Farní ohlášky - 2020. 01. 05.

  • Posted on: 5 January 2020
  • By: P. Antonio

Poděkování
 P. Alberto a P. Antonio dnes chceme srdečně poděkovat za podporu a pomoc při chřipce všem, co se za nás modlili, co nám přinesli jídlo, a pomohli vykonat jiné povinností.
 Z důvodu té nemoci, čtvrtek, pátek a sobota nebyly sloužené mše sv. Avšak pí. Marta Pechová, kdo má k tomu patřičné povolení, vedla Liturgii Slova a podávala svaté přijímání. Za to ze srdce jí zvláštně děkujeme.

Neděle 5. – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
 08:00 ● Michle - kostel ● Mše sv. - Zastupuje doc. David Vopřada, Dr.
 10:00 ● Krč - kostel ● Mše sv. - Zastupuje doc. David Vopřada, Dr.
 19:00 ● Krč - kostel ● Mše sv. - Zastupuje P. Zbigniew Ponichtera

Pondělí 6. – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 7.
 09:00 ● Krč ● Čtyřlístek
 17:30 ● Krč–kostel/sál ● Sekulární františkáni - Mše sv. a Setkání.  18:15 ● Michle – fara ● Seminář - Mystická antropologie 2.

Středa 8.
 18:30 ● Krč – sál ● Farní biblická hodina ● Iz 52-53
 20:00 ● Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30
 20:00 ● Krč – kavárna ● Mužská spiritualita – Chlapi

Čtvrtek 9.
 18:15 ● Michle – fara ● Seminář - Mystická antropologie 1.

Neděle 12. – Svátek Křtu Páně
 16:00 ● Krč ● Nadační fond Klíček ● Tříkrálový koncert

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto stránkách.

Rubrika: