Prosincové číslo

  • Posted on: 29 November 2019
  • By: KAKY

MIlí přátelé, přinášíme poslední číslo Farních listů tohoto roku. V prosincovém čísle najdete např. myšlenky P. Petra Beneše, kaplana kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, článek od Otce Alberta o rodině Identes, nebo upoutávku na nejbližší přednášku v sále Habrovka - tentokrát se můžete těšit na Jiřího Zajíce a jeho vzpomínky na Krčské skautské oddíly. Přejeme požehnané Vánoce a vše dobré do Nového roku 2020. Redakce Farních listů.