Setkání františkánů v říjnu 2019

  • Posted on: 28 September 2019
  • By: PBT

V úterý 1. října v 17.30 Mše svatá (slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM, možná dorazí později) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Rozjímání konce života sv. Františka podle Legendy maior.

V neděli 6. října Farní slavnost, viz Farní list.

V úterý 15. října v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce.

Srdečně jsou zváni všichni lidé dobré vůle, nejen františkáni.