Únorové číslo 2/2020

  • Posted on: 7 February 2020
  • By: KAKY

Z obsahu Farního listu číslo 2/2020: Lukáš Svoboda připravil článek ke smutnému výročí mučednické smrti P. Josefa Toufara, od které, 25. února, uběhne již 70 let. Tomáš Matuška se zamýšlí nad dokumentem s názvem "Mladí lidé, víra a rozlišování povolání", který byl sestaven na základě jednání na biskupské synodě o mládeži v Římě. Na 12. března je na toto téma dohodnuta přednáška od plzeňského biskupa Tomáše Holuba. V čísle také najdete řadu pozvánek na nadcházející akce, jako je dětský karneval či Habrovácký Fašank.