Svatomartinská světýlka

  • Posted on: 8 November 2019
  • By: Josef B.

V pondělí 11.11. 2019 od 16 h. se v zahradě na Habrovce uskuteční letošní tradiční "Svatomartinská světýlka" pro rodiny s dětmi. Čeká nás úvodní občerstevní na zahřátí, krátké divadlo o životě sv. Martina, průvod s lampiony, zpěvem, modlitbou a závěrečné hledání Svatomartinského pokladu.  

Zveme i starší sourozence a děti z náboženství. Akce bude propojena se skupinkou Svatovítského chrámového sboru.  Nezapomeňte lampiony, rukavice a případně něco dobrého na zub ke společnému občerstvení.Na všechny se těší maminky ze Sedmikrásku!

Srdečně zvou

Farní list-opad :)

  • Posted on: 31 October 2019
  • By: KAKY
 
 
 
 
 
 

V neděli 27. 10. vyšlo nové číslo Farních listů. Začíst se můžete do článku o historii Sedmikrásku od Vlasty Spilkové, jedné ze zakládajících matek společenství Sedmikrásek. Společenství matek, tzv. Sedmikrásek, funguje na Habrovce bez přestávky již neuvěřitelných 19 let. Z příspěvků, které se týkají praktického chodu farnosti, připomínáme článek o blížícím se Adventním bazaru - jedné z největších akcí naší farnosti či upoutávku na plánovanou duchovní obnovu s biskupem Václavem Malým.

Setkání františkánů v listopadu 2019

  • Posted on: 23 October 2019
  • By: PBT

V úterý 5. listopadu v 17.30 Bohoslužba slova s podáváním eucharistie (slouží br. jáhen Jan Pečený, OFS) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Význam liturgie mše svaté.

V úterý 19. listopadu v 18.00 Společné nešpory a modlitba františkánského (sedmiradostného) růžence v prostorách farní kavárny na Habrovce.

Srdečně jsou zváni všichni lidé dobré vůle, nejen františkáni.

Stránky