Jste zde

4. neděle velikonoční 2017

1) Připomínáme, že dnes je den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

2) V pondělí 8. května, tedy zítra, bude památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Připomínáme, že tento den je také státní svátek a mše svatá bude jako obvykle v 17:30 v Krči.

3) V úterý 9. května v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek..

4) Ve středu 10. května ve 20:00 na faře, bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

5) Ve čtvrtek 11. května v 18:45 hodin na faře bude schůze farní rady.

6) V pátek 12. května bude v naší arcidiecézi svátek posvěcení katedrály.

7) V sobotu 13. května památka Panny Marie Fatimské.

8) Sbírka příští neděle bude 14. května bude na Arcidiecézi.

9) Rovněž ohlašujeme, že příští neděli 14. května bude otevření farního sálu. Mše svaté v Krči budou jako obvykle v 9:30 a 11:00 hodin. Slavnostní otevření začne ve 14:00 hodin s následujícím programem:

 • poděkování všem, kteří se podíleli a podílí na životě farnosti, a všem, kdo rekonstrukci podpořili svým darem, prací, modlitbou anebo jakkoliv jinak

 • pak následuje požehnání

 • po něm slavnostní otevření s poslechem vynikajících hudebnic a hudebníků

 • a poté bude pokračovat zábava a farní odpoledne.

Pastorační rada se nakonec rozhodla nespojovat otevření sálu s Farním shromážděním, jak bylo v březnovém zápisu. Bylo by to komplikované.

10) Připomínáme, že v pondělí 15. května, tedy v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona českého národa, bude v 18:00 hodin v katedrále poutní mše svatá, kterou bude celebrovat otec kardinál Dominik Duka. Po mši vyjde průvod na Karlův most, který bude zakončen v kostele Křížovníků na Křížovnickém náměstí. Vnímejme tento svátek jako slavnost nejen kněží, ale všech Pražanů a celého národa. Všichni jsme k této slavnosti srdečně zváni.

11) Ohlašujeme, že v sobotu 20. května se uskuteční farní pouť do Žarošic, Dolních Kounic a Moravského Krumlova. Podrobnosti naleznete ve farním listu a na nástěnce.

3. neděle velikonoční 2017

1) V pondělí 1. května, tedy zítra, bude památka svatého Josefa, dělníka. Připomínáme, že tento den je také státní svátek a mše svatá bude jako obvykle v 17:30 v Krči.

2) V úterý 2. května v den památky svatého Atanáše, biskupa a učitele církve, v 9:00 na faře, bude setkání žen ze společenství Noemi.

3) Rovněž v úterý 2. května v 16:00 hodin v Sue Ryder bude mše svatá.

4) A také v úterý 2. května po mši svaté na faře v Michli bude setkání františkánů terciářů. Na programu bude papežská encyklika Laudato si.

5) Ve středu 3. května v 18:30 na faře, bude příprava dětí na První svaté přijímání, které se na tento den přesouvá z Pondělka. Taktéž na středu se příprava přesune i příští týden.

6) Rovněž ve středu 3. května ve 20:00 hodin v kostele v Krči bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

7) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 14. května ve 14:00 hodin bude slavnostní otevření zrekonstruovaného sálu. Na programu bude poděkování všem, kteří s rekonstrukcí jakkoliv pomohli, požehnání, slavnostní otevření a společná oslava s hudbou.

8) Stále ohlašujeme, že v sobotu 20. května se uskuteční farní pouť do Žarošic, Dolních Kounic a Moravského Krumlova. Podrobnosti naleznete ve farním listu a na nástěnce.

9) A na závěr zůstává důležitá ohláška o jednorázovém zrušení dvou mší během příští neděle 7. května. Dvě dopolední mše v Krči jsme museli zredukovat pouze na jednu, která bude v 10:00 hodin, a večerní mši v 19:00 hodin v Krči jsme nakonec museli zrušit, protože nebylo možné najít zástup. Důvodem téhle změny je, že od 5. do 8. května organizují misionáři identes v Uherském Hradišti exercicie (Motus Christi) a je důležité, aby otec Antonín i otec Miloš na nich byli oba společně. Je to změna během prodlouženého víkendu, kdy pravděpodobně i mnozí z vás (snad i s hezkým počasím) odjedou mimo Prahu. Domníváme se tedy, že komplikace by neměly být. Prosíme vás tedy o pochopení a zároveň vám za něj děkujeme.

