Rekolekce s biskupem Václavem Malým

  • Posted on: 5 December 2019
  • By: Josef B.

V sobotu 7. 12. 2019 proběhne v sále na Habrovce adventní duchovní obnova s biskupem Václavem Malým.

Začínáme v 9:00 a program bude přibližně následující: • 9:00 první přednáška, následně ticho k meditaci • 10:15 druhá přednáška, následně ticho k meditaci • 11:30 mše • 12:30 společný oběd s biskupem (prosíme účastníky podle svých možností o zajištění jídla) • po obědě volnější program, vzájemné rozhovory • 14:00 konec programu

Setkání františkánů v prosinci 2019

  • Posted on: 1 December 2019
  • By: PBT

V úterý 3. prosince v 17.30 Bohoslužba slova s podáváním eucharistie (slouží br. jáhen Jan Pečený, OFS) a společné nešpory v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce. Následuje setkání bratrského společenství v prostorách farní kavárny.

Téma setkání: Čtení o svatém Františkovi z legendy maior.

V úterý 17. prosince se pravidelná modlitba františkánského růžence nekoná.

Na všechna setkání jsou srdečně zváni všichni lidé dobré vůle, nejen františkáni.

Farní ohlášky - 2019. 12. 01.

  • Posted on: 30 November 2019
  • By: P. Antonio

Neděle 1. – 1. neděle Adventní • 9:00–15:00 ● Krč – sál ● Adventní bazar • 17:00 ● Michle – kostel ● Adventní koncert na podporu Misionářů Identes v Bolívii – Zpívají: Žáci Anny Vršinské – Doprovodní slovo: Blanka Pechová – Prodej ručně vyráběných svíček a mýdel.

Pondělí 2 • 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti

Úterý 3. – Památka Sv. Františka Xaverského, kněz, patron misionářů • 9:00 ● Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek • 16:00 ● Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. • 17:30 ● Krč – kostel / sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání • 18:15–19:00 ● Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologie 2.

Středa 4 • 20:00 ● Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čtvrtek 5. • 18:15–19:00 ● Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologie 1.

Pátek 6 • 17:30 ● Krč – kostel ● Mše sv. k 15. výročí úmrtí Fernanda Riela, zakladatele Misionářů Identes

Sobota 7. • 9:00–14:00 ● Krč – sál / kostel ● Adventní duchovní obnovu s biskupem Václavem Malým.

Neděla 8. – 2. neděle Adventní • Sbírka ● Na bohoslovce • 12:00 ● Krč – kostel ● Sv. Mikuláš na Habrovce

Více informace najdete na farních nástěnkách a tady, na našich webových stránkách.

Prosincové číslo

  • Posted on: 29 November 2019
  • By: KAKY
 
 
 
 
 
 

MIlí přátelé, přinášíme poslední číslo Farních listů tohoto roku. V prosincovém čísle najdete např. myšlenky P. Petra Beneše, kaplana kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, článek od Otce Alberta o rodině Identes, nebo upoutávku na nejbližší přednášku v sále Habrovka - tentokrát se můžete těšit na Jiřího Zajíce a jeho vzpomínky na Krčské skautské oddíly. Přejeme požehnané Vánoce a vše dobré do Nového roku 2020. Redakce Farních listů.

Stránky