Setkání františkánů v lednu 2020

  • Posted on: 4 January 2020
  • By: PBT

V úterý 7. ledna v 17.30 Bohoslužba slova s podáváním eucharistie (slouží br. jáhen Jan Pečený, OFS) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Liturgie mše svaté (3)

V úterý 21. ledna v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce.

Mimoto se v neděli 5. ledna ve 14.00 koná Tříkrálové setkání pražských společenství v kostele sv. Anežky České na Spořilově.

Česká Mše Vánoční - Jan Jakub Ryba - 2020. 1. 5. - 16:00

  • Posted on: 18 December 2019
  • By: P. Antonio

Vážení,

posílám pozvánky na originální provedení Rybovy Vánoční mše s cca 150 účinkujícími pod vedením kaplana ve Vlašimi (od 1.7.) Mgr. Václava Revendy, který pochází z farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Těšíme se na vaši návštěvu, je to hluboký zážitek.

Požehnané vánoce.

Martina Košinová

Adventní koncert - 2019. 12. 01. - ZPRÁVA

  • Posted on: 7 December 2019
  • By: P. Antonio

Udělat ze sólistů sbor, je náročné... ale výsledek dokáže být krásný a dojemné.

Děkujeme:
Anně Vršinské, za umění se svými žáky;
Blance Pechové, za doprovodné slova, za svíčky a mýdla, i za starost o sbírce;
Martině Košinové, za fotografie a videa. Můžete je najit tady: https://uloz.to/tam/_H60b41KYEg25.
… A všem, kteří zaplnili kostel a vytvořili sváteční a posvátnou atmosféru.

Dovoluji si vám předat krátkou zprávu, co nám napsala pí. Blanka Pechová.

ADVENTNÍ BAZAR 2019 - PODĚKOVANÍ VÁM VŠEM

  • Posted on: 7 December 2019
  • By: P. Antonio

Dovoluji si tady zveřejnit milé slova kteříž nám napsala pí. Lucie Kirschová.


Milí přátelé a věrní příznivci našeho tradičního adventního bazaru,

dovolte mne, abych v první řadě poděkovala za vaši přízeň, za to, že jste přišli a podíleli se jak v podobě pomoci s přípravami a realizací akce, tak náš bazar navštívili a strávili s námi zde krásnou neděli. Děkuji i všem, kteří dorazit nemohli a mysleli na nás.

Stránky