Farní list

Letní dvojčíslo 2020

 • Posted on: 29 June 2020
 • By: KAKY
 
 
 
 
 
 

Milí přátelé, jsou tu prázdniny a s nimi letní dvojčíslo Farních listů. Snažíme se publikovat články, které se týkají života farnosti nebo nás duchovně obohatí. V době letních měsíců se navíc můžeme články inspirovat při plánování našich výletů. Například v příspěvku od Lukáše Svobody o blahoslaveném P. Englemarovi Unzeitigovi se dočteme o zaniklé pošumavské vesnici Zadní Zvonková, místu spojeném s působením tohoto odvážného kněze. Osada ležela v hraničním pásmu a po odsunu německých obyvatel byla srovnána se zemí. Zbyl jen kostel sv. Jana Nepomuckého. Pokud Vás lákají dálky, můžete se inspirovat článkem od Milana Pospíšila o Společenství modlitby Taizé na Habrovce. Milan píše především o historii vzniku společenství, ale třeba se po přečtení článku rozhodnete navštívit místa spojená s komunitou Taizé přímo ve Francii. Ať již Vás kroky na Vašich cestách zavedou kamkoli, přejeme Vám, ať Vás neopouští dobrá nálada a šťastně se vrátíte domů. A třeba nám o svých zážitcích můžete také napsat ;-)

Červnové číslo

 • Posted on: 2 June 2020
 • By: KAKY
 
 
 
 
 
 
 1. května vyšlo nové číslo Farních listů, a s radostí ohlašujeme, že jej najdete opět i v tištěné formě ve svém kostele. A na co bychom Vás rádi nalákali? Například Jiří Zajíc připravil další ze seriálu článků úvah papeže Františka, tentokrát na téma mezilidské komunikace. Zde je malá upoutávka: "Lidé „komunikují“ nejenom proto, aby si předávali informace, ale protože se pokoušejí o utváření společenství. Slova tedy mají být mostem, sbližujícím různé pozice, aby se stanovilo společné území, místo setkání, konfrontace a růstu. Výchozí podmínkou takového sbližování je ochota k trpělivému vyslechnutí stanovisek druhého člověka, protože podmínkou upřeného pohledu je svolení k tomu, že také druhý člověk se na nás zahledí. V komunikaci se dáváme jeden druhému navzájem. "

Květnové číslo

 • Posted on: 3 May 2020
 • By: KAKY
 
 
 
 
 
 

Milí přátelé, květnové číslo Farních listů je Vám k dispozici. Stejně jako v dubnu, vychází i toto číslo pouze v digitální podobě. V čísle se ohlížíme za uplynulými Velikonocemi. Martina Košinová Vám napsala pozvánku ke shlédnutí záznamu ze slavnení mší svatých, na kterých nemohli být farníci přítomni. Všem nám společné slavení mší svatých chybí. Někteří z nás však nelenili a rozhodli se, že chtějí Velikonoce slavit společně. O tom, jak se jim to povedlo, se můžete dočíst v článku od Josefa Basíka. Je to velmi inspirativní a radostné čtení. Příští číslo snad již vyjde i v tištěné podobě.

Dubnové číslo

 • Posted on: 29 March 2020
 • By: KAKY
 
 
 
 
 
 

Milí přátelé, vzhledem k okolnostem jsme se rozhodli dubnové číslo nabídnout pouze v elektronické verzi. Kouzlem nechtěného se v dubnovém čísle sešly články s hlavním tématem o modlitbě a o Svatém Otci. V čísle najdete také upozornění na možnost poslat příspěvek na fixní provozní náklady farnosti.

Březnové číslo

 • Posted on: 4 March 2020
 • By: KAKY
 
 
 
 
 
 

Třetí číslo Farních listů v tomto roce vyšlo 1.3. K přečtení doporučujeme projev papeže Františka na téma "výchova" nebo článek o knězi Karlovi Satoriovi. Článek je také pozvánkou na letošní postní duchovní obnovu na Habrovce, kterou P. Karel Satoria povede. Dále ve Farním listu najdete, jak je zvykem, řadu pozvánek na nadcházející akce, jako je třeba charitativní Koncert pro Máňu a Honzu.

Stránky