Pravidelné bohoslužby a služby kněží

Rozvrh Liturgie

Mše svatá

Poznámka

Michle

DEN

Krč

Poznámka

Nedělní texty:
https://www.vira.cz/nedelni-liturgie

8:00

NE

9:30

 

11:00

Pro děti

19:00

 

 

X

PO

17:30

 

Domov Sue Ryder
1. a 3. úterý

16:00

ÚT

X

 

S nešporami

17:30

Zvláště pro pracující
z okolních úřadů

12:00

ST

17:30

 

 

17:30

ČT

X

 

 

X

17:30

Po mši sv. do 19:00 hod.
Apoštolská hodina s M.Id.
(tichá adorace a četba z NZ)

 

17:30

SO

X

 

Slavnosti a svátky Statní svátky Prázdniny † Změny vyhrazené!
Svátost smíření (sv. zpověď) † 30 min. přede mší nebo na požádání. 
Další svátostí a svátostiny (požehnání, pohřeb…) † Na požádání. 
Sv. růženec † 30 min. přede mší (Ne: 7:30 a 9:00 ● Po-So: 17:00).

Služby kněží  

2020
Únor

Mše svatá

Místo

Kostel
Kaple

Kněz

Liturgie

16

8:00

Michle

N. Panny Marie

P. Alberto

6. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

9:30

Krč

Sv. František

P. Antonio

 

11:00

Krč

Sv. František

P. Alberto

 

19:00

Krč

Sv. František

P. Antonio

17

17:30

Krč

Sv. František

P. Alberto

 

18

16:00

Michle

Domov Sue Ryder

P. Alberto

 

 

17:30

Michle

N. Panny Marie

P. Antonio

 

19

12:00

Michle

N. Panny Marie

P. Alberto

 

 

17:30

Krč

Sv. František

P. Antonio

20

17:30

Michle

N. Panny Marie

P. Antonio

 

21

17:30

Krč

Sv. František

P. Alberto

 

22

7:30

Krč

Sv. Rodina

P. Alberto

Stolec Sv. Petra

 

17:30

Michle

N. Panny Marie

P. Antonio