Jste zde

Ohlášky

18. neděle v mezidobí

1.V pondělí 6. srpna, tedy zítra, bude svátek Proměnění Páně. 2.Ve středu 8. srpna bude památka svatého Dominika, kněze a zakladatele. 3.Ve čtvrtek 9. srpna bude svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. 4.V pátek 10. srpna bude svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka. 5.V sobotu 11. srpna bude památka svaté Kláry. 6.Otec Antonín bude od 5. srpna, tedy ode dneška, až do 15. srpna ve Španělsku.

17. neděle v mezidobí

1.V úterý 30. července bude památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze. 2.Ve středu 31. července bude památka svatého Alfonse Maria z Liguori, biskupa a učitele církve. 3.V sobotu 4. srpna, bude památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze.

16. neděle v mezidobí

 1. V pondělí 23. července bude svátek svaté Brigity, řeholnice a patronky Evropy.
 2. Ve středu 25. července bude svátek svatého Jakuba Staršího, apoštola.
 3. Příští neděli 29. července, po mši svaté v 10:00 hodin na Habrovce, budou křtiny holčičky Jůlie Fafílkové.

14. neděle v mezidobí

1.Ve středu 11. července bude svátek svatého Benedikta, opata a patrona Evropy. 2.V sobotu 14. července bude památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka.

13. neděle v mezidobí

 1. V úterý 3. července bude svátek svatého Tomáše, apoštola.
 2. Rovněž v úterý 3. července odjíždí otec Antonio Vicente na cestu do Svaté Země a vrátí se za tři týdny.
 3. Ve středu 4. července bude památka svatého Prokopa, opata. Ve farnosti bude sloužena, bohužel, jenom jedna mše svatá, a sice, ve 12:00 hodin v Michli. Děje se tak, protože otec Antonín, který už bude ve farnosti sám, musí právě v době večerní mše, jet na letiště pro jednoho svého spolubratra. Zástup za sebe nemá a prosíme vás o pochopení.
 4. Ve čtvrtek 5. července bude slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Mše svatá, na kterou jste srdečně zváni, bude v 8:00 hodin ráno v Michli a večerní mše svatá odpadá. A vás, kteří můžete, povzbuzujeme k pouti na Velehrad.
 5. V pátek 6. července bude památka svaté Marie Gorettiové, panny a mučednice. Tento den, jak víme, je také dnem vzpomínky na upálení Mistra Jana Husa.
 6. U vchodu do kostela si můžete vzít nové číslo Farního listu.

10. neděle v mezidobí

1.V pondělí 11. června bude památka svatého Barnabáše, apoštola. Mše svatá, která začne jako obvykle v 17:30, bude pro děti. 2.V úterý 12. června v 9:30 hodin na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek. 3.Rovněž v úterý 12. června, od 14:00 do 19:00 hodin na Habrovce, organizuje odbor kultury Městské Části Praha 4 program pro děti, na kterém členové divadla Elf zahrají pohádku Kocour v botách. Po ní vystoupí hudební skupiny Kaštan a Stařenky. Vstup je zdarma. 4.Ve středu 13. června bude památka svatého Antonína Paduánského, kněze a učitele církve. 5.Rovněž ve středu 13. června v 18:45 hodin, u Českobratrské církve evangelické v Nuslích, v ulici Na Paloučku, bude ekumenická biblická hodina. 6.V pátek 15. června bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 7.V sobotu 16. června bude svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 8.Příští neděli 17. června nás srdečně zve naše sousedská farnost v Podolí, do kostela svatého Archanděla Michaela na komorní koncert s názvem „Dotek mystiky“, který začíná v 16:00 hodin.

Neděle, slavnost Nejsvětější Trojice

1.V úterý 5. června bude památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka. 2.Rovněž v úterý 5. června v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek. 3.Ve středu 6. června bude památka svatého Norberta, biskupa. 4.Rovněž ve středu 6. června v 16:00 hodin na zahradě Habrovky bude dětský den. 5.A také ve středu 6. června ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taize. Nácvik zpěvu začíná ve 19:30. 6.Ve čtvrtek 7. června bude slavnost Těla a Krve Páně. Otec arcibiskup nás všechny srdečně zve k účasti na této slavnosti na Hradčany, kde v 17:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude mše svatá a po ní eucharistické procesí. Rádi jeho pozvání přijímáme a proto tento den bude mše svatá v naší farnosti v 8:00 hodin ráno.

Neděle, slavnost Seslání Ducha svatého

1.Z naší farnosti byla v sobotu 26. května, tedy včera, katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, přijata do katechumenátu slečna Markéta Nováková. 2.Ve středu 30. května je památka svaté Zdislavy. 3.Ve čtvrtek 31. května je svátek Navštívení Panny Marie 4.V pátek 1. června proběhne celostátně připravovaná Noc kostelů, která v naší farnosti začne mší svatou v 17:30 v Michli. Náš program bude trvat do 23:00 hodin. 5.Od pátku 1. června do soboty 2. června, se uskuteční Festival Habrova 2012. Bude to již 11. ročník, na který jsme srdečně zváni. Z organizačních důvodů se páteční mše svatá přesouvá z Habrovky do Michle. 6.Příští neděli 3. června je slavnost Nejsvětější Trojice.

7. neděle velikonoční

 1. Dnešní neděle je neděle rodinná a odpoledne se spolu můžeme setkat a pobýt na Habrovce.
 2. V úterý 22. května, v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.
 3. Ve čtvrtek 24. května v 18:30 na faře v Michli bude schůze farní rady.
 4. Příští neděli, 27. května, na Slavnost Seslání Ducha svatého, při mši svaté v 11:00 hodin přistoupí čtyři děti naší farnosti po prvé k přijímání eucharistie.
 5. Máme větší množství plakátů Noc kostelů, takže, máte-li o ně zájem, můžete si je vzít.

6. neděle velikonoční

1.V pondělí 14. května, tedy zítra, je svátek svatého Matěje, apoštola. 2.V úterý 15. května, v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek. 3.Rovněž v úterý 15. května, v předvečer svátku svatého Jana Nepomuckého, v 18:00 hodin v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha, bude otec arcibiskup Dominik Duka celebrovat slavnostní mši svatou k uctění památky tohoto našeho světce a patrona národa. Je přáním otce arcibiskupa, aby tento svátek byl vnímán jako poutní slavnost kněží a všeho lidu Hlavního města Prahy i celého českého národa. Rádi proto přijímáme jeho pozvání k této mši svaté, které platí nám všem. Ne každý se však na Hradčany dostanete, takže mše svatá v 17:30 v Michli zůstává v platnosti. Vlastní svátek svatého Jana Nepomuckého pak připadá na středu 16. května. 4.Rovněž ve středu 16. května v 18:30 na Habrovce bude ekumenická biblická hodina. 5.Rovněž de středu 16. května je uzávěrka farního listu. 6.Ve čtvrtek 17. května bude Slavnost Nanebevstoupení Páně. 7.V pátek 18. května nás otec arcibiskup znovu všechny zve ke mši svaté v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha, která bude obětována k příležitosti 80. narozenin otce kardinála Miloslava Vlka a začne v 18:00 hodin. 8.Příští sobotu 19. května se uskuteční farní pouť do Boru u Tachova, Stříbra a Kladrub. Sraz účastníků je v 6:30 na parkovišti u Městského úřadu Prahy 4 (polikliniky). Odjezd je v 7:00 a návrat očekáváme přibližně v 19:30. Cena, jak už bylo vícekrát hlášeno, je 300,-Kč. Hotovost spolu s vaším přihlášením bude vybírat Lukáš Porcal po nedělních bohoslužbách. Přihlásit se můžete také telefonicky - 736 432 013. Pokud nebudete moci jet a nebude za vás náhradník, hotovost propadá. 9.Příští neděle 20. května bude neděle rodinná, kdy se můžeme setkat a společně pobýt v sále a na zahradě Habrovky.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer