Sekulární františkáni

Setkání františkánů v květnu 2020

  • Posted on: 3 May 2020
  • By: PBT

V úterý 5. května v 17.30 Mše sv. (slouží P. Jan Maria Vianney, OFM) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Liturgie mše svaté (5)

V úterý 19. května v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce.

Odvolání všech setkání SFŘ po dobu epidemie

  • Posted on: 16 March 2020
  • By: PBT

V souvislosti s aktuálním šířením epidemie COVID-19 není vhodné, aby se uskutečnila plánovaná setkání SFŘ.

Nadto je usnesením vlády České Republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 s účinností od 16. března 2020 omezen volný pohyb osob na území České republiky. Přestože setkání bratrského společenství by bylo možné chápat jako cestu za rodinou, je možné takové setkání odložit, a to zejména s ohledem na bratry a sestry, kteří patří do skupiny významně ohrožené případnou nákazou. Sejdeme se opět v příhodnější době.

Pokoj a dobro!

Petr Bonaventura Tesařík OFS

Setkání františkánů v březnu 2020

  • Posted on: 18 February 2020
  • By: PBT

V úterý 3. března v 17.30 Mše sv. (slouží P. Jan Maria Vianney, OFM) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Liturgie mše svaté (4)

V úterý 17. března v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce.

KVŮLI NAŘÍZENÍ VLÁDY SE NEKONÁ

Setkání františkánů v lednu 2020

  • Posted on: 4 January 2020
  • By: PBT

V úterý 7. ledna v 17.30 Bohoslužba slova s podáváním eucharistie (slouží br. jáhen Jan Pečený, OFS) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Liturgie mše svaté (3)

V úterý 21. ledna v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce.

Mimoto se v neděli 5. ledna ve 14.00 koná Tříkrálové setkání pražských společenství v kostele sv. Anežky České na Spořilově.

Setkání františkánů v listopadu 2019

  • Posted on: 23 October 2019
  • By: PBT

V úterý 5. listopadu v 17.30 Bohoslužba slova s podáváním eucharistie (slouží br. jáhen Jan Pečený, OFS) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Význam liturgie mše svaté.

V úterý 19. listopadu v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce.

Srdečně jsou zváni všichni lidé dobré vůle, nejen františkáni.

Stránky