Setkání františkánů v prosinci 2019

  • Posted on: 1 December 2019
  • By: PBT

V úterý 3. prosince v 17.30 Bohoslužba slova s podáváním eucharistie (slouží br. jáhen Jan Pečený, OFS) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Čtení o svatém Františkovi z legendy maior.

V úterý 17. prosince se pravidelná modlitba františkánského růžence nekoná.

Na všechna setkání jsou srdečně zváni všichni lidé dobré vůle, nejen františkáni.