Jste zde

21. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 22. srpna, tedy zítra, bude památka Panny Marie, Královny.

2) Rovněž v pondělí 22. srpna, ve 14:00 hodin, v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích, bude poslední rozloučení s naší drahou farnicí a přítelkyní, paní Ing. Růženou Duškovou. Datum zádušní mše svaté bude s rodinou teprve dohodnuto.

3) Ve středu 23. srpna, bude svátek svatého Bartoloměje, apoštola.

4) V sobotu 27. srpna bude památka svaté Moniky.

19. neděle v mezidobí 2016

1) Dnes po dopolední mši svaté v Krči bude křest chlapečka Jakuba Divokého.

2) V pondělí 8. srpna, tedy zítra, bude památka svatého Dominika, kněze a zakladatele.

3) V úterý 9. srpna bude svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein), panny a mučednice, a patronky Evropy.

4) Ve středu 10. srpna bude svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka.

5) Ve čtvrtek 11. srpna bude památka svaté Kláry, panny.

18. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 1. srpna, tedy zítra, bude památka svatého Alfonse Maria z Liguori, kněze a učitele církve.

2) Rovněž v pondělí 1. srpna v 18:30 v katedrále, bude otec kardinál Domink Duka sloužit mši svatou za zabitého francouzského kněze P. Jacquesa Hamela.

3) V úterý 2. srpna, v den památky svatých Eusebia, biskupa a mučedníka, a svatého Petra Meynarda, kněze, uběhne 8 let od kněžského svěcení o. Antonína.

4) Ve čtvrtek 4. srpna bude památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze a patrona kněží.

5) V pátek 5. srpna bude památka posvěcení Římské baziliky Panny Marie.

6) V sobotu 6. srpna bude svátek Proměnění Páně.

17. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 25. července, tedy zítra, bude svátek svatého Jakuba, apoštola. Mše svatá bude ráno v 9:00 hodin. Musí být přesunuta, protože večer, právě v 17:30, přijede z Německa můj spolubratr Theo Wenzel a já mu musím jít naproti na hlavní nádraží. Jinak to nejde, protože Theo to u nás moc dobře nezná a nikdo jiný mu naproti jít nemůže a zástup za sebe večer nemám. Omlouvám se a děkuji za pochopení.

2) V úterý 26. července bude památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

3) Ve středu 27. července bude památka svatých Gorazda a jeho druhů, misionářů v Bulharsku.

4) V pátek 29. července bude památka svaté Marty.

5) V sobotu 30. července bude památka svatého Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve.

15. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 11. července bude svátek svatého Benedikta, opata a patrona Evropy.

2) Ve čtvrtek 14. července bude památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka a hlavního patrona Plzeňské arcidiecéze.

3) V pátek 15. července bude památka svatého Bonaventury, kněze a učitele církve.

4) Rovněž v pátek 15. července v 17:30 v kostele v Krči bude zádušní mše svatá za našeho zemřelého drahého farníka pana Václava Vítka. Všichni farníci i přátelé mimo farnost jsou k této mši svaté srdečně zváni.

5) V sobotu 16. července bude památka Panny Marie Karmelské.

6) Předběžně ohlašujeme, že ve středu 20. července se ruší mše jak ve 12:00 hodin v Michli, tak i v 17:30 v Krči. Je tomu tak pro nepřítomnost kněží ve farnosti. Otec Miloš ten den odjíždí na setkání mládeže v Krakově a otec Antonín se ten den vrací ze Španělska až po 20:00. hodině.

14. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 4. července bude památka svatého Prokopa, opata.

2) V úterý 5. července bude Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, slovanských apoštolů a hlavních patronů Moravy. Mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli a večerní mše odpadá.

3) Ve středu 6. července bude památka svaté Marie Gorettiové, panny a mučednice. Je to také vzpomínka na upálení Mistra Jana Husa a státní svátek. Mše svatá bude v 9:00 hodin v Krči. Mše ve 12:00 v Michli a večerní mše v Krči odpadají.

FL červenec+srpen 2016

 
 
 
 
 
 
Farní list: 

13. neděle v mezidobí 2016

1) V úterý 28. června, v 9:00 na Habrovce, bude setkání žen ze společenství Noemi.

2) Ve středu 29. června bude Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů. Je to také slavnost pro misionáře identes, kteří tento den slaví 57 let od svého vzniku.

3) Ve čtvrtek 30. června bude památka svatých prvomučedníků římských.

4) S platností od příští neděle, tedy od 3. července (včetně) do konce prázdnin bude prázdninový rozvrh nedělních mší. Tedy:

v 08:00 v Michli

v 10:00 v Krči

v 19:00 v Krči

5) Minulou neděli jsme se obraceli s výzvou k chlapcům, děvčatům a jejich tátům, aby se od příštího školního roku společně osmělili a jako ministranti společně posílili službu u oltáře. Tato výzva samozřejmě platí a dnes se ještě navíc obracíme s výzvou na vás, dospělé a starší žáci, kteří byste mohli a měli posílit službu čtenářů písma svatého, především při nedělních mších. Tato potřeba je stále naléhavější, tak vás moc prosíme, abyste se i sami dávali jako čtenáři k dispozici.

6) Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.

7) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

Co řeší dostavba HabrovkySál na Habrovce je už přes dvacet let místem pokostelního a jiného setkávání mnoha farních společenství, místem oslav, bazarů a farních dnů, místem k setkání s veřejností, místem, kde roste ekosystém farních vztahů, je tak vedle kostelů dalším místem s velkým pastoračním významem.

12. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 20. června, tedy zítra, v 16:45 na Habrovce, bude předprázdninová svatost smíření pro děti.

2) V úterý 21. června, v 9:15 na Habrovce, bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) V pátek 24. června bude svátek Narození svatého Jana Křtitele.

4) V sobotu 25. června, v 10:00 hodin v katedrále, bude svěcení kněží. Za Pražskou arcidiecézi budou vysvěceni čtyři novokněží.

5) Příští neděli 26. června bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

6) Poslední ohláška patří vám dětem a tatínkům, abyste se neostýchali a přišli nám pomoct k oltáři ministrovat. Mohou přijít chlapci i děvčata, a nejlépe bude, když s nimi přijdou tátové. Všichni potřebujeme blízkost oltáře a potřebujeme ji společně. My kněží, vy, kteří sem přicházíte, a určitě to potřebuje i samotná mše svatá. Náš Nebeský Otec se z toho bude nezměrně radovat. Jeho radost ať je i naše radost; Jeho starost ať je i naše starost; a všichni společně budeme Jeho důvěrnými přáteli.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer