Jste zde

Farní list - květen 2018

 
 
 
 
 
 
Farní list: 

6. neděle velikonoční 2018

1) V kalendáři farního listu je na zítřek psaná farní biblická hodina. Ta ale zítra nebude a přesouvá se na příští pondělí 14. května.

2) V úterý 8. května bude památka Panny Marie Prostřednice všech milostí. Zároveň je to státní svátek Dne osvobození a mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli. Pravidelná večerní mše odpadá.

3) Ve středu 9. května, ve 20:00 hodin na Habrovce, bude setkání příznivců mužské spirituality.

4) Ve čtvrtek 10. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně.

5) V sobotu 12. května jsme srdečně zváni na Svatou Horu, na arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Podrobnosti jsou na nástěnkách.

6) Sbírka příští neděli bude věnována na Arcidiecézi.

7) V sobotu 9. června do Starého Hrozňatova a Chebu. Sraz je v 6:45 před budovou Městské části Praha 4, odjíždíme v 7:00 hodin a předpokládáme, že se vrátíme v 19:30. Cena je =400,--Kč a hlásit se můžete u Lukáše Porcala: 736 432 013

5. neděle velikonoční 2018

1) Dnes v 16:00 na Habrovce bude divadelní představení „Pověsíme jenom faráře“, na které jsme všichni srdečně zváni.

2) V úterý 1. května bude památka svatého Josefa, dělníka. Je to také den mezinárodního svátku práce. U nás je to státní svátek a mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli. Pravidelná večerní mše odpadá.

3) Ve středu 2. května, v den památky svatého Atanáše, biskupa a učitele církve, v 9:00 hodin na Habrovce, bude setkání žen ze společenství Noemi.

4) Rovněž ve středu 2. května, ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

5) Ve čtvrtek 3. května bude svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů.

6) Rovněž ve čtvrtek 3. května v 17:30 na Habrovce budou mít františkáni terciáři mši svatou, kterou bude sloužit P. Vianney Dohnal.

7) V sobotu 9. června do Starého Hrozňatova a Chebu. Sraz je v 6:45 před budovou Městské části Praha 4, odjíždíme v 7:00 hodin a předpokládáme, že se vrátíme v 19:30. Cena je 400 Kč a hlásit se můžete u Lukáše Porcala: 736 432 013

8) Stále se na vás obracíme s prosbou o pomoc s kostelní květinovou výzdobu. Nových pomocníků s výzdobou je potřeba jak v Michli, tak v Krči, a je skutečně nutné, aby na tuto práci bylo více rukou. Proto moc prosíme, aby se někteří z vás této služby ujali. Mnohokrát vám předem děkujeme.

Setkání františkánů v květnu 2018

POZOR! ZMĚNA: Vzhledem k tomu, že květnové státní svátky letos připadají na úterý, koná se tenokrát pravidelné setkání ve čtvrtek.

Ve čtvrtek 3. května v 17.30 Mše svatá a nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce (slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM). Následuje setkání bratrského společenství ve farní kavárně.

V úterý 15. května v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence ve farní kavárně na Habrovce.

4. neděle velikonoční 2018

1) V pondělí 23. dubna, tedy zítra, bude svátek svatého Vojtěcha, biskupa, mučedníka, hlavního patrona českého národa a Pražské arcidiecéze. Při té příležitosti jste zváni k účasti na poutní mši svaté, která bude v 18:00 hodin v katedrále. Po ní bude rakev s ostatky kardinála Berana definitivně uložena k pražským biskupům, kteří jsou v katedrále pohřbeni.

2) Rovněž v pondělí 23. dubna v 11:00 hodin v ústřední síni Olšanského hřbitova bude pohřební rozloučení s naším zemřelým farníkem panem Janem Rosenfelderem.

3) V úterý 24. dubna, v den památky svatého Jiří, mučedníka, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

4) Ve středu 25. dubna bude svátek svatého Marka, evangelisty a mučedníka.

5) Rovněž ve středu 25. dubna, ve 14:30 v kostele svatého Jakuba v Kunraticích bude pohřeb našeho bývalého farníka pana Petra Fanty, který zemřel 18. dubna po vážné nemoci ve věku 69. let.

6) Příští neděli 29. dubna jsme všichni srdečně zváni na divadelní představení „Pověsíme jenom faráře“, které bude v 16:00 na Habrovce.

7) Připomínáme, že se můžete přihlašovat na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 9. června do Starého Hrozňatova a Chebu. Podrobnosti jsou ve Farním listě.

8) Stále se na vás obracíme s prosbou o pomoc s kostelní květinovou výzdobu. Nových pomocníků s výzdobou je potřeba jak v Michli, tak v Krči, a je skutečně nutné, aby na tuto práci bylo více rukou. Proto moc prosíme, aby se někteří z vás této služby ujali. Mnohokrát vám předem děkujeme.

3. neděle velikonoční 2018

1) V pondělí 16. dubna, tedy zítra, v den památky svaté Bernardety Subirousové, v 17:30 na Habrovce, začne příprava dětí k Prvnímu svatému přijímání. Ještě připomínáme i vám, rodičům dětí, které katecheze nenavštěvují a chtěli byste, aby navštěvovali, ozvěte se a pokusíme se najít řešení.

2) Ve středu 18. dubna v 18:45 u Československé církve evangelické bude ekumenická biblická hodina.

3) Všichni jsme srdečně zváni k přivítání ostatků kardinála Berana, které do České republiky budou přivezeny v pátek 20. dubna. V 19:00 hodin budou přivezeny do seminárního kostela svatého Vojtěcha v Dejvicích, kde budou nešpory s místními farníky. Pak budou ostatky převezeny na Strahov, kde ve 20:15 budou vystaveny před baziliku Panny Marie. Tady bude modlitební vigilie do soboty.

A právě v sobotu 21. dubna bude hlavní program, na který jsem přednostně zváni:

  • v 10:00 hodin vyjde průvod s ostatky ze Strahova a půjde na Hradčanské náměstí
  • v 10:30 budou ostatky na chvíli vystaveny v Arcibiskupském paláci
  • v 11:00 hodin bude slavnostní mše svatá, celebrovaná otcem kardinálem Dukou a pak bude rakev uložena v kapli svaté Anežky, kde bude vystavena do 23. dubna, tedy do svátku svatého Vojtěcha.

Ještě připomínáme, že bylo vlastním přáním kardinála Berana, aby byl pohřben ve své vlasti a to je hlavní důvod, abychom se tohoto přivítání zúčastnili.

4) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 29. dubna v 16:00 na Habrovce bude divadelní představení nazvané „Pověsíme jenom faráře“. Všichni jsme srdečně zváni a bližší informace najdete ve farním listu.

5) Rovněž předběžně oznamujeme a zveme na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 9. června do Starého Hrozňatova a Chebu. Podrobnosti jsou ve Farním listě.

6) Opět se na vás obracíme s prosbou o pomoc s kostelní květinovou výzdobu. Nových pomocníků s výzdobou už je skutečně potřeba, a to v Michli i v Krči. Jeden zájemce už sice je, ale zároveň je skutečně nutné, aby na tuto práci bylo více rukou. Proto vás prosíme, abyste se, pokud jen trochu můžete, této služby ujali. Mnohokrát vám předem děkujeme.

7) Připomínáme, jaku už bylo ohlášeno, že farnost stále hledá nového redaktora farního listu.

8) A v poslední ohlášce připomínáme, že je otevřená kavárnička, kam jsme srdečně zváni.

2. neděle velikonoční 2018

1) Dnes od 9:30 do cca 14:00 na Habrovce bude na další "Dětský bazárek" všeho možného pro děti od narození do 15 let. Prodává se bude oblečení, boty, hračky, hry, sportovní potřeby, kočárky, sedačky, apod. Jako dříve, tak i tentokrát budeme potřebovat dobrovolnice na odpolední třídění (od 14:00 do 16:00 hod.). Všichni jsou srdečně zváni!!!

2) V pondělí 9. dubna, tedy zítra, bude slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá v 17:30 v Krči bude, podle pravidelného plánu, dětská. Všichni jste srdečně zváni.

3) V úterý 10. dubna v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

4) Ve středu 11. dubna ve 20:00 hodin na Habrovce bude setkání příznivců mužské spirituality.

5) V sobotu 14. dubna prosíme vás, kteří můžete, abyste přišli pomoct s umýváním oken farního sálu. Začátek je v 10:00 hodin.

6) Sbírka příští neděle 15. dubna bude věnována na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.

7) Pokud máme ve farnosti děti starší osmi let, které navštěvují katecheze a ještě nebyly u Prvního svatého přijímání, tak vyzýváme jejich rodiče, aby je k přípravě na tuto svátost přihlásili. S přípravou by se začalo od pondělí 16. dubna. A vás, rodiče dětí, které katecheze nenavštěvují, povzbuzuji, abyste se taky ozvali. Katechetická průprava je stanovenou podmínkou, aby děti mohli k Prvnímu přijímáni přistoupit, ale pokud vaše děti katecheze kvůli nějaké obtíži nenavštěvují, tak se ozvěte, ať se poradíme a třeba najdeme řešení.

8) Připomínáme, že jsme zváni k přivítání ostatků kardinála Berana, které do České republiky budou přivezeny v pátek 20. dubna. Rozhodnutí k převozu ostatků vzešlo z přání kardinála Berana: Přál si být pohřben v Čechách a převoz ostatků je tedy splněním jeho přání. Všichni společně k němu už po celá desetiletí chováme úctu, takže by bylo dobré k tomuto přivítání přijít. O konkrétním programu vás budeme informovat příští neděli.

9) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 9. června se uskuteční farní pouť do Starého Hrozňatova a Chebu. Jste srdečně zváni a podrobnosti najdete ve Farním listě.

10) V poslední ohlášce se na vás obracíme s prosbou o pomoc s kostelní květinovou výzdobu. Nových pomocníků s výzdobou už je skutečně potřeba, a to v Michli i v Krči. Zájemce už sice je, ale bylo by dobré, aby vás na tuto práci bylo víc. Proto vás prosíme, abyste se, pokud jen trochu můžete, této služby ujali. Mnohokrát vám předem děkujeme.

Farní list - duben 2018

 
 
 
 
 
 
Farní list: 

Setkání františkánů v dubnu 2018

V úterý 3. dubna v 17.30 Mše svatá a nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce (slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM). Následuje setkání bratrského společenství ve farní kavárně.

V úterý 17. dubna v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence ve farní kavárně na Habrovce.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2018

1) V pondělí 2. dubna, tedy zítra budou mše svaté:

  • v 8:00 hodin v Michli
  • v 9:00 hodin v Krči

Pravidelná večerní mše v 17:30 hodin v Krči odpadá.

2) V úterý 3. dubna v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

3) Rovněž v úterý 3. dubna v 16:00 hodin v domově Sue Ryder bude mše svatá.

4) Ve středu 4. dubna ve 20:00 hodin na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30

5) V sobotu 7. dubna jsme všichni zváni k účasti na Národním pochodu za život, který vyjde ve 12:00 hodin z Klárova a půjde na Václavské náměstí, kde bude ukončen v 16:00 hodin.

6) Příští neděli 8. dubna, od cca 9:30 do cca 14:00 na Habrovce bude na další "Dětský bazárek" všeho možného pro děti od narození do 15 let. Prodávat se bude oblečení, boty, hračky, hry, sportovní potřeby, kočárky, sedačky, apod. Příjem věcí do bazárku bude v sobotu 7. dubna v sále na Habrovce od cca 16:00 do 19:00. Jako každý rok budeme potřebovat dobrovolnice na nedělní třídění (od 14:00 do 16:00 hod.). Organizátorka Jindřiška Kyselová (tel.: 604 296 938) bude moc ráda za každou pomoc! Všichni jsou srdečně zváni!!!

7) Ohlašujeme, že příští pondělí 9. dubna bude slavnost Zvěstování Páně.

8) Předběžně také ohlašujeme, že jsme srdečně zváni k přivítání ostatků kardinála Berana, které do České republiky budou přivezeny v pátek 20. dubna. Je dobré vědět, že převoz ostatků nevzešel z církevního rozhodnutí, ale z poslední vůle kardinála Berana, což je hlavní důvod, proč bychom se tohoto přivítání měli zúčastnit. O konkrétním programu vás budeme včas informovat.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer