Jste zde

Ohlášky

4. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 31. ledna, v den památky svatého Jana Bosca, kněze a zakladatele, v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Ve středu 1. února, ve 20:00 hodin v kostele v Krči, bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

3) Ve čtvrtek 2. února bude svátek Uvedení Páně do chrámu. Večer po mši svaté v Michli se bude uklízet Betlém a při té příležitosti by se také vyměnily žárovky kostelního osvětlení. Práce asi nebude víc než na hodinu, ale vaši pomoc potřebovat budeme. Prosíme tedy vás, muže, spíše mladší, abyste přišli a pomohli nám.

4) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

3. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 24. ledna bude památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

2) Ve středu 25. ledna, v den svátku Obrácení svatého Pavla, jste srdečně zváni na přednášku otce Miloše Mika na téma: „Výzvy evangelizace u národa Aymarů v Bolívii“. Přednáška bude v 9:30 v Pastoračním středisku. Vchod je z Kolejní ulice.

3) Ve čtvrtek 26. ledna bude památka svatých Timoteje a Tita, biskupů.

4) V sobotu 28. ledna bude památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

5) Opět připomínáme, že je k dispozici knížka s názvem „Cesta ke kostelu“, vydaná k příležitosti 75. výročí posvěcení kostela svatého Františka v Krči. Jejím autorem je náš farník pan Stanislav Varhaut.

2. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 17. ledna, v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Ve středu 18. ledna bude památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a tento den také začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

3) Rovněž ve středu 18. ledna v 18:45 na faře bude ekumenická biblická hodina.

4) Ve čtvrtek 19. ledna v 18:45 na faře bude schůze farní rady.

5) Připomínáme, že je k dispozici knížka s názvem „Cesta ke kostelu“, vydaná k příležitosti 75. výročí posvěcení kostela svatého Františka v Krči. Jejím autorem je náš farník pan Stanislav Varhaut.

Svátek Křtu Páně 2017

1) Dnes v 16:00 hodin v kostele v Krči bude Tříkrálový koncert Nadačního fondu Klíček, na který jsme všichni srdečně zváni.

2) V pondělí 9. ledna, tedy zítra, bude dětská mše svatá a po ní, v 18:30 v sakristii kostela v Krči, bude farní biblická hodina.

3) V úterý 10. ledna, v 9:00 hodin na faře bude setkání žen ze společenství NOEMI.

4) Ve středu 11. ledna ve 20:00 hodin na faře, bude setkání příznivců mužské spirituality.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 2017

1) V úterý 3. ledna v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Rovněž v úterý 3. ledna, v 16:00 hodin v Sue Ryder bude mše svatá.

3) Ve středu 4. ledna ve 20:00 hodin, v kostele v Krči, bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

4) V pátek 6. ledna bude slavnost Zjevení Páně.

5) Příští neděli 8. ledna bude svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.

6) Rovněž příští neděli 8. ledna v 16:00 hodin v kostele v Krči bude Tříkrálový koncert Nadačního fondu Klíček. Všichni jste srdečně zváni.

Slavnost Narození Páně 2016

1) V pondělí 26. prosince, tedy zítra bude svátek svatého Štěpána, prvomučedníka. Připomínáme, že mše svaté budou:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

2) V úterý 27. prosince bude svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty.

3) Ve středu 28. prosince bude svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

4) V pátek 30. prosince bude Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.

5) V sobotu 31. prosince, v den památky svatého Silvestra a k příležitosti zakončení kalendářního roku, bude mše svatá na Poděkování Bohu v 16:00 hodin na Habrovce.

6) Příští neděli 1. ledna bude Slavnost Panny Marie, Matky Boží a je to rovněž den světových modliteb za mír. Mše svaté v naší farnosti budou jako o prázdninách, tedy:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

 • v 19:00 hodin v Krči

4. neděle adventní 2016

1) V pondělí 19. prosince, tedy zítra, v 16:45 bude předvánoční svátost smíření pro děti.

2) V úterý 20. prosince v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 21. prosince v 18:45 na faře Topolce bude ekumenická biblická hodina.

4) V sobotu 24. prosince bude Štědrý den. Mše svaté budou:

 • v 16:00 hodin v Michli pro rodiny s dětmi

 • ve 24:00 hodin v Krči bude Půlnoční.

5) Příští neděli 25. prosince na Slavnost Narození Páně budou mše:

 • v 8:00 hodin v Michli

 • v 9:30 v Krči

 • v 11:00 hodin v Krči bude dětská mše

6) V pondělí 26. prosince na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka budou mše:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

7) Srdečně děkujeme všem dárcům za příspěvky na rekonstrukci sálu a kavárny na Habrovce. Suma farní sbírky už je 1,76 mil. Kč!!! Konkrétně je to 83 vkladů od 70 dárců nejen z naší farnosti, a desítky z vás přispívali i do sklenic před kostelem. Naše sklenice budou připravené i příští neděli na Boží hod vánoční, po obou mší a pro zahřátí se bude podávat horký čaj a svařené víno. Takže, na chvíli nespěchejme a zdržme se spolu u kostela na přátelské slovo.

8) S příležitostí vánoc bychom vás také rádi poprosili o příspěvek na jednu z misií misionářů identes v Bolívii. Jedná se o misii v tropické oblasti v místě, které se jmenuje San Miguelito, kde máme farnost pro 7 velmi chudobných osad, kterým poskytujeme duchovní službu. Zároveň jim pomáháme v jejich sociálních potřebách, ale hlavně v potřebách jejich zdraví. Chtěli bychom jim poslat alespoň 500 dolarů. Na pondělním koncertě v Michli se vybralo 4.200,- Kč, což je v přepočtu asi 170 dolarů. Předem vám ze srdce děkujeme.

3. neděle adventní 2016

1) V pondělí 12. prosince, tedy zítra, bude památka Panny Marie Guadalupské, Patronky Mexika a celé Latinské Ameriky. Mše svatá v 17:30 bude pro děti.

2) Rovněž v pondělí 12. prosince v 18:00 hodin v kostele v Michli bude předvánoční charitativní koncert žáků Základní umělecké školy Vadima Petrova, nazvaný Putování za betlémskou hvězdou.

3) A také v pondělí 12. prosince v 18:30 v kostele na Habrovce bude farní biblická hodina.

4) V úterý 13. prosince v den památky svaté Lucie, panny a mučednice, v 9:00 hodin na faře bude setkání žen ze společenství Noemi.

5) Ve středu 14. prosince v den památky svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve, ve 20:00 hodin na faře, bude setkání příznivců mužské spirituality.

6) V sobotu 17. prosince v 10:00 hodin v Krči bude pohřební mše svatá za naši zemřelou farnici a drahou přítelkyni, paní Libuši Pospíšilovou.

7) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 19. prosince v 16:45 v Krči bude předvánoční kající pobožnost dětí se svatou zpovědí.

2. neděle adventní 2016

1) Připomínáme, že zítřejší katecheze už budou na faře, v 17:30 jako obvykle.

2) V úterý 6. prosince to bude 12 roků od úmrtí zakladatele misionářů identes Fernanda Riela a zveme vás na vzpomínkovou mši, která bude jako obvykle v 17:30 v Michli.

3) Rovněž v úterý 6. prosince v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

4) A také v úterý 6. prosince v 16:00 hodin v Sue Ryder, bude mše svatá.

5) Ve středu 7. prosince ve 20:00 hodin v kostele v Krči bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

6) Ve čtvrtek 8. prosince bude slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie.

7) Rovněž ve čtvrtek 8. prosince v 18:00 jsme zváni do katedrály na vzpomínkovou mši 70. výročí biskupského svěcení kardinála Josefa Berana.

8) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 12. prosince v 18:00 hodin v kostele v Michli bude předvánoční charitativní koncert žáků Základní umělecké školy Vadima Petrova, nazvaný Putování za betlémskou hvězdou.

1. neděle adventní 2016

1) Dnes od 9:00 do 15:00 hodin v sále proběhne adventní bazar, na který jste všichni srdečně zváni. Při té příležitosti se na vás obracíme s prosbou o pomoc s balením neprodaných věcí a s úklidem po ukončení bazaru.

2) Kvůli rekonstrukci je nutné vystěhovat věci ze sálu a obracíme se na vás s naléhavou prosbou o pomoc. Stěhovat se bude v následujících dnech příštího týdne:

 • v pondělí 28. listopadu od 17:30 hodin, koordinátorem bude Tomáš Matuška (splněno nad plán ;-)

 • v úterý 29. listopadu od 17:30 hodin, koordinátorem bude Michal Švarc (ano - hlaste se)

 • ve středu 30. listopadu do 17:30 hodin, koordinátorem bude Petr Hobza (předběžně ne - v úterý by se to mělo dokončit)

 • v sobotu 3. prosince po rekolekci se stěhování dokončí

3) Podle farního listu budou katecheze od prosince na faře. Zítra tedy ještě mají být v sále, ale při stěhování věcí se dá čekat chaos. Proto zítřejší katecheze raději odvoláváme a od příštího týdne už budou na faře.

4) V úterý 29. listopadu v 9:15 faře bude setkání maminek s dětmi, Čtyřlístek.

5) Ve středu 30. listopadu bude svátek svatého Ondřeje, apoštola.

6) V sobotu 3. prosince v Krči budou ve farnosti adventní rekolekce, které povede karmelitán otec Pavel Pola. Začnou v 10:00 hodin a zakončeny budou mší svatou v 18:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

7) Příští neděli 4. prosince po dětské mši svaté nás navštíví svatý Mikuláš, aby se pozdravil s dětmi a přinesl jim dárek.

8) Sbírka příští neděli bude věnována na seminář.

9) Opakujeme ohlášku, že před každou nedělní mší v Michli, během adventu se budou hrát a zpívat staročeské roráty.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer