Jste zde

Za koho svět pokládá Krista?

V pátek 30. září v 19:30 zveme znovu vás mladé do kavárničky na Habrovku, kde bychom se vás zeptali, za koho myslíte, že náš svět pokládá Krista. Rádi bychom slyšeli, co k tomu řekne a jak byste ke světu přistupovali.

26. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 26. září, tedy zítra bude památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků.

2) V úterý 27. září, v 9:15 hodin na Habrovce, bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

3) Rovněž v úterý 27. září, v 17:00 hodin na Habrovce proběhne výběrové řízení firmy, která provede plánovanou rekonstrukci sálu. Pokud nenajdeme zástup na mši svatou v Michli, tak bude bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.

4) Ve středu 28. září bude slavnost svatého Václava. Mše svatá bude v 9:00 v Krči. Obvyklé mše ve 12:00 hodin v Michli i v 17:30 v Krči odpadají.

5) Ve čtvrtek 29. září bude svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.

6) Rovněž ve čtvrtek v 18:45 na faře, bude farní rada.

7) V pátek 30. září bude památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve.

8) Rovněž v pátek 30. září v 19:30 zveme znovu vás mladé do kavárničky na Habrovce, kde bychom se vás zeptali, za koho myslíte, že náš svět pokládá Krista. Rádi bychom slyšeli, co k tomu řekne a jak byste ke světu přistupovali.

9) V sobotu 1. října bude P. Antonín celý den mimo Prahu. Vynasnažíme se najít zástup na mši svatou. Pokud ho nenajde, tak opět bude bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.

10) Příští neděli 2. října v 19:00 hodin na Habrovce bude komentovaná prohlídka s architektem přestavby a zástupci všech společenství, která sál využívají. Schůzka bude sloužit ke sběru požadavků na vnitřní dispozice a vybavení sálu.

11) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 8. října se uskuteční poutní zájezd do Panenského Týnce, Citolib, Rakovníka a Vroutku. Cena je 250,-Kč. Podrobnosti jsou na nástěnce a přihlašovat se můžete u Lukáše Porcala - 736 432 013.

12) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 9. října v 17:00 hodin na Habrovce, bude beseda s Michalem Kočišem, který se společně s P. Milošem v červenci účastnili Světových dnů mládeže v Krakově. Společnou skupinu tvořili mladí z míst, kde působí misionáři Identes. Jste srdečně zváni.

13) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 16. října od 10:30 do 14:00 hodin na Habrovce se uskuteční dvacátý "Dětský bazárek". Konkrétní instrukce budou včas ohlášeny. Jindřiška Kyselová 604 296 938

Zápisy z jednání pastorační rady

Evangelní duch

V pátek 23. září v 19:30 zveme vás mladé do kavárničky na Habrovce, kde bychom s vámi rádi mluvili o evangelním duchu a o jeho předávání našemu světu. Zveme vás, abyste i vy řekli, co si myslíte a co bychom pro takovou věc mohli udělat. Pozvěte i své kamarády.

25. neděle v mezidobí 2016

1) V úterý 20. září, v 9:00 hodin na Habrovce, bude setkání žen ze společenství Noemi, a v tutéž dobu bude úklid kostela v Krči, který tentokrát mají na starosti maminky ze Sedmikrásku.

2) Ve středu 21. září bude svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty.

3) Ve čtvrtek 22. září v 18:45 na faře bude farní rada.

4) V pátek 23. září v 19:30 zveme vás mladé do kavárničky na Habrovce, kde bychom s vámi rádi mluvili o evangelním duchu a o jeho předávání našemu světu. Zveme vás, abyste i vy řekli, co si myslíte a co bychom pro takovou věc mohli udělat.

5) Sbírka příští neděli bude věnována na církevní školství.

6) V souvislosti s rekonstrukcí farního sálu předběžně zveme na neděli 2. října na 19:00 hodinu zástupce všech společenství, která sál využívají, ke komentované prohlídce s architektem přestavby. Schůzka bude v sále a bude sloužit ke sběru požadavků na vnitřní dispozice a vybavení sálu.

7) Předběžně také ohlašujeme, že v sobotu 8. října se uskuteční poutní zájezd do Panenského Týnce, Citolib, Rakovníka a Vroutku. Cena je 250,-Kč. Podrobnosti jsou na nástěnce a přihlašovat se můžete u Lukáše Porcala - 736 432 013.

8) Rovněž předběžně ohlašujeme, že v neděli 16. října od 10:30 do 14:00 hodin na Habrovce se uskuteční dvacátý "Dětský bazárek". Konkrétní instrukce budou včas ohlášeny. Jindřiška Kyselová 604 296 938

Setkání františkánů u kostela sv. Františka z Assisi na Habrovce v říjnu 2016

V úterý 4. října je slavnost sv. Františka z Assisi. V 18.00 mše svatá, po ní oslava na farní zahradě, které se samozřejmě zúčastní i místní bratrské společenství. Pravidelné setkání MBS SFŘ se v říjnu nekoná.

V úterý 18. října v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v domečku.

Setkání františkánů u kostela sv. Františka z Assisi na Habrovce v září 2016

V úterý 6. září v 17.30 Mše svatá (slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi. Následuje setkání bratrského společenství v domečku, téma bude encyklika Laudato Si'.

V úterý 20. září v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v domečku.

24. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 12. září, tedy zítra, bude památka Jména Panny Marie. Mše svatá v 17:30 bude první pondělní dětskou mší tohoto školního roku a po ní se budou přijímat přihlášky dětí do katechezí.

2) V úterý 13. září, v den památky svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v 9:00 hodin na Habrovce, bude první poprázdninové setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 14. září bude svátek Povýšení Svatého Kříže.

4) Rovněž ve středu 14. září ve 20:00 hodin, v sála na Habrovce bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

5) Ve čtvrtek 15. září bude památka Panny Marie Bolestné.

6) V pátek 16. září bude památka svaté Ludmily, mučednice a patronky Čech.

7) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 8. října se uskuteční poutní zájezd do Panenského Týnce, Citolib, Rakovníka a Vroutku. Cena je 250,- Kč. Přihlášky a podrobnosti jsou u Lukáše Porcala - 736 432 013.

23. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 5. září, tedy zítra, bude památka blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty.

2) V úterý 6. září v 9:00 hodin bude úklid kostela v Michli. Je to úklid před nadcházející farní slavností, takže vás tím spíš prosíme o pomoc.

3) Rovněž v úterý 6. září odjíždí otec Miloš na přibližně dvouměsíční cestu do Bolívie.

4) A také v úterý 6. září v 16:00 hodin v domově Sue Ryder bude mše svatá.

5) Ve středu 7. září ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu je v 19:30.

6) Ve čtvrtek 8. září bude svátek Narození Panny Marie. Pro nás je to ovšem slavnost, protože, jak všichni víme, náš farní kostel je právě Narození Panny Marie zasvěcen. Mše svatá bude v 18:00 hodin v Michli a po ní bude oslava na faře a na zahradě. Všichni jste srdečně zváni a jako obvykle vás prosíme o pomoc s přípravou jídla k pohoštění. Farnost zajistí pití.

7) V pátek 9. září bude památka svatého Petra Klavera, kněze, řeholníka a misionáře.

Farní list - září 2016

 
 
 
 
 
 
Farní list: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer