Sekulární františkáni

Setkání františkánů v lednu 2017

  • Posted on: 15 January 2017
  • By: PBT

V úterý 3. ledna se setkání výjimečně nekoná.

V úterý 17. ledna po mši sv. v Michli: společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence na faře v Michli.

!!! POZOR ZMĚNA !!!

Po dobu rekonstrukce budovy farního sálu a kavárny na Habrovce se veškerá pravidelná setkání SFŘ přesouvají na faru v Michli.

Setkání františkánů u kostela sv. Františka z Assisi na Habrovce v říjnu 2016

  • Posted on: 14 September 2016
  • By: PBT

V úterý 4. října je slavnost sv. Františka z Assisi. V 18.00 mše svatá, po ní oslava na farní zahradě, které se samozřejmě zúčastní i místní bratrské společenství. Pravidelné setkání MBS SFŘ se v říjnu nekoná.

V úterý 18. října v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v domečku.

Setkání františkánů u kostela sv. Františka z Assisi na Habrovce v září 2016

  • Posted on: 14 September 2016
  • By: PBT

V úterý 6. září v 17.30 Mše svatá (slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi. Následuje setkání bratrského společenství v domečku, téma bude encyklika Laudato Si'.

V úterý 20. září v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v domečku.

Setkání františkánů u kostela sv. Františka z Assisi na Habrovce v květnu

  • Posted on: 18 April 2016
  • By: PBT

V úterý 2. května v 17.30 Bohoslužba slova (slouží br. jáhen Jan Pečený, OFS) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi. Následuje setkání bratrského společenství v domečku, téma bude k roku milosrdenství.

V úterý 16. května v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v domečku.

Stránky