Pravidelné bohoslužby

Rozvrh – Liturgie

Mše svatá

Pozn.

Michle

 

Krč

Pozn.

 

8:00

NE

9:30
11:00*
19:00

*Pro rodiny s dětmi

 

 

PO

17:30

 

S nešporami

17:30

ÚT

 

 

 

12:00

ST

17:30

 

 

17:30

ČT

 

 

 

 

17:30

Po mši sv.
Apoštolská hodina
s Misionáři Identes

(tichá adorace a četba z NZ)

 

17:30

SO

 

 

Slavnosti a svátky † změny vyhrazené.
Svátost smíření † 30 min. přede mší nebo na požádání.
Další svátostí a svátostiny (požehnání, pohřeb…) † na požádání. 
Sv. růženec † 30 min. přede mší (Ne: 7:30 a 9:30 Po-So: 17:00).

Nedělní texty: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie