Katecheze 2015/16

  • Posted on: 10 September 2015
  • By: mihal

Možná jsou mezi námi rodiče, kteří nevědí, že už mnoho let, každý školní rok, probíhají v naší farnosti pravidelné katecheze pro děti školního věku. Školní rok začíná a zveme vás, abyste své děti na katecheze přivedli. Výuka probíhá každé pondělí od 17:30 do 18:15 na Habrovce. Děti jsou podle věku rozděleny do tří skupin. Tento školní rok začínáme v pondělí 14. září mší svatou pro děti. Děti je možné do skupinek připojit i během roku. Pro vice informaci můžete kontaktovat katechety (Míla Kořínek: 608 072 940).

Rubrika: