Setkání františkánů v březnu 2019

  • Posted on: 4 March 2019
  • By: PBT

V úterý **5. března v 17.30** Mše svatá (slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM)
a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Sociální nauka církve (ekonomický život).

Srdečně jsou zváni všichni lidé dobré vůle, nejen františkáni.

V úterý **19. března** na slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie se modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence výjimečně **NEKONÁ.**

Březnové číslo Farních listů

  • Posted on: 22 February 2019
  • By: KAKY
 
 
 
 
 
 

Koncem března proběhne v našich farnostech volba nové pastorační rady. Stručné informace o kandidátech najdete v novém čísle Farních listů. Najdete zde také pozvánky na nadcházející akce: Masopustní neděli, farní pouť do Neratova či koncert skupiny Deše, ve které zpívá hudebník z Habrovky, Jenda Zajíc.

Farní list: 

Setkání františkánů v únoru 2019

  • Posted on: 2 February 2019
  • By: PBT

V úterý 5. února v 17.30 Mše svatá (slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Sociální nauka církve (lidská práce).

V úterý 19. února v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce.

Srdečně jsou zváni všichni lidé dobré vůle, nejen františkáni.

Stránky