Mše svatá

  • Posted on: 15 May 2013
  • By: Pavel K.

V červnu se koná mše svatá v kostele sv. Františka v Krči na Habrovce v první úterý v měsíci,
tj. 4. 6. 2013 v 17.30 hod.

7. neděle velikonoční

  • Posted on: 11 May 2013
  • By: Pavel K.

1.V pondělí 13. května, tedy zítra, v den památky Panny Marie Fatimské, bude slavnost Výročí posvěcení pražské katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Mše svatá v naší farnosti bude jako obvykle v 17:30 v Krči a bude pro děti. 2.V úterý 14. května bude svátek svatého Matěje, apoštola. 3.Ve středu 15. května, v 18:00 v katedrále, bude vigilie svátku svatého Jana Nepomuckého. Po mši svaté bude poutní průvod k soše svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde bude program svatojanského Navalis. 4.Rovněž de středu 15. května, ve 20:00 hodin v sále na Habrovce, bude setkání společenství Osmáku. 5.Ve čtvrtek 16. května, bude svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, a hlavního patrona Čech. 6.V sobotu 18. května se uskuteční farní pouť na Broumovsko. Autobus je již obsazen a odjezd je v 7:00 hodin od polikliniky Budějovická. 7.Rovněž v sobotu 18. května, v 16:30 v katedrále, bude bohoslužba přijetí do katechumenátu. Z naší farnosti bude přijímán jeden katechumen. 8.Příští neděli, 19. května, v den slavnosti Seslání Ducha svatého, přijme pětičlenná skupinka z naší farnosti svátost biřmování. Třem ji udělí otec kardinál Dominik Duka při mši svaté v 10:00 hodin v katedrále, a dvěma ji udělí otec biskup Herbst při mši svaté v 9:00 hodin v kostele sv. Terezie v Kobylisích. 9.Sbírka příští neděle bude věnována na arcidiecézi.

6. neděle velikonoční

  • Posted on: 5 May 2013
  • By: Pavel K.

1.Dnes od 15 - 18 hod se bude konat v sále na Habrovce miniseminář zvaný "sv. Hildegarda, slovem a obrazem". Tématem bude život a dílo této světice a meditace nad některými texty a obrazy. Provázet budou, Miroslav Zvelebil a Renata Hacklová. 2.V úterý 7. května, v 9:00 hodin na Habrovce je setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek. Na programu je přednáška o zdravé výživě. 3.Ve středu 8. května, v den Panny Marie, Prostřednice všech milostí je státní svátek a mše svaté budou: v 8:00 hodin v Michle, v 9:00 hodin v Krči. Večerní mše svatá odpadá. 4.Ve čtvrtek 9. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně, kterou začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. 5.Rovněž ve čtvrtek 9. května v 18:30 hodin, tentokrát výjimečně na faře v Michli, bude farní biblická hodina. 6.V pátek 10. května v 19:30 v sále na Habrovce bude promítnut film pod názvem: «Jsou tam draci», na který vás srdečně zveme. 7.V sobotu 11. května, ve 13:00 hodin v Krči, bude pokřtěna holčička Dora Přikrylová. 8.Autobus na farní pouť, v sobotu 18. května na Broumovsko, je již obsazen. Kdo by se přesto chtěl ještě přihlásit, tak už pouze jako náhradník a může tak učinit u Lukáše Porcala na telefonu: 736 432 013. Cena zájezdu je =300,-- Kč. 9.Střechy nad sakristií a nad vchodem do kostela v Krči jsou již natřeny a při včerejší brigádě se stihla první vrstva nátěru na střeše sálu. Druhou vrstvu je tedy ještě třeba dokončit. Příští sobotu se na střeše sálu může pracovat jen dopoledne a to nestačí. Proto vás, kteří byste během týdne nějaký čas ušetřili, prosíme, abyste se domluvili a na druhé vrstvě už během týdne pracovali. Barvy a ostatní potřeby jsou k dispozici a vydá je otec Antonín nebo otec Antonio Vicente.

5. neděle velikonoční

  • Posted on: 27 April 2013
  • By: Pavel K.

1.Dnes od 10:30 do 14:00 hodin v sále na Habrovce probíhá tradiční "Dětský bazárek" všeho možného pro děti od 0 do 15 let, jehož součástí je prodej prvních sazeniček paní Zelinkové. Všichni jste srdečně zváni. 2.V pondělí 29. dubna, tedy zítra, bude svátek svaté Kateřiny Sienské, patronky Evropy. 3.V úterý 30. dubna, v 9:00 hodin bude úklid kostela v Krči, který tentokrát mají na starost maminky ze Sedmikráseku. 4.Ve středu 1. května, v den svatého Josefa, dělníka je státní svátek a mše svaté budou: v 8:00 hodin v Michle, v 9:00 hodin v Krči. Večerní mše svatá odpadá. 5.Rovněž ve středu 1. května, ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30. 6.V pátek 3. Května bude svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. 7.Na poslední chvíli byla rozesílána správa, že včerejší brigáda na Habrovce se kvůli nepříznivé předpovědi počasí přesouvá na příští sobotu. Počasí však, oproti očekávání, vyšlo dobře a několik brigádníků se sešlo. Přesto většinu práce je třeba ještě udělat, a proto vás prosíme o pomoc. Brigáda bude v sobotu 4. května, od 9:00 hodin. Její plán je: Dokončit očištění a nátěr střechy sálu, střechy nad sakristií a nad vstupem do kostela. Bylo by dobré, kdyby tuto práci dělalo alespoň 10 dospělých lidí. Střechy potřebují dvě vrstvy nátěru a první je třeba stihnout ještě ten den. Druhou vrstvu bychom udělali příští sobotu, ale je možné ji natírat po částech už během týdne ve všední dny; odpoledne nebo večer, jak kdo může. Moc prosíme, abyste si udělali čas a přišli pomáhat. Dále je třeba odstranit beton přede dveřmi do kostela, které o něj drhnou a nahradit dlaždicemi. Tuto práci by mohli udělat 2 lidé A také je třeba uklidit kolem sálu, za sálem, u ohniště a pohrabat trávník. Tuto práci by mohli dělat 3 nebo 4 lidé. Práce je dost, tak vás ještě jednou prosíme, abyste si udělali čas a přišli na pomoc. 8.Na farní pouť na Broumovsko, která se uskuteční v sobotu 18. května je ještě 8 volných míst. Přihlašovat se můžete již nyní u Lukáše Porcala na telefonu: 736 432 013. Cena zájezdu je =300,-- Kč. 9.V neděli 5.5. od 15 - 18 hod se bude konat v sále na Habrovce miniseminář zvaný "sv. Hildegarda, slovem a obrazem" . Tématem bude život a dílo této světice a meditace nad některými texty a obrazy. Provázet budou Miroslav Zvelebil a Renata Hacklová. 10.U vchodu do kostela si můžete vzít nové číslo farního listu.

Stránky