Jste zde

Slavnost Narození Páně 2016

1) V pondělí 26. prosince, tedy zítra bude svátek svatého Štěpána, prvomučedníka. Připomínáme, že mše svaté budou:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

2) V úterý 27. prosince bude svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty.

3) Ve středu 28. prosince bude svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

4) V pátek 30. prosince bude Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.

5) V sobotu 31. prosince, v den památky svatého Silvestra a k příležitosti zakončení kalendářního roku, bude mše svatá na Poděkování Bohu v 16:00 hodin na Habrovce.

6) Příští neděli 1. ledna bude Slavnost Panny Marie, Matky Boží a je to rovněž den světových modliteb za mír. Mše svaté v naší farnosti budou jako o prázdninách, tedy:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

 • v 19:00 hodin v Krči

4. neděle adventní 2016

1) V pondělí 19. prosince, tedy zítra, v 16:45 bude předvánoční svátost smíření pro děti.

2) V úterý 20. prosince v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 21. prosince v 18:45 na faře Topolce bude ekumenická biblická hodina.

4) V sobotu 24. prosince bude Štědrý den. Mše svaté budou:

 • v 16:00 hodin v Michli pro rodiny s dětmi

 • ve 24:00 hodin v Krči bude Půlnoční.

5) Příští neděli 25. prosince na Slavnost Narození Páně budou mše:

 • v 8:00 hodin v Michli

 • v 9:30 v Krči

 • v 11:00 hodin v Krči bude dětská mše

6) V pondělí 26. prosince na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka budou mše:

 • v 8:00 hodin v Michle

 • v 10:00 hodin v Krči

7) Srdečně děkujeme všem dárcům za příspěvky na rekonstrukci sálu a kavárny na Habrovce. Suma farní sbírky už je 1,76 mil. Kč!!! Konkrétně je to 83 vkladů od 70 dárců nejen z naší farnosti, a desítky z vás přispívali i do sklenic před kostelem. Naše sklenice budou připravené i příští neděli na Boží hod vánoční, po obou mší a pro zahřátí se bude podávat horký čaj a svařené víno. Takže, na chvíli nespěchejme a zdržme se spolu u kostela na přátelské slovo.

8) S příležitostí vánoc bychom vás také rádi poprosili o příspěvek na jednu z misií misionářů identes v Bolívii. Jedná se o misii v tropické oblasti v místě, které se jmenuje San Miguelito, kde máme farnost pro 7 velmi chudobných osad, kterým poskytujeme duchovní službu. Zároveň jim pomáháme v jejich sociálních potřebách, ale hlavně v potřebách jejich zdraví. Chtěli bychom jim poslat alespoň 500 dolarů. Na pondělním koncertě v Michli se vybralo 4.200,- Kč, což je v přepočtu asi 170 dolarů. Předem vám ze srdce děkujeme.

3. neděle adventní 2016

1) V pondělí 12. prosince, tedy zítra, bude památka Panny Marie Guadalupské, Patronky Mexika a celé Latinské Ameriky. Mše svatá v 17:30 bude pro děti.

2) Rovněž v pondělí 12. prosince v 18:00 hodin v kostele v Michli bude předvánoční charitativní koncert žáků Základní umělecké školy Vadima Petrova, nazvaný Putování za betlémskou hvězdou.

3) A také v pondělí 12. prosince v 18:30 v kostele na Habrovce bude farní biblická hodina.

4) V úterý 13. prosince v den památky svaté Lucie, panny a mučednice, v 9:00 hodin na faře bude setkání žen ze společenství Noemi.

5) Ve středu 14. prosince v den památky svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve, ve 20:00 hodin na faře, bude setkání příznivců mužské spirituality.

6) V sobotu 17. prosince v 10:00 hodin v Krči bude pohřební mše svatá za naši zemřelou farnici a drahou přítelkyni, paní Libuši Pospíšilovou.

7) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 19. prosince v 16:45 v Krči bude předvánoční kající pobožnost dětí se svatou zpovědí.

Putování za Betlémskou hvězdouMisionáři Identes, Praha 4 - Michle

si vás ve spolupráci se Základní uměleckou školou Vadima Petrova, Praha 4
dovolují srdečně pozvat na charitativní koncert adventní a vánoční hudby, který se pod názvemPutování za Betlémskou hvězdou

koná


v pondělí 12. prosince 2016
v 18.00 hodin
v kostele Narození Panny Marie

2. neděle adventní 2016

1) Připomínáme, že zítřejší katecheze už budou na faře, v 17:30 jako obvykle.

2) V úterý 6. prosince to bude 12 roků od úmrtí zakladatele misionářů identes Fernanda Riela a zveme vás na vzpomínkovou mši, která bude jako obvykle v 17:30 v Michli.

3) Rovněž v úterý 6. prosince v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

4) A také v úterý 6. prosince v 16:00 hodin v Sue Ryder, bude mše svatá.

5) Ve středu 7. prosince ve 20:00 hodin v kostele v Krči bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

6) Ve čtvrtek 8. prosince bude slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie.

7) Rovněž ve čtvrtek 8. prosince v 18:00 jsme zváni do katedrály na vzpomínkovou mši 70. výročí biskupského svěcení kardinála Josefa Berana.

8) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 12. prosince v 18:00 hodin v kostele v Michli bude předvánoční charitativní koncert žáků Základní umělecké školy Vadima Petrova, nazvaný Putování za betlémskou hvězdou.

1. neděle adventní 2016

1) Dnes od 9:00 do 15:00 hodin v sále proběhne adventní bazar, na který jste všichni srdečně zváni. Při té příležitosti se na vás obracíme s prosbou o pomoc s balením neprodaných věcí a s úklidem po ukončení bazaru.

2) Kvůli rekonstrukci je nutné vystěhovat věci ze sálu a obracíme se na vás s naléhavou prosbou o pomoc. Stěhovat se bude v následujících dnech příštího týdne:

 • v pondělí 28. listopadu od 17:30 hodin, koordinátorem bude Tomáš Matuška (splněno nad plán ;-)

 • v úterý 29. listopadu od 17:30 hodin, koordinátorem bude Michal Švarc (ano - hlaste se)

 • ve středu 30. listopadu do 17:30 hodin, koordinátorem bude Petr Hobza (předběžně ne - v úterý by se to mělo dokončit)

 • v sobotu 3. prosince po rekolekci se stěhování dokončí

3) Podle farního listu budou katecheze od prosince na faře. Zítra tedy ještě mají být v sále, ale při stěhování věcí se dá čekat chaos. Proto zítřejší katecheze raději odvoláváme a od příštího týdne už budou na faře.

4) V úterý 29. listopadu v 9:15 faře bude setkání maminek s dětmi, Čtyřlístek.

5) Ve středu 30. listopadu bude svátek svatého Ondřeje, apoštola.

6) V sobotu 3. prosince v Krči budou ve farnosti adventní rekolekce, které povede karmelitán otec Pavel Pola. Začnou v 10:00 hodin a zakončeny budou mší svatou v 18:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

7) Příští neděli 4. prosince po dětské mši svaté nás navštíví svatý Mikuláš, aby se pozdravil s dětmi a přinesl jim dárek.

8) Sbírka příští neděli bude věnována na seminář.

9) Opakujeme ohlášku, že před každou nedělní mší v Michli, během adventu se budou hrát a zpívat staročeské roráty.

Brigáda před rekonstrukcí

Rekonstrukce sálu se nezadržitelně blíží. Předtím ještě třeba stihnout brigádu nejen proto, že se zatím nekonala, ale proto, že je potřeba udělat pár nezbytných oprav a další práce, která jak víme nepočká.
Připojuji odkaz na seznam úkolů , kterého se můžeme na brigádě držet.

Slavnost Ježíše Krista, Krále 2016

1) Dnes, k příležitosti svaté Cecílie, v 15:00 hodin na faře bude setkání členů někdejšího pěveckého sboru farního kostela v Michli.

2) V pondělí 21. listopadu, tedy zítra, bude památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

3) V úterý 22. listopadu v den svaté Cecílie, patronky duchovní hudby, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

4) Ve čtvrtek 24. listopadu v den památky svatých Ondřeje Dung Laca, kněze a jeho druhů, mučedníků, v 18:45 na faře bude schůzka farní rady.

5) V sobotu 26. listopadu na Habrovce bude brigáda, která bude rozdělená do dvou fází:

 • v 9:00 hodin bude brigáda na Habrovce. Je nutné shrabat listí, vyčistit okapy, opravit světla v kostele a přenést těžké dřevěné stoly do sálu pro potřeby bazaru.

 • ve 13:00 hodin pak začne příprava adventního bazaru.

6) V neděli 27. listopadu bude 1. neděle adventní a od 9:00 do 15:00 hodin v sále bude probíhat adventní bazar. Po jeho ukončení bude nutné sbalit neprodané věci a uklidit. Věci k prodeji můžete nosit během týdne a nechávat je v kavárničce nebo v sakristiích. Také prosíme o zajištění občerstvení, jehož prodejem se také navyšuje tržba bazaru. Jinak všechny podrobnosti jsou v listopadovém čísle farního listu.

7) V týdnu od 28. listopadu do 4. prosince se musí stihnout vystěhovat všechny věci ze sálu, s kavárničky a ze všech místností kolem, protože objekt se předává firmě Starkon, která bude sál rekonstruovat. Práce bude hodně a prosíme všechny, kdo můžete, abyste přišli pomoct. Do příští neděle se připraví plán stěhování, abyste mohli přicházet, kdy budete moct: dopoledne, odpoledne nebo večer. Konec rekonstrukce se předpokládá v dubnu příštího roku, takže je také důležité, aby se s ní začne co nejdřív.

8) Připomínáme, že do 1. neděle adventní se mohou přihlašovat zájemci o přijetí svátosti biřmování. Příprava by začala zároveň s adventem.

9) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 3. prosince v Krči budou ve farnosti adventní rekolekce, které povede karmelitán otec Pavel Pola. Začnou v 10:00 hodin a zakončeny budou mší svatou v 18:00 hodin.

10) Ohlašujeme, že před každou nedělní mší v Michli, během adventu se budou hrát a zpívat staročeské roráty.

33. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 14. listopadu, tedy zítra, v 17:30 na Habrovce bude dětská mše svatá.

2) V pondělí 14. listopadu, v 18:30 na Habrovce bude farní biblická hodina.

3) V úterý 15. listopadu v den svatého Alberta Velikého, v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

4) Rovněž v úterý 15. listopadu, v 9:30 bude úklid kostela v Krči, který tentokrát mají na starosti maminky za Sedmikrásku.

5) A ještě v úterý 15. listopadu v 18:00 hodin na Habrovce budou mít františkáni terciáři nešpory s následnou modlitbou svatého růžence.

6) Ve středu 16. listopadu, v 18:45 Na Paloučku, bude ekumenická biblická hodina.

7) Ve čtvrtek 17. listopadu bude státní svátek Dne boje za svobodu. Je to volný den a mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli. Večerní mše odpadá.

8) Příští neděli 20. listopadu bude Slavnost Ježíše Krista, Krále.

9) Předběžně ohlašujeme, že v 1. neděli adventní 27. listopadu, proběhne adventní farní bazar. Chystat se bude už od soboty 26. listopadu, od 13:00 hodin a jinak všechny podrobnosti najdete v listopadovém Farním listu.

10) Připomínáme také, že do 1. neděle adventní se mohou přihlašovat zájemci o přijetí svátosti biřmování. Příprava by začala zároveň s adventem.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer