Ohlášky

Farní ohlášky - 8. 9. 2019

 • Posted on: 7 September 2019
 • By: P. Antonio
 1. Dnes, na svátku Narození Panny Marie, oslavujeme den farnosti, hlavně ale nejenom při dětské Mši sv. v 11:00 hod na Habrovce, na které navazuje oslava v farním sále a na záhradě.
 2. Zítra 9. září v 17:30 v kostele na Habrovce bude sloužena Mše sv. pro děti a rodiny. Přitom budeme zahajit školní rok.
 3. Úterý 10. září na Habrovce v 09:15 se uskuteční setkání Sedmikrásek.
 4. Ve středu 11. září v Krči budou dvě setkání: v 18:30, farní biblická hodina a v 20:00 mužská spiritualita – chlapi.
 5. Od nynějška bude platit pravidelný nedělní pořad bohoslužeb, tedy v Michli v 8:00 a na Habrovce v 9:30, 11:00 a 19:00 hod.

Farní ohlášky na týden 1. - 8. 9. 2019

 • Posted on: 5 September 2019
 • By: Josef B.
 1. V úterý 3. 9, na Habrovce v 9:00 hodin, se uskutečňuje setkání Noemi.

Setkání františkánů v úterý 3. 9.: V 17.30 mše a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny. V úterý 17. září: Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce. Srdečně jsou zváni všichni lidé dobré vůle, nejen františkáni.

 1. Ve středu 4. 9. bude ve 20:00 hodin na Habrovce modlitba Taizé.

 2. Na svátek Narození Panny Marie v neděli 8. 9. už bude pravidelný pořad liturgie, tedy na Habrovce už se mší v 9:30 a v 11h. (V Michli ráno a na Habrovce večer beze změny.)

 3. Příští neděli 8. 9. oslavíme svátek – pro nás slavnost – Narození Panny Marie. Tento rok proběhne oslava na Habrovce tímto způsobem: Hlavní farní mše bude v 11:00 hod. s dětmi, a po mši zůstaneme v kavárničce a v sále. Občerstvíme se společně tím, co farníci přinesou z domova (koláčky, chlebíčky, pití, atd.)

Stránky