6. ETAPA / 18.7. / ALTO DO POIO - SAMOS / 23,2 km (pěšky)

  • Posted on: 27 October 2015
  • By: mihal

5. ETAPA / 17.7. / HERRARÍAS - ALTO DO POIO / 17,5 km (pěšky)

  • Posted on: 27 October 2015
  • By: mihal

30. neděle v mezidobí 2015

  • Posted on: 24 October 2015
  • By: Tonda

1) Dnes od 10:30 do 14:00 hodin bude dětský bazárek, na který jsme všichni srdečně zváni. Také bude možnost si při něm prohlédnout obrázky od naší spolusestry Anity Szaboóvé, která, jak víte, před časem utrpěla těžký úraz.

2) V úterý 27. října v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 28. října bude svátek svatých Šimona a Juda, apoštolů. Mše svatá bude v 8:00 hodin v Krči a večerní mše odpadá. Je to také státní svátek Dne nezávislosti, a proto je to den pracovního volna.

4) Připomínáme mladým lidem, že do příští neděle 1. listopadu se mohou přihlásit k přípravě na biřmování. Pak začne příprava, která potrvá do Slavnosti Seslání Ducha svatého, kdy se biřmování udílí.

5) Příští neděle bude slavnost Všech svatých.

Setkání františkánů u kostela sv. Františka z Assisi na Habrovce v listopadu

  • Posted on: 23 October 2015
  • By: PBT

V úterý 3. listopadu v 17.30 Mše sv. a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi. Následuje setkání bratrského společenství v domečku, tentokrát spojené s bratrskou a pastorační vizitací. Za Národní radu SFŘ se zúčastní sestra Lucie Mondeková, za první řád P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM.

V úterý 17. listopadu v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v domečku.

Stránky