Jste zde

25. neděle v mezidobí

1.V úterý 25. září v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek. 2.Rovněž v úterý 25. září v 18:30 na faře pokračujeme po prázdninách s přípravami na křest a biřmování. 3.Ve čtvrtek 27. září po večerní mši svaté proběhne po celé zemi modlitba za národ. Text modlitby je vytištěn zářiovém čísle farního listu. 4.V pátek 28. září bude slavnost svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Mše svatá v naší farnosti bude ráno v 9:00 hodin v Krči. Zároveň každý, kdo může je zván k účasti na slavnostní mši svaté v 18:00 hodin v Katedrále. 5.V sobotu 29. září bude svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. 6.Rovněž v sobotu 29. září při večerní mši svaté bude křest dětí Anny Marie a Simona Petra Vyčítalových. 7.Příští neděli 30. října bude Svatováclavská sbírka na církevní školství. 8.Ve čtvrtek minulého týdne byl farní radou přijat návrh častější svátosti smíření pro děti. Po zvážení si myslíme, že během školního roku by měla být čtyřikrát a sice: Na začátku školního roku, před vánocemi, před velikonocemi a na konci školního roku. Datum budeme pokaždé upřesňovat, ale jak se ukazuje, tak nejvhodnější dny budou pondělky s dětskou mší a začínali bychom vždycky hodinu přede mší, tedy v 16:30. Bylo také dohodnuto, že první svátost smíření by měla být co nejdříve. Předběžně tedy informujeme rodiče, že by byla v pondělí 8. října v 16:30. 9.Připomínáme, že v sobotu 6. října se uskuteční pouť farnosti. Program pouti: v 6:30 sraz na parkovišti u polikliniky Budějovická, v 7:00 odjezd, dopoledne náštěva muzea betlémů v Třešti, v poledne mše sv. v bazilice sv. Prokopa v Třebíči a po ní čas na oběd. Odpoledne navštívíme kostel sv.Jana Křtitele v Počátkách. Na místním hřbitově se na závěr pomodlíme u hrobu Václava Vlasáka - dlouholetého krčského varhaníka. Návrat kolem 19:30. Cena je 330,-Kč. V případě, že nebute moci jet a nebude za vás náhradník, částka propadá. Hotovost spolu s vaším přihlášením bude vybírat po nedělních bohoslužbách Lukáš Porcal.

24. neděle v mezidobí

 1. V pondělí 17. září, tedy zítra, začne výuka náboženství. Připomínáme, že začínáme o hodinu později, v 17:30. Bude to první organizační hodina, kdy budou děti zapsány a rozděleny do skupin. Pondělní dětské mše svaté zůstanou beze změn, každé druhé pondělí v měsíci, vždy v 17:30 hodin, místo výuky náboženství.
 2. V úterý 18. září v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání společenství Noemi a také setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.
 3. Ve středu 19. září bude ekumenická biblická hodina v 18:45 hodin u Bratrské jednoty baptistů, Na Topolce 677/14.
 4. Rovněž ve středu 19. září ve 20:00 hodin na Habrovce proběhne setkání nazvané MUŽSKÁ SPIRITUALITA inspirované spiritualitou Richarda Rohra. Jsou zváni dospělí muži bez rozdílu věku a vyznání. Hostem bude Lukáš Hynek Krammer.
 5. A také ve středu 19. září je uzávěrka říjnového čísla farního listu.
 6. Ve čtvrtek 20. září v 18:30 na faře v Michli bude setkání farní rady.
 7. V pátek 21. září bude svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty.
 8. V sobotu 6. října se uskuteční pouť farnosti. Program pouti: v 6:30 sraz na parkovišti u polikliniky Budějovická, v 7:00 odjezd, dopoledne náštěva muzea betlémů v Třešti, v poledne mše sv. v bazilice sv. Prokopa v Třebíči a po ní čas na oběd. Odpoledne navštívíme kostel sv.Jana Křtitele v Počátkách. Na místním hřbitově se na závěr pomodlíme u hrobu Václava Vlasáka - dlouholetého krčského varhaníka. Návrat kolem 19:30. Cena je 330,-Kč. V případě, že nebute moci jet a nebude za vás náhradník, částka propadá. Hotovost spolu s vaším přihlášením bude vybírat příští a následující neděli po bohoslužbách Lukáš Porcal.
 9. Otrhejte si prosím ovoce na Habrovce, ať nehnije na zemi.

Pojeďte do kostela na kole!

K akci se může připojit každý, kdo v neděli 16.září 2012 resp. v sobotu 15.září 2012 přijede do kostela na kole.
www.dokostelanakole.cz

23. neděle v mezidobí

 1. V pondělí 10. září, tedy zítra, bude památka blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka.
 2. V úterý 11. září v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.
 3. Ve středu 12. září bude památka Jména Panny Marie.
 4. Rovněž ve středu v 18:30 v sále na Habrovce bude farní biblická hodina.
 5. Ve čtvrtek 13. září bude památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
 6. V pátek 14. září bude svátek Povýšení Svatého Kříže.
 7. V sobotu 15. září bude památka Panny Marie Bolestné.
 8. Minulou neděli jsme řekli, že dnes vás budeme blíže informovat o výuce náboženství. Řekli jsme také, že farnost hledá vhodného katechetu. Už delší dobu je však vidět, že k zajištění katechetů by bylo dobré posunout výuku na pozdější hodinu. Proto, po poradě, se letos pokusíme začít s pondělní výukou náboženství o hodinu později. To znamená od 17:30 hodin. Možná nebude snadné vyhovět ideálně všem, ale prosíme vás o pochopení a pojďme se o tuto změnu pokusit.
 9. V sobotu 6. října se uskuteční farní pouť. Program pouti: v 6:30 sraz na parkovišti u polikliniky Budějovická, v 7:00 odjezd, dopoledne návštěva muzea betlémů v Třešti, v poledne mše sv. v bazilice sv. Prokopa v Třebíči a po ní čas na oběd. Odpoledne navštívíme kostel sv. Jana Křtitele v Počátkách. Na místním hřbitově se na závěr pomodlíme u hrobu Václava Vlasáka - dlouholetého krčského varhaníka. Návrat kolem 19:30. Cena je 330,-Kč. V případě, že nebudete moci jet a nebude za vás náhradník, částka propadá. Hotovost spolu s vaším přihlášením bude vybírat po nedělních bohoslužbách Lukáš Porcal.

22. neděle v mezidobí

 1. V pondělí 3. září, tedy zítra bude památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
 2. Ve středu 5. září bude památka blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty.
 3. Rovněž ve středu 5. září ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taize. Nácvik zpěvu začnu v 19:30.
 4. V sobotu 8. září bude slavnost Narození Panny Marie. Pro nás, jak víte, je to slavnost výjimečná, protože naše farnost je Narození Panny Marie zasvěcená. Všechny vás proto srdečně zveme na mši svatou v 17:30 v Michli, po které se pak sejdeme na farní zahradě k občerstvení. O víno a nealko nápoje se postará farnost a vy přineste něco k jídlu. Moc se na vás na všechny těšíme.
 5. Při té příležitosti vás také prosíme o úklid farního kostela v Michli, který by mohl proběhnout ve čtvrtek 6. září po večerní mši svaté.
 6. Příští neděli vás budeme blíže informovat o výuce náboženství. Zároveň vám sdělujeme, že pro výuku náboženství naléhavě hledáme vhodného katechetu či katechetku a obracíme se na vás s prosbou, abyste nám tento úkol pomohli vyřešit.
 7. Od příští neděle, 9. září, začne platit školní rozvrh nedělních mší. To znamená:
  08:00 - Michle
  09:30 - Krč
  11:00 - Krč
  19:00 - Krč

21. neděle v mezidobí

1.V pondělí 27. srpna, tedy zítra bude památka sv. Moniky, maminky svatého Augustina. 2.V úterý 28. srpna bude památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. 3.V pátek 24. srpna bude památka na Umučení svatého Jana Křtitele. 4.Příští neděli 2. září bude poslední prázdninová neděle, při níž bude ještě platit prázdninový rozvrh mší svatých. Tedy v 8:00 v Michli, v 10:00 v Krči a v 19:00 v Krči. Rozvrh nedělních mší pro školní rok začne platit od 9. září. 5.Ve středu 29., ve čtvrtek 30. a v pátek 31. srpna bude v kostele v Krči probíhat natáčení scén pro dětský a rodinný film Descending Roads. Natáčení je povoleno Arcibiskupstvím pražským a mše ve středu a v pátek v Krči zůstávají beze změn.

20. neděle v mezidobí

 1. V pondělí 20. Srpna, tedy zítra bude památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
 2. Ve středu 22. srpna bude památka Panny Marie, Královny.
 3. V pátek 24. srpna bude svátek svatého Bartoloměje, apoštola.

18. neděle v mezidobí

1.V pondělí 6. srpna, tedy zítra, bude svátek Proměnění Páně. 2.Ve středu 8. srpna bude památka svatého Dominika, kněze a zakladatele. 3.Ve čtvrtek 9. srpna bude svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. 4.V pátek 10. srpna bude svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka. 5.V sobotu 11. srpna bude památka svaté Kláry. 6.Otec Antonín bude od 5. srpna, tedy ode dneška, až do 15. srpna ve Španělsku.

17. neděle v mezidobí

1.V úterý 30. července bude památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze. 2.Ve středu 31. července bude památka svatého Alfonse Maria z Liguori, biskupa a učitele církve. 3.V sobotu 4. srpna, bude památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer