XLVII. minutka s vámi – sobota 9. května 2020

  • Posted on: 12 May 2020
  • By: P. Antonio

Říká sv. Pavel, že láska nepřestane. Zdá se mi, že se to týká nejen věčného, ale i pozemského života. Každý to ví. Láska zanechává v člověku – ale i ve zvířatech – nesmazatelnou stopu. Láska je tak silná, že chvíle lásky může držet jedince celý život, avšak může ho i radikálně změnit. Stačí zamilovaný pohled, aby člověk odevzdal sebe milujícímu.

XLV. minutka s vámi – čtvrtek 7. května 2020

  • Posted on: 12 May 2020
  • By: P. Antonio

Když nevidíš a necítíš Ježíše blízko, když vidíš svou nemocnost a cítíš se unavený; když vidíš jenom povinnosti, které tě nebaví, a problémy těžko řešitelné; když hledáš pomoc a najdeš útočnou ruku; když bys chtěl aspoň trochu odpočívat  a není ti to dopřáno... nezoufej.

XLIV. minutka s vámi – středa 6. května 2020

  • Posted on: 12 May 2020
  • By: P. Antonio

Život je boj. Slyšeli jsme to mnohokrát. Všichni bojujeme, ale ne všichni o stejnou věc. Člověk ze světa bojuje o svět. Člověk z nebe bojuje o nebe. Ježíš to řekl: „Ode dnů Jana Křtitele až podnes nebeské království trpí násilí a násilníci po něm sahají.“ (Mat 11,12) Království nebeské je Ježíš. Dříve svatí lidé bojovali spíš o Boží požehnání.

Stránky