Jste zde

4. neděle velikonoční

 1. V pondělí 30. dubna, tedy zítra, z důvodu školního volna, odpadá výuka náboženství.
 2. V úterý 1. května je svátek sv. Josefa, dělníka a den pracovního klidu. Mše svatá bude v Michli v 8:00 hodin ráno a běžná mše svatá v 17:30 odpadá.
 3. Ve středu 2. května je památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve.
 4. Rovněž ve středu 2. května ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taize. Nácvik zpěvu začíná v 19:30.
 5. Ve čtvrtek 3. května je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů.
 6. Všichni jsme srdečně zváni k účasti na pouti za povolání, která proběhne v sobotu 5. května na Svaté hoře. Hlavní bohoslužba bude v 11.00 hodin.
 7. Také připomínáme naši farní pouť, která, jak víte, bude v sobotu 19. května a povede do Boru u Tachova, Stříbra a Kladrub. Také víte, že cena je 300,-Kč. Hotovost spolu s vaším přihlášením vybírá Lukáš Porcal po nedělních bohoslužbách. Přihlásit se můžete také telefonicky - 736 432 013. Pokud nebudete moci jet a nebude za vás náhradník, hotovost propadá.
 8. Upozorňujeme rodiče, že oprava pískoviště na zahradě na Habrovce ještě není hotová. Pískoviště je přikryto plechem, takže dejte pozor, ať se děti neporaní.
 9. U vchodu do kostela si můžete vyzvednout nové číslo Farního listu.

3. neděle velikonoční

 1. V pondělí 23. dubna, tedy zítra je svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, patron naší arcidiecéze a národa.
 2. V úterý 24. dubna v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek. Na programu bude přednáška Martiny Průkové o modlitbě Otče náš s latinským a řeckým překladem.
 3. Ve středu 25. dubna bude svátek svatého Marka, evangelisty.

2. neděle velikonoční

 1. V úterý 17. dubna v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.
 2. Ve čtvrtek 19. dubna bude výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.
 3. Také ve čtvrtek 19. dubna v 18:30 na faře budou zahájeny přípravy nových zájemců, kteří chtějí přijmout svátost křtu a biřmování.
 4. V sobotu 21. dubna v 9:00 hodin na zahradě na Habrovce bude brigáda. Bude se opravovat pískoviště. Tentýž den v sále na Habrovce se také bude připravovat dětský bazárek, který se uskuteční v neděli 22. dubna od 10:30 do 14:00 hodin v sále.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 1. Připomínáme, že pravidelná nedělní mše svatá v 19:00 hodin dnes odpadá.
 2. Na velikonoční pondělí 9. dubna, tedy zítra budou mše svaté v 8:00 v Michli a v 9:00 v Krči.
 3. V úterý 10. dubna v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek. Na programu je čtení z Bible
 4. Ve středu 11. dubna v 18:30 hodin v na Habrovce bude farní biblická hodina.

mše svatá

V úterý 10. dubna 2012 se bude konat v 17:30 mše svatá v kostele sv.
Františka v Krči na Habrovce.

Farní list duben 2012

Dubnový Farní list je tady a kalendář tady.

5. neděle postní

 1. Dnes začíná týden modliteb za mládež. Jak už bylo řečeno, úmysly našich modliteb budeme směřovat k 27. ročníku Světového setkání mládeže. K tomuto setkání, které v naší arcidiecézi proběhne 31. března od 9:00 hodin v Salesiánském středisku v Praze Kobylisích, vás, všechny mladé lidi naší farnosti srdečně zvou: kardinál Dominik Duka, společně se všemi přednášejícími a také s námi. Jak jsme řekli, buď otec Antonín, nebo otec Antonio Vicente tam pojedou také a ještě upozorňujeme, že účastnický poplatek je 70,-- Kč za osobu.

Josef Haydn: Sedm slov Vykupitelových na kříži

Ve čtvrtek 5.4. v 19 hod v kostele sv. Anežky a patronů českých na Spořilově uvede Stamicovo kvarteto Sedm slov Vykupitelových na kříži od Josefa Haydna.

4. neděle postní

 1. Dnes od 9:00 hodin v sále na Habrovce probíhá družná neděle s dětským bazárkem. Všichni jste srdečně zváni.
 2. Z důvodu nemoci se odsouvá Večer poezie, který byl ohlášen na dnešní večer ve 20:00 v sále na Habrovce. Náhradní termín bude zavčas ohlášen. Prozatím se omlouváme se a zároveň děkujeme za pochopení.
 3. V pondělí 19. března, tedy zítra je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Při této příležitosti vás všechny srdečně zveme na mši svatou v 8:00 hodin v Michli a v 17:30 v Krči.
 4. V úterý 20. března na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer