00 hodin v katedrále poutní mše svatá, kterou bude celebrovat otec kardinál Dominik Duka. Po mši vyjde průvod na Karlův most, který bude zakončen v kostele Křížovníků na Křížovnickém náměstí. Vnímejme tento svátek jako slavnost nejen kněží, ale všech Pražanů a celého národa. Všichni jsme k této slavnosti srdečně zváni.

11) Ohlašujeme, že v sobotu 20. května se uskuteční farní pouť do Žarošic, Dolních Kounic a Moravského Krumlova. Podrobnosti naleznete ve farním listu a na nástěnce.

3. neděle velikonoční 2017

1) V pondělí 1. května, tedy zítra, bude památka svatého Josefa, dělníka. Připomínáme, že tento den je také státní svátek a mše svatá bude jako obvykle v 17:30 v Krči.

2) V úterý 2. května v den památky svatého Atanáše, biskupa a učitele církve, v 9:00 na faře, bude setkání žen ze společenství Noemi.

3) Rovněž v úterý 2. května v 16:00 hodin v Sue Ryder bude mše svatá.

4) A také v úterý 2. května po mši svaté na faře v Michli bude setkání františkánů terciářů. Na programu bude papežská encyklika Laudato si.

5) Ve středu 3. května v 18:30 na faře, bude příprava dětí na První svaté přijímání, které se na tento den přesouvá z Pondělka. Taktéž na středu se příprava přesune i příští týden.

6) Rovněž ve středu 3. května ve 20:00 hodin v kostele v Krči bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

7) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 14. května ve 14:00 hodin bude slavnostní otevření zrekonstruovaného sálu. Na programu bude poděkování všem, kteří s rekonstrukcí jakkoliv pomohli, požehnání, slavnostní otevření a společná oslava s hudbou.

8) Stále ohlašujeme, že v sobotu 20. května se uskuteční farní pouť do Žarošic, Dolních Kounic a Moravského Krumlova. Podrobnosti naleznete ve farním listu a na nástěnce.

9) A na závěr zůstává důležitá ohláška o jednorázovém zrušení dvou mší během příští neděle 7. května. Dvě dopolední mše v Krči jsme museli zredukovat pouze na jednu, která bude v 10:00 hodin, a večerní mši v 19:00 hodin v Krči jsme nakonec museli zrušit, protože nebylo možné najít zástup. Důvodem téhle změny je, že od 5. do 8. května organizují misionáři identes v Uherském Hradišti exercicie (Motus Christi) a je důležité, aby otec Antonín i otec Miloš na nich byli oba společně. Je to změna během prodlouženého víkendu, kdy pravděpodobně i mnozí z vás (snad i s hezkým počasím) odjedou mimo Prahu. Domníváme se tedy, že komplikace by neměly být. Prosíme vás tedy o pochopení a zároveň vám za něj děkujeme.

Podařilo se nám najít zástupy na tyto mše:

  • v sobotu 6. května v 17:30 v Michli
  • v neděli 7. května v 8:00 hodin v Michli
  • v neděli 7. května v 10:00 hodin v Krči

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer