Jste zde

3. neděle velikonoční 2018

1) V pondělí 16. dubna, tedy zítra, v den památky svaté Bernardety Subirousové, v 17:30 na Habrovce, začne příprava dětí k Prvnímu svatému přijímání. Ještě připomínáme i vám, rodičům dětí, které katecheze nenavštěvují a chtěli byste, aby navštěvovali, ozvěte se a pokusíme se najít řešení.

2) Ve středu 18. dubna v 18:45 u Československé církve evangelické bude ekumenická biblická hodina.

3) Všichni jsme srdečně zváni k přivítání ostatků kardinála Berana, které do České republiky budou přivezeny v pátek 20. dubna. V 19:00 hodin budou přivezeny do seminárního kostela svatého Vojtěcha v Dejvicích, kde budou nešpory s místními farníky. Pak budou ostatky převezeny na Strahov, kde ve 20:15 budou vystaveny před baziliku Panny Marie. Tady bude modlitební vigilie do soboty.

A právě v sobotu 21. dubna bude hlavní program, na který jsem přednostně zváni:

 • v 10:00 hodin vyjde průvod s ostatky ze Strahova a půjde na Hradčanské náměstí
 • v 10:30 budou ostatky na chvíli vystaveny v Arcibiskupském paláci
 • v 11:00 hodin bude slavnostní mše svatá, celebrovaná otcem kardinálem Dukou a pak bude rakev uložena v kapli svaté Anežky, kde bude vystavena do 23. dubna, tedy do svátku svatého Vojtěcha.

Ještě připomínáme, že bylo vlastním přáním kardinála Berana, aby byl pohřben ve své vlasti a to je hlavní důvod, abychom se tohoto přivítání zúčastnili.

4) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 29. dubna v 16:00 na Habrovce bude divadelní představení nazvané „Pověsíme jenom faráře“. Všichni jsme srdečně zváni a bližší informace najdete ve farním listu.

5) Rovněž předběžně oznamujeme a zveme na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 9. června do Starého Hrozňatova a Chebu. Podrobnosti jsou ve Farním listě.

6) Opět se na vás obracíme s prosbou o pomoc s kostelní květinovou výzdobu. Nových pomocníků s výzdobou už je skutečně potřeba, a to v Michli i v Krči. Jeden zájemce už sice je, ale zároveň je skutečně nutné, aby na tuto práci bylo více rukou. Proto vás prosíme, abyste se, pokud jen trochu můžete, této služby ujali. Mnohokrát vám předem děkujeme.

7) Připomínáme, jaku už bylo ohlášeno, že farnost stále hledá nového redaktora farního listu.

8) A v poslední ohlášce připomínáme, že je otevřená kavárnička, kam jsme srdečně zváni.

2. neděle velikonoční 2018

1) Dnes od 9:30 do cca 14:00 na Habrovce bude na další "Dětský bazárek" všeho možného pro děti od narození do 15 let. Prodává se bude oblečení, boty, hračky, hry, sportovní potřeby, kočárky, sedačky, apod. Jako dříve, tak i tentokrát budeme potřebovat dobrovolnice na odpolední třídění (od 14:00 do 16:00 hod.). Všichni jsou srdečně zváni!!!

2) V pondělí 9. dubna, tedy zítra, bude slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá v 17:30 v Krči bude, podle pravidelného plánu, dětská. Všichni jste srdečně zváni.

3) V úterý 10. dubna v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

4) Ve středu 11. dubna ve 20:00 hodin na Habrovce bude setkání příznivců mužské spirituality.

5) V sobotu 14. dubna prosíme vás, kteří můžete, abyste přišli pomoct s umýváním oken farního sálu. Začátek je v 10:00 hodin.

6) Sbírka příští neděle 15. dubna bude věnována na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.

7) Pokud máme ve farnosti děti starší osmi let, které navštěvují katecheze a ještě nebyly u Prvního svatého přijímání, tak vyzýváme jejich rodiče, aby je k přípravě na tuto svátost přihlásili. S přípravou by se začalo od pondělí 16. dubna. A vás, rodiče dětí, které katecheze nenavštěvují, povzbuzuji, abyste se taky ozvali. Katechetická průprava je stanovenou podmínkou, aby děti mohli k Prvnímu přijímáni přistoupit, ale pokud vaše děti katecheze kvůli nějaké obtíži nenavštěvují, tak se ozvěte, ať se poradíme a třeba najdeme řešení.

8) Připomínáme, že jsme zváni k přivítání ostatků kardinála Berana, které do České republiky budou přivezeny v pátek 20. dubna. Rozhodnutí k převozu ostatků vzešlo z přání kardinála Berana: Přál si být pohřben v Čechách a převoz ostatků je tedy splněním jeho přání. Všichni společně k němu už po celá desetiletí chováme úctu, takže by bylo dobré k tomuto přivítání přijít. O konkrétním programu vás budeme informovat příští neděli.

9) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 9. června se uskuteční farní pouť do Starého Hrozňatova a Chebu. Jste srdečně zváni a podrobnosti najdete ve Farním listě.

10) V poslední ohlášce se na vás obracíme s prosbou o pomoc s kostelní květinovou výzdobu. Nových pomocníků s výzdobou už je skutečně potřeba, a to v Michli i v Krči. Zájemce už sice je, ale bylo by dobré, aby vás na tuto práci bylo víc. Proto vás prosíme, abyste se, pokud jen trochu můžete, této služby ujali. Mnohokrát vám předem děkujeme.

Farní list - duben 2018

 
 
 
 
 
 
Farní list: 

Setkání františkánů v dubnu 2018

V úterý 3. dubna v 17.30 Mše svatá a nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce (slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM). Následuje setkání bratrského společenství ve farní kavárně.

V úterý 17. dubna v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence ve farní kavárně na Habrovce.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2018

1) V pondělí 2. dubna, tedy zítra budou mše svaté:

 • v 8:00 hodin v Michli
 • v 9:00 hodin v Krči

Pravidelná večerní mše v 17:30 hodin v Krči odpadá.

2) V úterý 3. dubna v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

3) Rovněž v úterý 3. dubna v 16:00 hodin v domově Sue Ryder bude mše svatá.

4) Ve středu 4. dubna ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30

5) V sobotu 7. dubna jsme všichni zváni k účasti na Národním pochodu za život, který vyjde ve 12:00 hodin z Klárova a půjde na Václavské náměstí, kde bude ukončen v 16:00 hodin.

6) Příští neděli 8. dubna, od cca 9:30 do cca 14:00 na Habrovce bude na další "Dětský bazárek" všeho možného pro děti od narození do 15 let. Prodávat se bude oblečení, boty, hračky, hry, sportovní potřeby, kočárky, sedačky, apod. Příjem věcí do bazárku bude v sobotu 7. dubna v sále na Habrovce od cca 16:00 do 19:00. Jako každý rok budeme potřebovat dobrovolnice na nedělní třídění (od 14:00 do 16:00 hod.). Organizátorka Jindřiška Kyselová (tel.: 604 296 938) bude moc ráda za každou pomoc! Všichni jsou srdečně zváni!!!

7) Ohlašujeme, že příští pondělí 9. dubna bude slavnost Zvěstování Páně.

8) Předběžně také ohlašujeme, že jsme srdečně zváni k přivítání ostatků kardinála Berana, které do České republiky budou přivezeny v pátek 20. dubna. Je dobré vědět, že převoz ostatků nevzešel z církevního rozhodnutí, ale z poslední vůle kardinála Berana, což je hlavní důvod, proč bychom se tohoto přivítání měli zúčastnit. O konkrétním programu vás budeme včas informovat.

Květná neděle 2018

1) Dnes v 15:00 hodin jsme všichni srdečně zváni do farního sálu na Habrovce, kde bude setkání s básníkem Milošem Doležalem. Tématem setkání budou Mučedníci z Vysočiny: P. Josef Toufar, opat Vít Tajovský, básník Jan Zahradníček a P. Jan Bula (oběť Babického procesu).

2) V úterý 27. března v 9:15 bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

3) Na Zelený čtvrtek 29. března v 9:30 v katedrále bude mše svatá «misa chrismatis», kterou bude celebrovat otec kardinál se spoluúčastí všech kněží arcidiecéze. Při této mši se obnovuje jednota církevního společenství spolu s kněžskými závazky a zároveň se při ní světí posvátné oleje. Vy, kteří se této slavnostní mše můžete zúčastnit, jste srdečně vítáni.

4) Zeleným čtvrtkem 29. března začíná také velikonoční Triduum, a bohoslužby Zeleného čtvrtka budou ve farním kostele v Michli s následující programem:

 • 16:00 modlitba růžence
 • 17:00 Křížová cesta
 • 18:00 mše svatá na památku Večeře Páně

5) Velký pátek 30. března bude v Krči s následujícím programem:

 • 16:00 modlitba růžence
 • 17:00 Křížová cesta
 • 18:00 Velkopáteční obřady s uctíváním Kříže

6) Bílá sobota 31. března bude v Michli s následujícím programem:

 • 8:00 hodin modlitba u Božího hrobu
 • 20:00 hodin vigilie Vzkříšení

7) V neděli 1. dubna bude Slavnost Vzkříšení a mše svaté budou:

 • 8:00 v Michli
 • 9:30 v Krči
 • 11:00 v Krči
 • obvyklá večerní mše svatá odpadá

8) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 8. dubna, od cca 9:30 do cca 14:00 na Habrovce bude na další "Dětský bazárek" všeho možného pro děti od narození do 15 let. Prodávat se bude oblečení, boty, hračky, hry, sportovní potřeby, kočárky, sedačky, apod. Příjem věcí do bazárku bude v sobotu 7. dubna v sále na Habrovce od cca 16:00 do 19:00. Jako každý rok budeme potřebovat dobrovolnice na nedělní třídění (od 14:00 do 16:00 hod.). Organizátorka Jindřiška Kyselová (tel.: 604 296 938) bude moc ráda za každou pomoc! Všichni jsou srdečně zváni!!!

5. neděle postní 2018

1) V pondělí 19. března, tedy zítra, bude slavnost svatého Josefa, Manžela Panny Marie.

2) Ve středu 21. března v 18:30 hodin na Habrovce bude ekumenická biblická hodina.

3) Ve čtvrtek 22. března v 18:45 na faře, bude schůze farní rady.

4) Příští neděle 25. března bude neděle Květná, kterou začíná Svatý týden. Také připomínáme, že při každé mši na Květnou neděli jsou čteny Pašije.

5) Rovněž příští neděli 25. března v 15:00 hodin jsme všichni srdečně zváni do farního sálu na Habrovce, kde bude setkání s básníkem Milošem Doležalem. Tématem setkání budou Mučedníci z Vysočiny: P. Josef Toufar, opat Vít Tajovský, básník Jan Zahradníček a P. Jan Bula (oběť Babického procesu).

6) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 8. dubna, od cca 9:30 do cca 14:00 na Habrovce bude na další "Dětský bazárek" všeho možného pro děti od narození do 15 let. Prodávat se bude oblečení, boty, hračky, hry, sportovní potřeby, kočárky, sedačky, apod. Příjem věcí do bazárku bude v sobotu 7. dubna v sále na Habrovce od cca 16:00 do 19:00. Jako každý rok budeme potřebovat dobrovolnice na nedělní třídění (od 14:00 do 16:00 hod.). Organizátorka Jindřiška Kyselová (tel.: 604 296 938) bude moc ráda za každou pomoc! Všichni jsou srdečně zváni!!!

7) A také předběžně ohlašujeme, že paní Zelinková bude prodávat sazeničky a bylinky na Habrovce v neděli 13. května od cca 8:30 do 13:00 hodin.

8) Příští neděli se posouvá čas +1 hodina.

4. neděle postní 2018

1) Dnes po dětské mši na Habrovce bude otevřená kavárnička, kterou začíná družná neděle.

2) V pondělí 12. března, tedy zítra, bude dětská mše svatá.

3) Rovněž v pondělí 12. března v 18:30 na Habrovce bude farní biblická hodina.

4) V úterý 13. března v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

5) Ve středu 14. března ve 20:00 hodin na Habrovce bude sektání příznivců mužské spirituality.

6) V sobotu 17. března bude památka svatého Patrika, biskupa, misionáře a patrona Irska.

7) Předběžně ohlašujeme, že na Květnou neděli 25. března, v 15:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání s historikem Milošem Doležalem. Tématem setkání bude: Mučedníci z Vysočiny.

3. neděle postní 2018

1) V úterý 6. března v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

2) Rovněž v úterý 6. března, v 16:00 hodin v Domově Sue Ryder bude mše svatá.

3) Ve středu 7. března, v den památky svatých Perpetui a Felicity, mučednic, ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

4) V pátek 8. března bude památka svatého Dominika Savia, patrona mládeže.

5) V sobotu 10. března bude mít náš spolubratr Michal Kočiš své první řeholní sliby, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme. Při té příležitosti vás prosíme o modlitby za Michala i za všechny misionáře identes.

6) Příští neděle 11. března bude nedělí družnou a sbírka bude věnována na charitu.

7) Předběžně ohlašujeme, že na Květnou neděli 25. března, v 15:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání s historikem Milošem Doležalem. Tématem setkání bude: Mučedníci z Vysočiny.

Farní list - březen 2018

 
 
 
 
 
 
Farní list: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer