3. neděle postní 2018

  • Posted on: 3 March 2018
  • By: Tonda

1) V úterý 6. března v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

2) Rovněž v úterý 6. března, v 16:00 hodin v Domově Sue Ryder bude mše svatá.

3) Ve středu 7. března, v den památky svatých Perpetui a Felicity, mučednic, ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

4) V pátek 8. března bude památka svatého Dominika Savia, patrona mládeže.

5) V sobotu 10. března bude mít náš spolubratr Michal Kočiš své první řeholní sliby, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme. Při té příležitosti vás prosíme o modlitby za Michala i za všechny misionáře identes.

6) Příští neděle 11. března bude nedělí družnou a sbírka bude věnována na charitu.

7) Předběžně ohlašujeme, že na Květnou neděli 25. března, v 15:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání s historikem Milošem Doležalem. Tématem setkání bude: Mučedníci z Vysočiny.

Rubrika: