Slavnost Ježíše Krista, Krále 2015

  • Posted on: 21 November 2015
  • By: Tonda

1) Dnes, po dětské mši v sále bude setkání kněží a rodičů ohledně formy dětské mše.

2) Rovněž dnes v 17:00 hodin v sále na Habrovce, bude farní shromáždění, na kterém bude představen projekt opravy farního sálu.

3) V pondělí 23. listopadu, tedy zítra, bude památka svatého Klementa, papeže a mučedníka.

4) V úterý 24. listopadu, v den památky svatého Ondřeje Dung – Laca, kněze a mučedníka a jeho druhů, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

5) Ve středu 25. listopadu bude památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.

6) Ve čtvrtek 26. listopadu v 9:30 na Habrovce budou maminky ze Sedmikrásku a Čtyřlístku připravovat adventní věnce pro bazar.

7) V pátek 27. listopadu v 19:30 v sále na Habrovce bude promítnut dokumentární film o slovenském knězi Antonu Srholcovi. Promítání se zúčastní také režizérka filmu Alena Čermáková a jeho producent David Čorba. Všichni jste srdečně zváni.

8) V sobotu 28. listopadu v 9:30 bude další brigáda. Je třeba, před zimou a před adventním bazarem, pohrabat listí na Habrovce.

9) Příští neděli 29. listopadu bude První neděle adventní a od 9:00 do 15:00 hodin ve farním sále proběhne Adventní bazar.

10) Ohlašujeme, že ve středu 2. prosince v 18:00 hodin v kostele v Michli bude bnenefiční koncert z díla Jana Jakuba Ryby s názvem „Putování za betlémskou hvězdou“. Koncert připravila paní Anna Vršinská se svými žáky, jehož součástí bude i prodej ručně vyráběných svíček, mýdel a obrázků Anity Szaboové. Výtěžek bude věnován na „Bolivijský projekt“ misionářů identes. Bližší informace najdete na vyvěsených plakátech.

Večer filmu

  • Posted on: 19 November 2015
  • By: mihal
V pátek 27. listopadu v 19.30 se v sále bude promítat dokumentární film o Antonu Srholcovi – slovenském faráři, který byl za komunismu uvězněný v Jáchymově a po revoluci založil středisko sociální práce s bezdomovci blízko Bratislavy.Večer poezie

  • Posted on: 18 November 2015
  • By: mihal
Začátek večera je ve 20:00 v sále na Habrovce.

I. část
Pásmo autorské poezie účastníků večera

II. část
Prezentace básní Pavla Nezdařila a Pavla Kolmačky

Program bude kombinován s písněmi Marka Grechuty.

33. neděle v mezidobí 2015

  • Posted on: 14 November 2015
  • By: Tonda

1) V úterý 17. listopadu, v den památky svaté Alžběty Uherské, v 9:00 hodin na Habrovce, bude setkání žen ze společenství Noemi. Je to státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii, a mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli. Večerní mše odpadá.

2) Rovněž v úterý 17. listopadu v 18:00 hodin na Habrovce bude společná modlitba františkánů terciářů.

3) Ve středu 18. listopadu, v den památky Posvěcení římských bazilik svatých Petra a Pavla, v 9:00 bude úklid kostela v Krči.

4) Rovněž ve středu 18. listopadu, v 18:30 v kavárničce na Habrovce bude ekumenická biblická hodina.

5) Ve čtvrtek 19. listopadu v 19:30 v kavárničce na Habrovce, bude první setkání skupinky, která se připravuje k biřmování.

6) V pátek 20. listopadu ve 20:00 v sále na Habrovce bude Večer poezie, o kterém si bližší informace můžete přečíst ve farním listu.

7) V sobotu 21. listopadu v den památky Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, vás prosíme vás o pomoc na brigádě na faře v Michli. Prosíme vás o pomoc s umytím nových oken. Stěhování nábytku bude později. Práce bude organizovat Michl Kočiš, protože otec Antonín i otec Miloš budou ten den zaneprázdněni.

8) V neděli 22. listopadu, v den Slavnosti Ježíše Krista Krále, po dětské mši v sále bude setkání kněží a rodičů ohledně formy dětské mše.

9) A rovněž v neděli 22. listopadu v 17:00 hodin v sále na Habrovce, bude farní shromáždění, na kterém bude představen projekt opravy farního sálu.

10) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 28. listopadu v 9:30 bude další brigáda. Je třeba, před zimou a před adventním bazarem, shrabat listí na Habrovce.

11) A rovněž předběžně ohlašujeme, že adventní bazar proběhne v neděli 29. listopadu, od 9:00 do 15:00 hodin ve farním sále.

32. neděle v mezidobí 2015

  • Posted on: 7 November 2015
  • By: Tonda

1) V pondělí 9. listopadu, tedy zítra, bude svátek Posvěcení Lateránské Baziliky. Mše svatá v 17:30 v Krči bude pro děti.

2) Rovněž v pondělí 9. listopadu v 18:30 v kavárně na Habrovce, bude farní biblická hodina.

3) V úterý 10. listopadu, v den památky svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

4) Rovněž v úterý 10. listopadu v 16:00 bude mše svatá v Domově Sue Ryder.

5) Ve středu 11. listopadu, v den památky svatého Martina, biskupa, v 16:00 hodin na zahradě Habrovky, budou «svatomartinská světýlka», které pro děti připravily maminky ze Sedmikrásku a Čtyřlístku.

6) Rovněž ve středu 11. listopadu ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

7) Ve čtvrtek 12. listopadu, v den památky svatého Josafata, biskupa a mučedníka, v 18:45 v kavárničce na Habrovce, setkání farní rady.

8) V pátek 13. listopadu bude památka svaté Anežky České, panny a patronky našeho národa.

9) Rovněž v pátek 13. listopadu v 11:30 v kostele v Krči bude pohřební mše svatá, při níž se rozloučíme s naší drahou farnicí a přítelkyní Marií Dosoudilovou.

Stránky