Adventní koncert

  • Posted on: 25 November 2019
  • By: Josef B.

17:00 ● Michle – kostel

Adventní koncert na podporu Misionářů Identes v Bolívii

Zpívají: Žáci Anny Vršinské, doprovodné slovo: Blanka Pechová

Prodej svíce a mýdla z domácí výroby pí. Pechové.

Farní ohlášky - 2019. 11. 24.

  • Posted on: 23 November 2019
  • By: P. Antonio

34. neděle v mezidobí – Slavnost Krista Krále

Pondělí 25.
• 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti

Úterý 26.
• 9:00 ● Krč – kavárna ● Noemi 
9:15 ● Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek 
18:15-19:00 ● Michle – fara ● Seminář – Mystická antropologie 2.

Čtvrtek 28. 
9:00-15:00 ● Krč – kavárna ● Zdobení věnců pro Adventní bazar 
18:15-19:00 ● Michle – fara ● Seminář – Mystická antropologie 1.

Sobota 30. – Svátek Sv. Ondřej, apoštol
Každá ruka je dobrá, ale není nutné být celou dobu! 
9:00-13:00 ● Krč – zahrada ● Brigáda – hlavně na zahradě: hrabání listí, čištění okapů, úprava kompostu, apod. 
13:00-16:00 ● Krč – sál ● Příprava Adventního bazaru

Neděla 1. 12. 
9:00–15:00 ● Krč – sál ● Adventní bazar
17:00 ● Michle – kostel ● Adventní koncert na podporu Misionářů Identes v Bolívii
Zpívají: Žáci Anny Vršinské – Doprovodné slovo: Blanka Pechová – Prodej svíce a mýdla z domácí výrobně pí. Pechové.

Předběžně zveme vás na Adventní duchovní obnovu s biskupem Václavem Malým. Bude v sobotu 7. 12. 2019 od 9:00 do 14:00, v sále a v kostele.

Velký bazar!

  • Posted on: 8 November 2019
  • By: Josef B.
Bazar na Habrovce

Věci na bazar můžete přinášet: již celý týden, a zanechat je v dolní kuchyňce sálu anebo v sakristii kostela sv. Františka a hlavně v sobotu 30. 11. mezi 13:00 a 16:00, přímo v kavárně sálu.

Budeme velmi vděčni za vaši pomoc s přípravou bazaru v sobotu odpoledne a s donesením jakýchkoli domácích lahůdek pro účely prodeje. Na bazaru bude opět možné zakoupit adventní věnce naší farní výroby, vánoční dekorace a především vánoční dárky.

Stránky