Květná neděle 2018

1) Dnes v 15:00 hodin jsme všichni srdečně zváni do farního sálu na Habrovce, kde bude setkání s básníkem Milošem Doležalem. Tématem setkání budou Mučedníci z Vysočiny: P. Josef Toufar, opat Vít Tajovský, básník Jan Zahradníček a P. Jan Bula (oběť Babického procesu).

2) V úterý 27. března v 9:15 bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

3) Na Zelený čtvrtek 29. března v 9:30 v katedrále bude mše svatá «misa chrismatis», kterou bude celebrovat otec kardinál se spoluúčastí všech kněží arcidiecéze. Při této mši se obnovuje jednota církevního společenství spolu s kněžskými závazky a zároveň se při ní světí posvátné oleje. Vy, kteří se této slavnostní mše můžete zúčastnit, jste srdečně vítáni.

4) Zeleným čtvrtkem 29. března začíná také velikonoční Triduum, a bohoslužby Zeleného čtvrtka budou ve farním kostele v Michli s následující programem:

 • 16:00 modlitba růžence
 • 17:00 Křížová cesta
 • 18:00 mše svatá na památku Večeře Páně

5) Velký pátek 30. března bude v Krči s následujícím programem:

 • 16:00 modlitba růžence
 • 17:00 Křížová cesta
 • 18:00 Velkopáteční obřady s uctíváním Kříže

6) Bílá sobota 31. března bude v Michli s následujícím programem:

 • 8:00 hodin modlitba u Božího hrobu
 • 20:00 hodin vigilie Vzkříšení

7) V neděli 1. dubna bude Slavnost Vzkříšení a mše svaté budou:

 • 8:00 v Michli
 • 9:30 v Krči
 • 11:00 v Krči
 • obvyklá večerní mše svatá odpadá

8) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 8. dubna, od cca 9:30 do cca 14:00 na Habrovce bude na další "Dětský bazárek" všeho možného pro děti od narození do 15 let. Prodávat se bude oblečení, boty, hračky, hry, sportovní potřeby, kočárky, sedačky, apod. Příjem věcí do bazárku bude v sobotu 7. dubna v sále na Habrovce od cca 16:00 do 19:00. Jako každý rok budeme potřebovat dobrovolnice na nedělní třídění (od 14:00 do 16:00 hod.). Organizátorka Jindřiška Kyselová (tel.: 604 296 938) bude moc ráda za každou pomoc! Všichni jsou srdečně zváni!!!

5. neděle postní 2018

1) V pondělí 19. března, tedy zítra, bude slavnost svatého Josefa, Manžela Panny Marie.

2) Ve středu 21. března v 18:30 hodin na Habrovce bude ekumenická biblická hodina.

3) Ve čtvrtek 22. března v 18:45 na faře, bude schůze farní rady.

4) Příští neděle 25. března bude neděle Květná, kterou začíná Svatý týden. Také připomínáme, že při každé mši na Květnou neděli jsou čteny Pašije.

5) Rovněž příští neděli 25. března v 15:00 hodin jsme všichni srdečně zváni do farního sálu na Habrovce, kde bude setkání s básníkem Milošem Doležalem. Tématem setkání budou Mučedníci z Vysočiny: P. Josef Toufar, opat Vít Tajovský, básník Jan Zahradníček a P. Jan Bula (oběť Babického procesu).

6) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 8. dubna, od cca 9:30 do cca 14:00 na Habrovce bude na další "Dětský bazárek" všeho možného pro děti od narození do 15 let. Prodávat se bude oblečení, boty, hračky, hry, sportovní potřeby, kočárky, sedačky, apod. Příjem věcí do bazárku bude v sobotu 7. dubna v sále na Habrovce od cca 16:00 do 19:00. Jako každý rok budeme potřebovat dobrovolnice na nedělní třídění (od 14:00 do 16:00 hod.). Organizátorka Jindřiška Kyselová (tel.: 604 296 938) bude moc ráda za každou pomoc! Všichni jsou srdečně zváni!!!

7) A také předběžně ohlašujeme, že paní Zelinková bude prodávat sazeničky a bylinky na Habrovce v neděli 13. května od cca 8:30 do 13:00 hodin.

8) Příští neděli se posouvá čas +1 hodina.

4. neděle postní 2018

1) Dnes po dětské mši na Habrovce bude otevřená kavárnička, kterou začíná družná neděle.

2) V pondělí 12. března, tedy zítra, bude dětská mše svatá.

3) Rovněž v pondělí 12. března v 18:30 na Habrovce bude farní biblická hodina.

4) V úterý 13. března v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

5) Ve středu 14. března ve 20:00 hodin na Habrovce bude sektání příznivců mužské spirituality.

6) V sobotu 17. března bude památka svatého Patrika, biskupa, misionáře a patrona Irska.

7) Předběžně ohlašujeme, že na Květnou neděli 25. března, v 15:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání s historikem Milošem Doležalem. Tématem setkání bude: Mučedníci z Vysočiny.

3. neděle postní 2018

1) V úterý 6. března v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

2) Rovněž v úterý 6. března, v 16:00 hodin v Domově Sue Ryder bude mše svatá.

3) Ve středu 7. března, v den památky svatých Perpetui a Felicity, mučednic, ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

4) V pátek 8. března bude památka svatého Dominika Savia, patrona mládeže.

5) V sobotu 10. března bude mít náš spolubratr Michal Kočiš své první řeholní sliby, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme. Při té příležitosti vás prosíme o modlitby za Michala i za všechny misionáře identes.

6) Příští neděle 11. března bude nedělí družnou a sbírka bude věnována na charitu.

7) Předběžně ohlašujeme, že na Květnou neděli 25. března, v 15:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání s historikem Milošem Doležalem. Tématem setkání bude: Mučedníci z Vysočiny.

2. neděle postní 2018

1) Dnes v 16:00 hodin na Habrovce bude setkání s naším farníkem, přítelem a starým skautem, panem Milošem Blažkem. Všichni jste srdečně zváni.

2) V úterý 27. února v 9:15 bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) V sobotu 3. března na faře v Michli budou postní rekolekce farnosti. Začnou ve 14:00 hodin a zakončeny budou večerní mší svatou. Hosta, který by rekolekce vedl se nám tentokrát nepodařilo najít, takže se rekolekcí ujmou P. Antonín a P. Antonio Vicente. Programem rekolekcí budou blahoslavenství.

4) Připomínáme, že v sobotu 10. března bude mít náš spolubratr Michal Kočiš své první řeholní sliby, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme a prosíme vás o modlitby za něj a za všechny misionáře identes.

1. neděle postní 2018

1) V úterý 20. února v 18:00 na Habrovce bude setkání františkánů terciářů. Na programu jsou nešpory a modlitba růžence.

2) Ve středu 21. února bude památka svatého Petra Damianiho, biskupa a učitele církve.

3) Rovněž ve středu 21. února v 18:45 na Topolce bude ekumenická biblická hodina.

4) Ve čtvrtek 22. února bude svátek Stolce svatého Petra.

5) V pátek 23. února bude památka svatého Polikarpa, biskupa a mučedníka.

6) Rovněž v pátek 23. února v 19:30 na Habrovce bude promítnut film: «Jak bychom dnes zemřít měli», kterým zahajujeme pouť do Čihoště. Na vlastní pouť se pak vydáme v sobotu 24. února ráno, vlastní dopravou, tedy auty. Ještě stále je možné se přihlašovat u Lukáše Svobody, jehož kontakt je: 604 109 081 nebo: lukas1svoboda@seznam.cz Závěrem ještě připomínáme, abyste zvážili více kilometrů dlouhou křížovou cestu kolem Čihoště, což pro někoho může být nemalá zátěž.

7) Příští neděli 25. února v 16:00 hodin na Habrovce bude setkání s naším farníkem, přítelem a starým skautem, panem Milošem Blažkem. Všichni jste srdečně zváni.

8) Sbírka příštíá neděle bude na Haléř svatého Petra.

9) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 3. března odpoledne proběhnou v naší farnosti postní rekolekce. Původně byly rekolekce plánovány později, ale došlo k nečekané změně, kvůli které se jejich datum muselo posunout na 3. března. Doufáme, že během té krátké doby najdeme někoho ochotného, kdo by rekolekce vedl. Příští neděli to snad budeme vědět.

10) Předběžně také ohlašujeme, že v sobotu 10. března bude mít náš spolubratr Michal Kočiš své první řeholní sliby, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme a prosíme vás o modlitby za něj a za všechny misionáře identes. Někteří jste už sice slyšeli, že Michalovy sliby měly být původně k datu svatého Josefa, ale změna, kvůli které se posouvají rekolekce, nakonec posunula i sliby.

6. neděle v mezidobí 2018

1) V pondělí 12. února bude dětská mše svatá.

2) Rovněž v pondělí 12. února v 18:30 na Habrovce bude farní biblická hodina.

3) A také v pondělí 12. února v 15:00 hodin jste srdečně zváni na mši svatou do nemocniční kaple svatého Václava v Thomayerově nemocnici. K příležitosti Světového dne nemocných ji bude celebrovat strahovský opat Mons. Michael Josef Pojezdný.

4) V úterý 13. února v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

5) Středa 14. února bude Středou popeleční, kterou začíná postní doba. Popelec bude udílen při mši svaté v poledne v Michli i večer v Krči, a připomínáme, že Popeleční středa je dnem přísného postu od masa a také postem osobní újmy. Půst od masa se nevztahuje na osoby, které ze zdravotních důvodů maso jíst musí.

6) Rovněž ve středu 14. února ve 20:00 hodin na Habrovce bude setkání příznivců mužské spirituality.

7) Připomínáme, že stejně jako každý rok během postní doby, budou vždycky ve čtvrtek a v pátek Křížové cesty. Tyto dny budou kostely otevřeny už od 16:30 na modlitbu růžence. V 17:00 hodin pak naváže Křížová cesta a v 17:30 bude mše svatá.

8) Ve čtvrtek 15. února bude památka blahoslavených Bedřicha Bachsteina a jeho 13-ti druhů, františkánských mučedníků v Praze.

9) V pátek 16. února ve 14:00 hodin v kostele v Krči bude pohřební rozloučení s naší drahou farnicí, paní Helenou Rudišovou, která zemřela 1. února po delší nemoci ve věku 88 let.

10) Připomínáme ohlášku, že od pátku 23. do soboty 24. února proběhne pouť do Čihoště, na kterou se už můžete přihlašovat. Je k ní sice plakátek ve farním listu, ale musíme vám sdělit upřesňující informace. Předně je třeba vědět, že se pojede vlastní dopravou, tedy auty a to se musí zavčas a konkrétně domluvit. Pak také zvažte i to, že se půjde více kilometrů dlouhá křížová cesta kolem Čihoště a pro někoho to může být nemalá zátěž. Přihlašovat se můžete u Lukáše Svobody. Kontakt na něj je: 604 109 081, lukas1svoboda@seznam.cz. I když na pouť nepojedete, tak jste zvaní k jejímu zahájení v pátek 23. února v 19:30 na Habrovce, kde bude promítán film: «Jak bychom dnes zemřít měli».

5. neděle v mezidobí 2018

1) Příští týden jsou prázdniny, takže zítřejší katecheze odpadají.

2) V úterý 6. února v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

3) Rovněž v úterý 6. února v 16:00 v domově Sue Ryder bude mše svatá.

4) Ve středu 7. února ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

5) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 12. února bude dětská mše svatá.

6) Také předběžně ohlašujeme, že stejně jako každý rok během postní doby, budou vždycky ve čtvrtek a v pátek Křížové cesty. Tyto dny budou kostely otevřeny už od 16:30 na modlitbu růžence. V 17:00 hodin pak naváže Křížová cesta a v 17:30 bude mše svatá.

7) Ohlašujeme, že od páku 23. do soboty 24. února proběhne pouť do Čihoště, na kterou se už můžete přihlašovat. Je k ní sice plakátek ve farním listu, ale musíme vám sdělit upřesňující informace. Předně je třeba vědět, že se pojede vlastní dopravou, tedy auty a to se musí zavčas a konkrétně domluvit. Pak také zvažte i to, že se půjde více kilometrů dlouhá křížová cesta kolem Čihoště a pro někoho to může být nemalá zátěž. Přihlašovat se můžete u Lukáše Svobody. Kontakt na něj je: 604 109 081, lukas1svoboda@seznam.cz I když na pouť nepojedete, tak jste zvaní k jejímu zahájení v pátek 23. února v 19:30 na Habrovce, kde bude promítán film: «Jak bychom dnes zemřít měli».

4. neděle v mezidobí 2018

1) Dnes v 9:30 jsme všichni zváni na Masopust na Habrovce, kde se nabízejí jitrnice, jelita, ovar a můžeme se přitom setkat, a popovídat.

2) Pak jsme také zváni na dětský maškarní bál, který začne v 15:00 hodin na Habrovce.

3) A vás také dnes srdečně zveme na mši svatou v 19:00 hodin v Krči, kterou bude sloužit náš bývalý farník a přítel otec Jaroslav Lízner k příležitosti 30. výročí jeho kněžského svěcení.

4) V pondělí 29. ledna v 11:30 v Krči vás zveme k účasti na pohřební mši svaté, při které se rozloučíme s naší drahou farnicí, paní Marií Kestřánkovou, která zemřela 22. ledna ve věku 86 let.

5) V úterý 30. ledna v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

6) Ve středu 31. ledna bude památka svatého Jana Bosca, kněze a zakladatele.

7) V pátek 2. února bude svátek Uvedení Páně do chrámu.

8) V sobotu 3. února bude památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka.

3. neděle v mezidobí 2018

1) Ve středu 24. ledna bude památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

2) Ve čtvrtek 25. ledna bude svátek Obrácení svatého Pavla.

3) V pátek 26. ledna bude památka svatých Timoteje a Tita, biskupů.

4) Příští neděli 28. ledna zveme všechny farníky na Masopust na Habrovce. Už od 9:30 budeme nabízet jitrnice, jelita, ovar a doufáme, že se nad masopustními dobrotami všichni z farnosti setkáme.

5) Také příští neděli, od 15:00 hodin na Habrovce bude maškarní bál pro děti, na který jsme všichni srdečně zváni.

6) A rovněž příští neděli 28. ledna vás srdečně zveme na mši svatou v 19:00 hodin v Krči, kterou bude sloužit náš bývalý farník a přítel otec Jaroslav Lízner k příležitosti 30. výročí jeho kněžského svěcení.

Stránky

Subscribe to RSS - Ohlášky