Jste zde

5. neděle v mezidobí 2017

1) V pondělí 6. února bude památka svatého Pavla Mikiho a jeho druhů, mučedníků.

2) V úterý 7. února v 9:00 na faře, bude setkání žen ze společenství NOEMI.

3) Ve středu 8. února, ve 20:00 hodin na faře v Michli bude setkání příznivců mužské spirituality.

4) Ve čtvrtek 9. února bude památka svatého Miguela Ferbese Coredero, řeholníka a patrona Ekvádoru.

5) V sobotu 11. února bude památka panny Marie Lurdské. Je to mezinárodní den nemocných a při té příležitosti bude, po večerní mši svaté, udílena svátost nemocných. Připomínáme, že svátost mohou přijmout:

  • nemocní, jejichž choroba má vážný a déle trvající vliv na jejich zdravotní stav

  • všichni starší lidé, kteří cítí, že vlivem stáří nevratně trpí jejich zdravotní stav

Vy, kteří nebudete moct přijít v sobotu, budete mít příležitost svátost nemocných přijmout ještě v neděli 12. února, po každé mši.

6) Výtěžek Tříkrálové sbírky naší farnosti byl =9.364,--Kč. Děkujeme všem dárcům, ale také děkujeme všem koledníků, dětem, rodičům a každému, kdo se sbírkou pomáhal.

7) Děkujeme všem za příspěvky na úpravy a dostavbu sálu. K 1. únoru 2017 se na účet přijalo celkem 2 129 225,-- Kč, což je krásné a pro přípravný výbor je to radost a úleva! Opravu tak bude možné udělat dobře, abychom za pár let neměli starosti my nebo následovníci. Podle vývoje stavby a příspěvku arcibiskupství budeme ve sbírce případně pokračovat později. Ještě v únoru lze uplatnit do daní za rok 2016 potvrzení o daru. Podrobnosti jsou na farním webu.

Jak nejlépe využít potvrzení o daru

Děkujeme za jakýkoli váš dar. Potvrzení o daru může využít zaměstnanec, podnikatel i právnická osoba ke snížení daně z příjmu.
1) Fyzické osoby
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Farní list - únor 2017

 
 
 
 
 
 
Farní list: 

4. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 31. ledna, v den památky svatého Jana Bosca, kněze a zakladatele, v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Ve středu 1. února, ve 20:00 hodin v kostele v Krči, bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

3) Ve čtvrtek 2. února bude svátek Uvedení Páně do chrámu. Večer po mši svaté v Michli se bude uklízet Betlém a při té příležitosti by se také vyměnily žárovky kostelního osvětlení. Práce asi nebude víc než na hodinu, ale vaši pomoc potřebovat budeme. Prosíme tedy vás, muže, spíše mladší, abyste přišli a pomohli nám.

4) Můžete si vzít nové číslo farního listu.

3. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 24. ledna bude památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

2) Ve středu 25. ledna, v den svátku Obrácení svatého Pavla, jste srdečně zváni na přednášku otce Miloše Mika na téma: „Výzvy evangelizace u národa Aymarů v Bolívii“. Přednáška bude v 9:30 v Pastoračním středisku. Vchod je z Kolejní ulice.

3) Ve čtvrtek 26. ledna bude památka svatých Timoteje a Tita, biskupů.

4) V sobotu 28. ledna bude památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

5) Opět připomínáme, že je k dispozici knížka s názvem „Cesta ke kostelu“, vydaná k příležitosti 75. výročí posvěcení kostela svatého Františka v Krči. Jejím autorem je náš farník pan Stanislav Varhaut.

Setkání františkánů v lednu 2017

V úterý 3. ledna se setkání výjimečně nekoná.

V úterý 17. ledna po mši sv. v Michli: společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence na faře v Michli.

!!! POZOR ZMĚNA !!!

Po dobu rekonstrukce budovy farního sálu a kavárny na Habrovce se veškerá pravidelná setkání SFŘ přesouvají na faru v Michli.

2. neděle v mezidobí 2017

1) V úterý 17. ledna, v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Ve středu 18. ledna bude památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a tento den také začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

3) Rovněž ve středu 18. ledna v 18:45 na faře bude ekumenická biblická hodina.

4) Ve čtvrtek 19. ledna v 18:45 na faře bude schůze farní rady.

5) Připomínáme, že je k dispozici knížka s názvem „Cesta ke kostelu“, vydaná k příležitosti 75. výročí posvěcení kostela svatého Františka v Krči. Jejím autorem je náš farník pan Stanislav Varhaut.

Svátek Křtu Páně 2017

1) Dnes v 16:00 hodin v kostele v Krči bude Tříkrálový koncert Nadačního fondu Klíček, na který jsme všichni srdečně zváni.

2) V pondělí 9. ledna, tedy zítra, bude dětská mše svatá a po ní, v 18:30 v sakristii kostela v Krči, bude farní biblická hodina.

3) V úterý 10. ledna, v 9:00 hodin na faře bude setkání žen ze společenství NOEMI.

4) Ve středu 11. ledna ve 20:00 hodin na faře, bude setkání příznivců mužské spirituality.

Farní list - leden 2017

 
 
 
 
 
 
Farní list: 

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 2017

1) V úterý 3. ledna v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

2) Rovněž v úterý 3. ledna, v 16:00 hodin v Sue Ryder bude mše svatá.

3) Ve středu 4. ledna ve 20:00 hodin, v kostele v Krči, bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

4) V pátek 6. ledna bude slavnost Zjevení Páně.

5) Příští neděli 8. ledna bude svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.

6) Rovněž příští neděli 8. ledna v 16:00 hodin v kostele v Krči bude Tříkrálový koncert Nadačního fondu Klíček. Všichni jste srdečně zváni.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer