5. ETAPA / 17.7. / HERRARÍAS - ALTO DO POIO / 17,5 km (pěšky)

  • Posted on: 27 October 2015
  • By: mihal
ÚVOD 0. ETAPA 1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA
6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA KONEC



ZAMYŠLENÍ: jaký mám vztah se společenstvím?

6:17 začátek


snídaně na stojáka bez sluníčka se sluníčkem

8:20 hranice Leon - Galicie

pořád do kopce dáme oddych a všichni přestávka
hezký výhled family photo s krásným výhledem hranice z Leonu do Galície
hranice Galície - Leon

modlitba u kříže Identes

už jenom pár kroků family photo u kříže postaveného poutníky Identes modlitba

9:30 O Cebreiro
Město leželo téměř na půl cesty naší dnešní trasy. V jednom z kopců, který jsme ten den šplhali, jsme se ve výšce 1300m.n.m. zastavili u velké kamenné desky, která značila přechod mezi kraji Kastílie a Galície. Ve znaku Galície je, mimo jiné, znázorněný kalich s hostií. Důvod, proč tomu tak je, jsme se dověděli ve městě O Cebreiro. Je zde kostel, ve kterém mají v boční lodi oltář, ve kterém je kalich, ve kterém se udál eucharistický zázrak. Na začátku 14. stol. se stalo, že na mši, kterou sloužil jistý mnich, přišel uprostřed zuřivé bouře rolník ze sousední vesnice. A onen mnich se s pohrdavým úsměškem ptal, proč v takovém nečase nezůstal raději doma. Rolník mu odpověděl, že se chce setkat s Pánem Ježíšem. Mnich tedy sloužil mši svatou a stalo se, že při proměňování z rozlomené hostie vytryskla krev. Potřísněný korporál se dosud zachoval a kalich zázraku se dostal do znaku Galicie. Mnich i ten rolník jsou údajně pohřbeni v boční lodi toho kostela a ve dvou výklencích nad jejich údajným hrobem zapalují věřící svíčky, více je jich na hrobě rolníkově. Kalich je umístěn na oltáři v boční lodi.

hurá! jsme u O Cebreira sourozenci Santa María A Real Do Cebreiro
oltář kalich kaple??
mše svatá O Cebreiro studna
výhled

pokračujeme v cestě

socha poutníka a všichni stejně jako tá socha

13:10 příchod
14:30 oběd
15:00 siesta
18:00 seminář
20:00 večeře
na večeři přijela nová sestra Lilija (GER) z Madridu.

jak se poznají sourozenci a jsme v cíly karty
večeře? foto z jedné strany stolu foto z druhé strany stolu

udělali jsme si menší procházku

mračna se zbíhají holky letí na Emmanuela kdo je nejvyšší

zábava ani nestihneme dospívat první písničku a začalo pršet

panorama - jak to tam vypadá vítejte! všichni si posedejte a teď si zaspíváme ...
... česká skupina a tady je první déšť na cestě

po dešti

mraky odchází po dešti západ slunce


NA ZAČÁTEK