Katecheze pro děti 2018/19

  • Posted on: 29 August 2018
  • By: mihal
Milí rodiče, mnohým z Vás dorůstají děti do školního věku a kladete si otázku: kam a kdy v příštím školním roce na dětské katecheze?

Máme pro vás DOBROU ZPRÁVU:
katecheze v naší farnosti Michle a Habrovka probíhají každoročně ve farním sále Habrovka (U Habrovky 2), pro děti ve věku základní školy. Každý rok děti postupují ve skupinkách, které na sebe obsahově navazují. Pevný termín našich katechezí je každý rok beze změny pondělí od 17:30 do 18:15.

Jak to tedy bude v příštím školním roce 2018/2019?
Začneme společnou mší svatou pro děti a rodiče a farníky k zahájení nového školního roku a to 10. 9. 2018. S rodiči a děti bychom se rádi sešli nejdříve v 17:00 v sále a společně pak od 17:30 slavili liturgii věnovanou dětem v kostele sv. Františka z Assisi.
Pravidelné dětské katecheze pak začnou následující pondělí 17. 9. 2018 od 17:30 do 18:15 ve farním sále Habrovka.

Jsme rozděleni dle věku do dvou skupinek:
  • děti 1. a 2. třída vede Mirka Čmelíková a Lukáš Svoboda
  • děti 3. třída a výš vede Míla Kořínek, Michal Kočiš a Kristýna Chvojková
Po prázdninách se těšíme na setkání s Vámi, Kristýna, Mirka, Michal, Míla a Lukáš.

Přihláška na katecheze:
Formulář pro 1 dítě
Formulář pro 2 děti


Rubrika: