XLIII. minutka s vámi – úterý 5. května 2020

  • Posted on: 5 May 2020
  • By: P. Antonio

Poděkujme Bohu za to, že -pokud já vím- ve farnosti se nikdo koronavirem nenakazil. Od 12. května bude na mši svaté možná účast až 100 osob. To znamená, že všichni farníci se budou moci účastnit i mše svaté v neděli, tj. 17. května. S rouškami, ale to nám nevadí; už jsme si na ně zvykli.

Květnové číslo

  • Posted on: 3 May 2020
  • By: KAKY
 
 
 
 
 
 

Milí přátelé, květnové číslo Farních listů je Vám k dispozici. Stejně jako v dubnu, vychází i toto číslo pouze v digitální podobě. V čísle se ohlížíme za uplynulými Velikonocemi. Martina Košinová Vám napsala pozvánku ke shlédnutí záznamu ze slavnení mší svatých, na kterých nemohli být farníci přítomni. Všem nám společné slavení mší svatých chybí. Někteří z nás však nelenili a rozhodli se, že chtějí Velikonoce slavit společně. O tom, jak se jim to povedlo, se můžete dočíst v článku od Josefa Basíka. Je to velmi inspirativní a radostné čtení. Příští číslo snad již vyjde i v tištěné podobě.

Setkání františkánů v květnu 2020

  • Posted on: 3 May 2020
  • By: PBT

V úterý 5. května v 17.30 Mše sv. (slouží P. Jan Maria Vianney, OFM) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Liturgie mše svaté (5)

V úterý 19. května v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce.

Stránky