Farní ohlášky - 2020. 06. 14.

  • Posted on: 20 June 2020
  • By: P. Antonio

Neděle 14. – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí 15. – SV. VÍT, MUČEDNÍK

Úterý 16.
 18:00  Krč – kavárna  Sekulární františkáni – Společné modlitby
 18:15  Michle-fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie

Středa 17.
 18:45  Ekumenická biblická hodina  ZRUŠENÁ

Čtvrtek 18.
 19:00  Michle – fara  Pastorační rada farnosti

Pátek 19. – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO
 23:59  Uzávěrka farního listu.

Sobota 20. – Neposkvrněný Srdce Panny Marie

Neděle 21. – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Více informace najdete na farních nástěnkách a na těchto webových stránkách.

Červnové číslo

  • Posted on: 2 June 2020
  • By: KAKY
 
 
 
 
 
 
  1. května vyšlo nové číslo Farních listů, a s radostí ohlašujeme, že jej najdete opět i v tištěné formě ve svém kostele. A na co bychom Vás rádi nalákali? Například Jiří Zajíc připravil další ze seriálu článků úvah papeže Františka, tentokrát na téma mezilidské komunikace. Zde je malá upoutávka: "Lidé „komunikují“ nejenom proto, aby si předávali informace, ale protože se pokoušejí o utváření společenství. Slova tedy mají být mostem, sbližujícím různé pozice, aby se stanovilo společné území, místo setkání, konfrontace a růstu. Výchozí podmínkou takového sbližování je ochota k trpělivému vyslechnutí stanovisek druhého člověka, protože podmínkou upřeného pohledu je svolení k tomu, že také druhý člověk se na nás zahledí. V komunikaci se dáváme jeden druhému navzájem. "

Stránky