10. neděle v mezidobí

 • Posted on: 8 June 2013
 • By: Pavel K.

1.V úterý 11. června, v den památky svatého Barnabáše, apoštola, v 9:30 vychází skupina maminek s dětmi, Čtyřlístek, na výlet. 2.Rovněž v úterý 11. června v 18:00 hodin v Arcibiskupském paláci, dojde k předání ocenění laických pracovníků ve farnostech. Administrátor farnosti P. Antonín spolu s kaplanem P. Antonio Vicentem, po poctivém zvážení, nominovali z naší farnosti, pana Stanislava Varhauta. Jeho pomoci i pomoci vás všech, obětavých a nezištných pomocníků si všichni vážíme a ze srdce vám za ni děkujeme. 3.Ve středu 12. června, v 18:30 v sále na Habrovce, bude farní biblická hodina. 4.Ve čtvrtek 13. června bude památka svatého Antonína Paduánského, kněze a učitele církve. 5.V sobotu 15. června bude památka svatého Víta, mučedníka. 6.Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 17. června se uskuteční předprázdninová svátost smíření pro děti, která začne v 16:45.

9. neděle v mezidobí

 • Posted on: 3 June 2013
 • By: Pavel K.

1.Dnes, od 17:00 do 18:00 hodin, v kostele v Michli, proběhne eucharistická adorace se svatým otcem Františkem, na kterou jste všichni srdečně zváni. 2.V úterý 4. Června, v 9:00 hodin na Habrovce, bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek. Na programu je čtení z evangelia. 3.Rovněž v úterý 4. června v 17:30 v Krči bude mše svatá františkánů terciářů. 4.Ve středu 5. června, v den památky svatého Bonifáce, ve 20:00 hodin v sále na Habrovce, bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30. 5.Ve čtvrtek 6. června bude památka svatého Norberta, biskupa. 6.V pátek 7. června bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 7.Od pátku 7. do soboty 8. června proběhne Festival Habrovka. Pravidelná večerní mše svatá v Krči se proto přesouvá do Michle.

Slavnost Seslání Ducha svatého

 • Posted on: 20 May 2013
 • By: Pavel K.
 1. Dneškem končí doba velikonoční a zítra začíná mezidobí, které potrvá až do adventu.
 2. V pondělí 20. května, tedy zítra, bude památka svatého Klementa Maria Hofbauera, kněze.
 3. Rovněž v pondělí 20. května, v 17:30 hodin, bude svátost smíření pro děti, které příští neděli přistoupí po prvé ke svatému přijímání. Prosíme Vás, jejich rodiče, abyste na tuto věc dohlédli. Ovšem pokud ze závažného důvodu nebude moci někdo z dětí přistoupit ke svátosti smíření v pondělí, tak se s jeho rodiči dohodneme na jiném dni.
 4. V úterý 21. května v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.
 5. Ve středu 22. května v 18:30 v sále na Habrovce bude ekumenická biblická hodina.
 6. Rovněž ve středu 22. května ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání společenství chlapů.
 7. Ve čtvrtek 23. května v 18:45 na faře v Michli bude schůzka farní rady.
 8. V pátek 24. května, po mši svaté v 17:30 v Michli, proběhne ve farním kostele program Noci kostelů, který potrvá do 22:00 hodin. Pravidelná mše svatá v 17:30 v Krči však zůstává zachována.
 9. Příští neděli, 26. května, v den slavnosti Nejsvětější Trojice, při mši svaté v 11:00 v Krči, přistoupí 9 dětí naší farnosti k Prvnímu svatému přijímání. Všechny vás vybízíme k děkovným i prosebným modlitbám za ně samotné i za jejich rodiny.

Mše svatá

 • Posted on: 15 May 2013
 • By: Pavel K.

V červnu se koná mše svatá v kostele sv. Františka v Krči na Habrovce v první úterý v měsíci,
tj. 4. 6. 2013 v 17.30 hod.

7. neděle velikonoční

 • Posted on: 11 May 2013
 • By: Pavel K.

1.V pondělí 13. května, tedy zítra, v den památky Panny Marie Fatimské, bude slavnost Výročí posvěcení pražské katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Mše svatá v naší farnosti bude jako obvykle v 17:30 v Krči a bude pro děti. 2.V úterý 14. května bude svátek svatého Matěje, apoštola. 3.Ve středu 15. května, v 18:00 v katedrále, bude vigilie svátku svatého Jana Nepomuckého. Po mši svaté bude poutní průvod k soše svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde bude program svatojanského Navalis. 4.Rovněž de středu 15. května, ve 20:00 hodin v sále na Habrovce, bude setkání společenství Osmáku. 5.Ve čtvrtek 16. května, bude svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, a hlavního patrona Čech. 6.V sobotu 18. května se uskuteční farní pouť na Broumovsko. Autobus je již obsazen a odjezd je v 7:00 hodin od polikliniky Budějovická. 7.Rovněž v sobotu 18. května, v 16:30 v katedrále, bude bohoslužba přijetí do katechumenátu. Z naší farnosti bude přijímán jeden katechumen. 8.Příští neděli, 19. května, v den slavnosti Seslání Ducha svatého, přijme pětičlenná skupinka z naší farnosti svátost biřmování. Třem ji udělí otec kardinál Dominik Duka při mši svaté v 10:00 hodin v katedrále, a dvěma ji udělí otec biskup Herbst při mši svaté v 9:00 hodin v kostele sv. Terezie v Kobylisích. 9.Sbírka příští neděle bude věnována na arcidiecézi.

Stránky