13. neděle v mezidobí

 • Posted on: 1 July 2013
 • By: Pavel K.
 1. Ve středu 3. července bude svátek svatého Tomáše, apoštola.
 2. Ve čtvrtek 4. července bude památka svatého Prokopa, opata.
 3. V pátek 5. července bude slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Letos, jak víme, církev slaví 1150 let od jejich příchodu na Moravu a při té příležitosti bude národní pouť na Velehradě. Duch svatý v celé církvi probouzí vědomí, jak krásné dílo po nich zůstalo nejen u nás, ale mezi všemi slovanskými národy. Zároveň nám říká, že jejich dílo je dnes pro nás obzvlášť závazné a proto vás k této jubilejní pouti vybízíme.
 4. Ohlašujeme také, že mše svatá v pátek 5. července, se přesouvá na ráno. Bude v 9:00 hodin v Krči a večerní mše svatá odpadá.
 5. V sobotu 6. července bude památky svaté Marie Gorettiové, mučednice.
 6. Rovněž v sobotu 6. července je národní vzpomínka na upálení mistra Jana Husa.

12. neděle v mezidobí

 • Posted on: 22 June 2013
 • By: Pavel K.

1.V pondělí 24. června, tedy zítra, bude slavnost Narození svatého Jana Křtitele. 2.V úterý 25. června, v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání společenství Noemi. 3.Rovněž 25. června, v úterý v 9:00 hodin bude úklid kostela v Krči, který tentokrát mají na starosti maminky ze Sedmikrásku. 4.Ve středu 26. června, ve 20:00 hodin v sále na Habrovce, bude setkání chlapů. 5.V sobotu 29. června bude slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů. V tento den, v roce 1959, také vznikl institut misionářů a misionářek identes, kteří vás, při té příležitosti, srdečně zvou na večerní mši svatou, která bude jako obvykle v 17:30 v Michli. 6.Příští neděle 30. června už budou prázdniny, takže i rozvrh mší bude prázdninový: v 8:00 hodin v Michli, v 10:00 hodin v Krči, v 19:00 hodin v Krči. Dětská mše svatá už tedy nebude a vrátíme se k ní na začátku školního roku. 7.Sbírka příští neděle bude věnována na bohoslovecký seminář.

11. neděle v mezidobí

 • Posted on: 16 June 2013
 • By: Pavel K.

1.V pondělí 17. června se uskuteční předprázdninová liturgie pro děti. V 16:45 začne svátost smíření; poté, v 17:30 – předložena z minulého týdne – mše sv. Prosíme rodičů, aby – pokud bude třeba – pomohli svým dětem se na zpovědi připravit. 2.Sedmikrásek má svůj program v úterý 18. v 9:00 hod. Téma setkání tohoto týdnu bude „První pomoc“. 3.Ve středu 19. budou dvě liturgické památky: první je svatého Jana Nepomuka Neumanna, rodák z Prachatic, který se stal čtvrtím biskupem ve Filadelfie (Spojené Státy Amerických). Druhá památka je sv. Romualda, opata a zakladatele poustevnického řádu Kamaldulové. 4.Rovněž ve středu, v 18:45 bude ekumenická biblická hodina. Tento krát setkání je v Nuslích – „Na paloučku“ (Žateckých 1169/11) u Českobratrského evangelického sboru. Rozjímáme nad evangelium podle Lukáše 24:36-53. 5.A také tento den o půlnoci bude uzavírka červencového a srpnového čísla Farního Listu. 6.V pátek 21. bude památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. 7.V sobotu 22., v den památky Sv. Paulína Nolánského, biskupa a také Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáš More, mučedníci, probíhá v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kněžské svěcení čtyř jáhnů: David Horáček CSsR, Eliáš Tomáš Paseka OFM, Jan Primus a Vojtěch Smolka. Mše sv. začne v 10:00.

Stránky