V úterý 6. března v 17.30 Mše svatá a nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce (slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM). Následuje setkání bratrského společenství ve farní kavárně.

V úterý 20. března v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence ve farní kavárně na Habrovce.

Rubrika: