Jste zde

Ohlášky

5. neděle v mezidobí 2017

1) V pondělí 6. února bude památka svatého Pavla Mikiho a jeho druhů, mučedníků.

2) V úterý 7. února v 9:00 na faře, bude setkání žen ze společenství NOEMI.

3) Ve středu 8. února, ve 20:00 hodin na faře v Michli bude setkání příznivců mužské spirituality.

4) Ve čtvrtek 9. února bude památka svatého Miguela Ferbese Coredero, řeholníka a patrona Ekvádoru.

5) V sobotu 11. února bude památka panny Marie Lurdské. Je to mezinárodní den nemocných a při té příležitosti bude, po večerní mši svaté, udílena svátost nemocných. Připomínáme, že svátost mohou přijmout:

 • nemocní, jejichž choroba má vážný a déle trvající vliv na jejich zdravotní stav

 • všichni starší lidé, kteří cítí, že vlivem stáří nevratně trpí jejich zdravotní stav

Vy, kteří nebudete moct přijít v sobotu, budete mít příležitost svátost nemocných přijmout ještě v neděli 12. února, po každé mši.

6) Výtěžek Tříkrálové sbírky naší farnosti byl =9.364,--Kč. Děkujeme všem dárcům, ale také děkujeme všem koledníků, dětem, rodičům a každému, kdo se sbírkou pomáhal.

7) Děkujeme všem za příspěvky na úpravy a dostavbu sálu. K 1. únoru 2017 se na účet přijalo celkem 2 129 225,-- Kč, což je krásné a pro přípravný výbor je to radost a úleva! Opravu tak bude možné udělat dobře, abychom za pár let neměli starosti my nebo následovníci. Podle vývoje stavby a příspěvku arcibiskupství budeme ve sbírce případně pokračovat později. Ještě v únoru lze uplatnit do daní za rok 2016 potvrzení o daru. Podrobnosti jsou na farním webu.

Jak nejlépe využít potvrzení o daru

Děkujeme za jakýkoli váš dar. Potvrzení o daru může využít zaměstnanec, podnikatel i právnická osoba ke snížení daně z příjmu.
1) Fyzické osoby
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

4. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 31. ledna, v den památky svatého Jana Bosca, kněze a zakladatele, v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Ve středu 1. února, ve 20:00 hodin v kostele v Krči, bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

3) Ve čtvrtek 2. února bude svátek Uvedení Páně do chrámu. Večer po mši svaté v Michli se bude uklízet Betlém a při té příležitosti by se také vyměnily žárovky kostelního osvětlení. Práce asi nebude víc než na hodinu, ale vaši pomoc potřebovat budeme. Prosíme tedy vás, muže, spíše mladší, abyste přišli a pomohli nám.

4) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

3. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 24. ledna bude památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

2) Ve středu 25. ledna, v den svátku Obrácení svatého Pavla, jste srdečně zváni na přednášku otce Miloše Mika na téma: „Výzvy evangelizace u národa Aymarů v Bolívii“. Přednáška bude v 9:30 v Pastoračním středisku. Vchod je z Kolejní ulice.

3) Ve čtvrtek 26. ledna bude památka svatých Timoteje a Tita, biskupů.

4) V sobotu 28. ledna bude památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

5) Opět připomínáme, že je k dispozici knížka s názvem „Cesta ke kostelu“, vydaná k příležitosti 75. výročí posvěcení kostela svatého Františka v Krči. Jejím autorem je náš farník pan Stanislav Varhaut.

2. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 17. ledna, v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Ve středu 18. ledna bude památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a tento den také začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

3) Rovněž ve středu 18. ledna v 18:45 na faře bude ekumenická biblická hodina.

4) Ve čtvrtek 19. ledna v 18:45 na faře bude schůze farní rady.

5) Připomínáme, že je k dispozici knížka s názvem „Cesta ke kostelu“, vydaná k příležitosti 75. výročí posvěcení kostela svatého Františka v Krči. Jejím autorem je náš farník pan Stanislav Varhaut.

Svátek Křtu Páně 2017

1) Dnes v 16:00 hodin v kostele v Krči bude Tříkrálový koncert Nadačního fondu Klíček, na který jsme všichni srdečně zváni.

2) V pondělí 9. ledna, tedy zítra, bude dětská mše svatá a po ní, v 18:30 v sakristii kostela v Krči, bude farní biblická hodina.

3) V úterý 10. ledna, v 9:00 hodin na faře bude setkání žen ze společenství NOEMI.

4) Ve středu 11. ledna ve 20:00 hodin na faře, bude setkání příznivců mužské spirituality.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 2017

1) V úterý 3. ledna v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Rovněž v úterý 3. ledna, v 16:00 hodin v Sue Ryder bude mše svatá.

3) Ve středu 4. ledna ve 20:00 hodin, v kostele v Krči, bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

4) V pátek 6. ledna bude slavnost Zjevení Páně.

5) Příští neděli 8. ledna bude svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.

6) Rovněž příští neděli 8. ledna v 16:00 hodin v kostele v Krči bude Tříkrálový koncert Nadačního fondu Klíček. Všichni jste srdečně zváni.

Slavnost Narození Páně 2016

1) V pondělí 26. prosince, tedy zítra bude svátek svatého Štěpána, prvomučedníka. Připomínáme, že mše svaté budou:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

2) V úterý 27. prosince bude svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty.

3) Ve středu 28. prosince bude svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

4) V pátek 30. prosince bude Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.

5) V sobotu 31. prosince, v den památky svatého Silvestra a k příležitosti zakončení kalendářního roku, bude mše svatá na Poděkování Bohu v 16:00 hodin na Habrovce.

6) Příští neděli 1. ledna bude Slavnost Panny Marie, Matky Boží a je to rovněž den světových modliteb za mír. Mše svaté v naší farnosti budou jako o prázdninách, tedy:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

 • v 19:00 hodin v Krči

4. neděle adventní 2016

1) V pondělí 19. prosince, tedy zítra, v 16:45 bude předvánoční svátost smíření pro děti.

2) V úterý 20. prosince v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 21. prosince v 18:45 na faře Topolce bude ekumenická biblická hodina.

4) V sobotu 24. prosince bude Štědrý den. Mše svaté budou:

 • v 16:00 hodin v Michli pro rodiny s dětmi

 • ve 24:00 hodin v Krči bude Půlnoční.

5) Příští neděli 25. prosince na Slavnost Narození Páně budou mše:

 • v 8:00 hodin v Michli

 • v 9:30 v Krči

 • v 11:00 hodin v Krči bude dětská mše

6) V pondělí 26. prosince na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka budou mše:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

7) Srdečně děkujeme všem dárcům za příspěvky na rekonstrukci sálu a kavárny na Habrovce. Suma farní sbírky už je 1,76 mil. Kč!!! Konkrétně je to 83 vkladů od 70 dárců nejen z naší farnosti, a desítky z vás přispívali i do sklenic před kostelem. Naše sklenice budou připravené i příští neděli na Boží hod vánoční, po obou mší a pro zahřátí se bude podávat horký čaj a svařené víno. Takže, na chvíli nespěchejme a zdržme se spolu u kostela na přátelské slovo.

8) S příležitostí vánoc bychom vás také rádi poprosili o příspěvek na jednu z misií misionářů identes v Bolívii. Jedná se o misii v tropické oblasti v místě, které se jmenuje San Miguelito, kde máme farnost pro 7 velmi chudobných osad, kterým poskytujeme duchovní službu. Zároveň jim pomáháme v jejich sociálních potřebách, ale hlavně v potřebách jejich zdraví. Chtěli bychom jim poslat alespoň 500 dolarů. Na pondělním koncertě v Michli se vybralo 4.200,- Kč, což je v přepočtu asi 170 dolarů. Předem vám ze srdce děkujeme.

3. neděle adventní 2016

1) V pondělí 12. prosince, tedy zítra, bude památka Panny Marie Guadalupské, Patronky Mexika a celé Latinské Ameriky. Mše svatá v 17:30 bude pro děti.

2) Rovněž v pondělí 12. prosince v 18:00 hodin v kostele v Michli bude předvánoční charitativní koncert žáků Základní umělecké školy Vadima Petrova, nazvaný Putování za betlémskou hvězdou.

3) A také v pondělí 12. prosince v 18:30 v kostele na Habrovce bude farní biblická hodina.

4) V úterý 13. prosince v den památky svaté Lucie, panny a mučednice, v 9:00 hodin na faře bude setkání žen ze společenství Noemi.

5) Ve středu 14. prosince v den památky svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve, ve 20:00 hodin na faře, bude setkání příznivců mužské spirituality.

6) V sobotu 17. prosince v 10:00 hodin v Krči bude pohřební mše svatá za naši zemřelou farnici a drahou přítelkyni, paní Libuši Pospíšilovou.

7) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 19. prosince v 16:45 v Krči bude předvánoční kající pobožnost dětí se svatou zpovědí.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer