Ohlášky

Farní ohlášky - 2019. 12. 01.

 • Posted on: 30 November 2019
 • By: P. Antonio

Neděle 1. – 1. neděle Adventní • 9:00–15:00 ● Krč – sál ● Adventní bazar • 17:00 ● Michle – kostel ● Adventní koncert na podporu Misionářů Identes v Bolívii – Zpívají: Žáci Anny Vršinské – Doprovodní slovo: Blanka Pechová – Prodej ručně vyráběných svíček a mýdel.

Pondělí 2 • 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti

Úterý 3. – Památka Sv. Františka Xaverského, kněz, patron misionářů • 9:00 ● Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek • 16:00 ● Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. • 17:30 ● Krč – kostel / sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání • 18:15–19:00 ● Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologie 2.

Středa 4 • 20:00 ● Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čtvrtek 5. • 18:15–19:00 ● Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologie 1.

Pátek 6 • 17:30 ● Krč – kostel ● Mše sv. k 15. výročí úmrtí Fernanda Riela, zakladatele Misionářů Identes

Sobota 7. • 9:00–14:00 ● Krč – sál / kostel ● Adventní duchovní obnovu s biskupem Václavem Malým.

Neděla 8. – 2. neděle Adventní • Sbírka ● Na bohoslovce • 12:00 ● Krč – kostel ● Sv. Mikuláš na Habrovce

Více informace najdete na farních nástěnkách a tady, na našich webových stránkách.

Farní ohlášky - 2019. 11. 24.

 • Posted on: 23 November 2019
 • By: P. Antonio

34. neděle v mezidobí – Slavnost Krista Krále

Pondělí 25.
• 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti

Úterý 26.
• 9:00 ● Krč – kavárna ● Noemi 
9:15 ● Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek 
18:15-19:00 ● Michle – fara ● Seminář – Mystická antropologie 2.

Čtvrtek 28. 
9:00-15:00 ● Krč – kavárna ● Zdobení věnců pro Adventní bazar 
18:15-19:00 ● Michle – fara ● Seminář – Mystická antropologie 1.

Sobota 30. – Svátek Sv. Ondřej, apoštol
Každá ruka je dobrá, ale není nutné být celou dobu! 
9:00-13:00 ● Krč – zahrada ● Brigáda – hlavně na zahradě: hrabání listí, čištění okapů, úprava kompostu, apod. 
13:00-16:00 ● Krč – sál ● Příprava Adventního bazaru

Neděla 1. 12. 
9:00–15:00 ● Krč – sál ● Adventní bazar
17:00 ● Michle – kostel ● Adventní koncert na podporu Misionářů Identes v Bolívii
Zpívají: Žáci Anny Vršinské – Doprovodné slovo: Blanka Pechová – Prodej svíce a mýdla z domácí výrobně pí. Pechové.

Předběžně zveme vás na Adventní duchovní obnovu s biskupem Václavem Malým. Bude v sobotu 7. 12. 2019 od 9:00 do 14:00, v sále a v kostele.

Farní ohlášky - 8. 9. 2019

 • Posted on: 7 September 2019
 • By: P. Antonio
 1. Dnes, na svátku Narození Panny Marie, oslavujeme den farnosti, hlavně ale nejenom při dětské Mši sv. v 11:00 hod na Habrovce, na které navazuje oslava v farním sále a na záhradě.
 2. Zítra 9. září v 17:30 v kostele na Habrovce bude sloužena Mše sv. pro děti a rodiny. Přitom budeme zahajit školní rok.
 3. Úterý 10. září na Habrovce v 09:15 se uskuteční setkání Sedmikrásek.
 4. Ve středu 11. září v Krči budou dvě setkání: v 18:30, farní biblická hodina a v 20:00 mužská spiritualita – chlapi.
 5. Od nynějška bude platit pravidelný nedělní pořad bohoslužeb, tedy v Michli v 8:00 a na Habrovce v 9:30, 11:00 a 19:00 hod.

Farní ohlášky na týden 1. - 8. 9. 2019

 • Posted on: 5 September 2019
 • By: Josef B.
 1. V úterý 3. 9, na Habrovce v 9:00 hodin, se uskutečňuje setkání Noemi.

Setkání františkánů v úterý 3. 9.: V 17.30 mše a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny. V úterý 17. září: Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce. Srdečně jsou zváni všichni lidé dobré vůle, nejen františkáni.

 1. Ve středu 4. 9. bude ve 20:00 hodin na Habrovce modlitba Taizé.

 2. Na svátek Narození Panny Marie v neděli 8. 9. už bude pravidelný pořad liturgie, tedy na Habrovce už se mší v 9:30 a v 11h. (V Michli ráno a na Habrovce večer beze změny.)

 3. Příští neděli 8. 9. oslavíme svátek – pro nás slavnost – Narození Panny Marie. Tento rok proběhne oslava na Habrovce tímto způsobem: Hlavní farní mše bude v 11:00 hod. s dětmi, a po mši zůstaneme v kavárničce a v sále. Občerstvíme se společně tím, co farníci přinesou z domova (koláčky, chlebíčky, pití, atd.)

Stránky