Podařilo se nám najít zástupy na tyto mše:

 • v sobotu 6. května v 17:30 v Michli
 • v neděli 7. května v 8:00 hodin v Michli
 • v neděli 7. května v 10:00 hodin v Krči

2. neděle velikonoční 2017

1) V pondělí 24. dubna, tedy zítra, začne příprava dětí na První svaté přijímání. Příprava bude probíhat ve stejný čas, kdy běží ostatní katecheze, a připomínáme, že mše s Prvním svatým přijímáním bude v neděli 11. června na Slavnost Nejsvětější Trojice v 11:00 hodin v Krči.

2) V úterý 25. dubna, v den svátku svatého Marka, evangelisty, v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

3) V sobotu 29. dubna bude památka svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

4) Rovněž v sobotu 29. dubna jste zváni na Levý Hradec, kde, v 10:00 hodin, bude poutní mše svatá ke svatému Vojtěchu, českému a polskému národnímu patronu. Pouť není organizovaná, ale bude určitě moc hezká a všem prospěšná. V dubnovém farním listu, na 3. straně je pozvánka pod nadpisem LEVÝ HRADEC i s informací jak se na Levý Hradec dostaneme.

5) Příští neděli 30. dubna bude poslední neděle měsíce dubna, kdy misionáři identes slaví den Nebeského Otce.

6) Oznamujeme, že v sobotu 20. května se uskuteční farní pouť do Žarošic, Dolních Kounic a Moravského Krumlova. Podrobnosti naleznete ve farním listu a na nástěnce.

Setkání františkánů v květnu 2017

V úterý 2. května v 17.30 Mše svatá s nešporami v kostele Narození Panny Marie. Následuje setkání bratrského společenství na faře.

V úterý 16. května v 17.30 Mše svatá s nešporami v kostele Narození Panny Marie. Následuje modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence na faře.

Slavnost Vzkříšení 2017

1) Připomínáme, že v pondělí 17. dubna, tedy zítra, budou mše svaté:

 • v 8:00 hodin v Michli

 • v 9:00 hodin v Krči

 • obvyklá večerní mše svatá odpadá

2) V úterý 18. dubna v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi, Čtyřlístek.

3) Ve středu 19. dubna ve 18:45 na faře bude ekumenická biblická hodina.

4) V sobotu 22. dubna bude opět brigáda na Habrovce, kde je potřeba dotáhnout práce na zahradě

5) Rovněž v sobotu 22. dubna v 16:00 hodin v kostel sv. Anežky na Spořilově bude koncert pro Máňu a Honzu Dosoudilovi, na který jste všichni srdečně zváni.

6) Oznamujeme, že příprava dětí k Prvnímu svatému přijímání začne v pondělí 24. dubna ve stejný čas jako ostatní katecheze. Přípravu povede P. Antonín Lukeš a mše s Prvním svatým přijímáním bude v neděli 11. června na Slavnost Nejsvětější Trojice v 11:00 hodin v Krči.

7) V sobotu 29. dubna vás předběžně zveme na Levý Hradec, kde, v 10:00 hodin, bude poutní mše svatá ke svatému Vojtěchu, českému a polskému národnímu patronu. Pouť sice nebude organizovaná, ale bude určitě moc hezká a všem prospěšná. V dubnovém farním listu, na 3. straně je pozvánka pod nadpisem LEVÝ HRADEC i s informací jak se na Levý Hradec dostaneme.

8) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 20. května se uskuteční farní pouť do Žarošic, Dolních Kounic a Moravského Krumlova. Podrobnosti naleznete ve farním listu a na nástěnce.

6. Květná neděle 2017

1) V pondělí 10. dubna, tedy zítra, bude dětská mše svatá.

2) Rovněž v pondělí 10. dubna, v 18:30 v sakristii v Krči bude farní biblická hodina.

3) V úterý 11. dubna v 9:15 na faře, bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

4) Ve středu 12. dubna ve 20:00 hodin na faře bude setkání příznivců mužské spirituality.

5) Zeleným čtvrtkem 13. dubna začíná velikonoční Triduum s následujícím programem:

 • v 16:30 modlitba růžence

 • v 17:00 křížová cesta

 • v 18:00 mše svatá na Památku ustanovení Eucharistie, po které bude možnost rozjímání

6) Velký pátek 14. dubna bude v Krči a program je:

 • v 16:30 modlitba růžence

 • v 17:00 křížová cesta

 • v 18:00 Velkopáteční obřady s uctíváním Svatého Kříže

7) Bílá sobota 15. Dubna bude v Michli a program je:

 • v 8:00 hodin modlitba u Božího hrobu

 • ve 20:00 hodin vigilie Vzkříšení

8) V neděli 16. Dubna bude Slavnost Vzkříšení a mše svaté budou:

 • v 8:00 v Michli

 • v 9:30 v Krči

 • v 11:00 v Krči

 • obvyklá večerní mše svatá odpadá

9) Předběžně připomínáme, že v pondělí 17. dubna budou mše svaté:

 • v 8:00 hodin v Michli

 • v 9:00 hodin v Krči

 • obvyklá večerní mše svatá odpadá

10) Oznamujeme, že příprava dětí k Prvnímu svatému přijímání začne v pondělí 24. dubna ve stejný čas jako ostatní katecheze. Přípravu povede P. Antonín Lukeš a mše s Prvním svatým přijímáním bude v neděli 11. června na Slavnost Nejsvětější Trojice v 11:00 hodin v Krči.

11) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 20. května se uskuteční farní pouť do Žarošic, Dolních Kounic a Moravského Krumlova. Podrobnosti naleznete ve farním listu a na nástěnce.

Farní list - duben 2017

 
 
 
 
 
 
Farní list: 

Brigáda 8.4. 9:00 na Habrovce

V sobotu 8. dubna v 9:00 opět potřebujeme vaši pomoc na druhou část zahrady na Habrovce. Zase bude potřeba, abyste přinesli své hrábě, kolečka, lopaty i kamarády. Pro případné dodatečné informace prosím sledujte v pátek farní e-mail a farní webové stránky. Děkujeme

Farní pouť

Milí farníci,

rád bych vás pozval na tradiční poutní zájezd. Pojedeme v sobotu 20. května 2017. Sraz je v 6:15 u MÚ Praha 4 - Antala Staška 80, odjezd v 6:30.

Prvním cílem na naší pouti bude kostel sv. Anny v Žarošicích, kde budeme slavit mši svatou. Odtud se vydáme do Dolních Kounic, kde nás nejprve čeká komentovaná prohlídka bývalého ženského kláštera Rosa Coeli a následně projdeme venkovní křížovou cestu, kterou zakončíme v kapli sv. Antonína Paduánského nad městem. Závěrečnou zastávkou bude poutní kaple sv. Floriána v Moravském Krumlově.

5. neděle postní 2017

1) V pondělí 3. dubna, tedy zítra, v 16:45 v kostele v Krči, bude postní svátost smíření dětí.

2) V úterý 4. dubna v 9:00 na faře, bude setkání žen ze společenství Noemi.

3) Rovněž v úterý 4. dubna v 16:00 v domově Sue Ryder bude mše svatá.

4) Ve středu 5. dubna ve 20:00 v kostele v Krči bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začíná v 19:30.

5) Moc vám děkujeme za skvělou minulou brigádu! V sobotu 8. dubna v 9:00 hodin však opět potřebujeme vaši pomoc na druhou část zahrady na Habrovce. Zase bude potřeba, abyste přinesli své hrábě, kolečka, lopaty i kamarády. Pro případné dodatečné informace prosím sledujte v pátek na farní mail a farní webové stránky.

6) Příští neděle je Květná, pašijová a obracíme na vás děti, a na vaše rodiče, abyste se hlásili Lukáši Svobodovi na čtení Pašijí. Přihlaste se prosím zavčas, ať se všechno stihne dobře připravit.

7) Předběžně oznamujeme, že v sobotu 20. května se uskuteční farní pouť do Žarošic, Dolních Kounic a Moravského Krumlova. Podrobnosti naleznete ve farním listu.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer