Cena za užívání farního sálu na Habrovce

platí od 1. 1. 2018

J E D N O R Á Z O V Ý    P R O N Á J E M 1 hod. 1 den
Vyhrazeno (sál + kavárna + zahrada + klubovna) 950 9.500
V následujících kombinacích může být ve zbylé části jiný uživatel
3 ze 4 (sál + kavárna + klubovna nebo sál + kavárna + zahrada) 900 9.000
2 ze 4 (sál nebo kavárna + zahrada) 800 8.000
jen sál (+zázemí: WC, skládek, šatna, kuchyňka) 700 7.000
jen kavárna (+kuchyňka, malá klubovna, WC) pro cca 25-30 os. 600 6.000
jen zahrada + WC (do 22h), nebo jen klubovna + zázemí (10-15 os.) 500 5.000

P R A V I D E L N Ý    P R O N Á J E M 1 hod.
sál (+ zázemí) do 15h 150
sál (+ zázemí) od 15h 210
kavárna (+kuchyňka, malá klubovna, WC) nebo klubovna do 15h 100
kavárna (+kuchyňka, malá klubovna, WC) nebo klubovna od 15h 150
SKLADOVÁNÍ POMŮCEK pro nájemce měs. rok
velké 300 3.000
malá skříňka nebo kontejner 150 1.500

P Ř E N O C O V Á N Í * sál kavárna
22:30 – 8:30 750 400
* Za osobu 50 Kč. Sprcha, WC, kuchyňka, ústř. topení, s vlastním spacákem a karimatkou. Cena za nocleh je místo ceny za pronájem.

S L U Ž B Y
večerní příprava před dnem akce (od cca 18 hod.) 2.500
vratná záloha pro zapůjčení klíčů a úklid po akci ** 2.000
trampolína na zahradě *** 100
zapůjčení pípy 200


- Účet areálu Habrovka (farnost Praha - Michle): 2500527000 / 2010 (FIO banka). V případě, že se jedná o rezervaci, vyčkejte na přidělení variabilního symbolu. Dobrovolný příspěvek je bez VS.
**
- V případě ztráty klíče celá záloha propadá.
- V případě nedodržení podmínek úklidu po akci se vrací pouze 1000/1500 Kč v závislosti na douklizení a odvozu odpadků.
- Nájemce to nezbavuje odpovědnosti za případné škody, které tuto částku převýší.
***
- Trampolína byla pořízena ze sbírky farníků. Chovejte se k ní prosím ohleduplně.
- Je určená pro jednoho skákajícího, který se musí zout!
- Za děti na trampolíně zodpovídají rodiče.
- Případné škody nahlaste správci sálu.


půdorys